No active "ca-sidebar-197687" sidebar

NP Muránska planina má svoju fungujúcu radu

Foto: M. Detko. Zdroj: npmuranskaplanina.sk

MURÁŇ – Národný park Muránska planina má svoju fungujúcu radu. Tá vznikla ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej.

Prvýkrát zasadala pred niekoľkými týždňami, má trinásť členov a vymenoval ich minister životného prostredia Ján Budaj. Radu tvoria zástupcovia samospráv, neštátnych užívateľov pozemkov, akademickej a vedeckej obce, organizácií cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a cezhraničnej spolupráce.

Článok pokračuje pod reklamou


Zastúpenie v rade má aj zriaďovateľ správy národného parku – Ministerstvo životného prostredia SR. Členom je aj riaditeľ správy NP Muránska Planina Ján Šmídt, ten ale hlasovacie právo nemá.

"Rada na svojom prvom zasadnutí schválila štatút a zvolila si predsedu. Predsedom Rady Národného parku Muránska planina sa stal Marcel Uhrin z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bol v rokoch 1998 až 2007 riaditeľom Správy NP Muránska planina," vysvetlil súčasný riaditeľ.

Pokračoval, že kompetenciou rady je napríklad prerokovávať a vydávať odporúčania k strategickým a programovým materiálom, návrhom zámerov ochrany a rozvoja územia národného parku. 

"Rada môže identifikovať problémy a príležitosti na území národného parku v oblastiach ochrany prírody a krajiny, rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a podpory lokálnej ekonomiky a predkladať správe národného parku návrhy na riešenie identifikovaných problémov a na využitie príležitostí. Rada môže dávať podnety pre spracovanie plánu hlavných úloh Správy NP Muránska planina a sledovať a vyhodnocovať činnosť správy národného parku v oblasti starostlivosti o prírodné zložky a uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesnom hospodárstve i poľnohospodárstve," dodal Šmídt.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross