Za nedodržanie karantény hrozí pokuta. Čo s osobami, ktoré ju porušujú?

V prípade právnickej osoby je suma ešte vyššia, až 20 tis. eur.