No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie v téme Urýchlená zmena. Hygienici budú analyzovať vzorky vody zadarmo

13. marca 2023 | |  | 
Foto ilustračné. Zdroj: Pixabay.com

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Tohtoročnou témou je "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny.

"A keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať čo najskôr. Zapojte do tejto kampane seba, vašu rodinu, školu, kolegov v práci či inú vám blízku komunitu a spoločne tak skúsme zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používame, konzumujeme a hospodárime s vodou," uviedla Katarína Milecová z RÚVZ v Rimavskej Sobote.

Článok pokračuje pod reklamou


Vytvorte si zoznam osobných záväzkov, ktorými pomôžete k riešeniu vodnej a sanitačnej krízy:

  • Šetrite vodu: Pri umývaní zubov, umývaní riadu a príprave jedla nenechajte vodu zbytočne tiecť. Sprchujte sa kratšie.
  • Prelomte tabu: Rozprávajte sa o tom, ako nedostatok vody, prístupu k toalete a hygiene znižuje kvalitu života.
  • Nakladanie s odpadovými vodami: Vymeňte staré vodovodné a kanalizačné potrubia, vyprázdnite plné septiky a nahláste nezákonné nakladanie odpadovými vodami.
  • Prestaňte so znečisťovaním: Nevylievajte oleje ani iný odpad, lieky či iné chemikálie do umývadla alebo kanalizácie.
  • Ochraňujte prírodu: Použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a akumulácie vody. Zasaďte strom alebo vybudujte dažďovú záhradu vytvorením 15 – 30 cm vyhĺbeniny v záhrade s privedením zrážkovej vody z pevných plôch (striech, ciest či chodníkov) a vysadením tejto plochy kríkmi a trvalkami.
  • Stravujte sa lokálne: Nakupujte miestne sezónne potraviny a hľadajte produkty vyrobené s menším množstvom vody.
  • Zaujímajte sa: Zistite, odkiaľ je vaša voda a ako sa s ňou hospodári. Navštívte čistiareň odpadových vôd, aby ste videli, ako sa nakladá s odpadovou vodou.
  • Upratujte: Zúčastnite sa čistenia riek, potokov, jazier či mokradí vo vašom okolí.
  • Podeľte sa o informácie: Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je používanie kontrolovanej pitnej vody z verejných vodovodov.

"Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete!"

Aktivity orgánov verejného zdravotníctva pri príležitosti Svetového dňa vody 2023:

Dňa 22. marca 2023 v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú zamestnanci oddelenia Hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, poskytovať obyvateľom okresov Rimavská Sobota a Revúca konzultácie v oblasti pitnej vody, kontroly kvality vody, ochrany vodných zdrojov, úpravy vody a podobne.

Konzultácie budú možné v sídle RÚVZ na ul. Sama Tomášika 1800/14 v Rimavskej Sobote (2. poschodie, č. dverí 25, 33 a 34) alebo na tel. číslach: 0918 542 761, 047/56 31 121, klp. 118, 126, 127 a v prípade e-mailových otázok sa na nás môžete obrátiť na adrese: [email protected].

"Zároveň prosíme občanov, aby nám nenosili vzorky vôd zo svojich studní, nakoľko nedisponuje vlastným laboratóriom a vzorky nevieme vyšetriť," upozornili z RÚVZ so sídlom v R. Sobote.

Bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany zabezpečuje pre obyvateľov Banskobystrického kraja RÚVZ v Banskej Bystrici. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 22. marca 2023 od 8.00 do 14.00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

"Upozorňujeme, že vyšetrenie ukazovateľov dusitany a dusičnany nevypovedá o zdravotnej bezpečnosti vody, je len indikátorom blízkeho zdroja znečistenia vody (najmä z poľnohospodárskej činnosti, priesaku zo žúmp, septikov, hnojísk a pod.). Všetkým vlastníkom studní, ktorí túto vodu používajú na pitie, varenie a iné domáce účely, odporúčame pravidelné overovanie jej kvality analýzou vzorky vody v akreditovanom laboratóriu aspoň raz ročne, a to vyšetrením viacerých ukazovateľov kvality pitnej vody (aspoň v rozsahu tzv. minimálnej analýzy)."

ÚVZ SR pre verejnosť pripravil anonymný online dotazník „Mám rád vodu“. "Zaujíma nás názor verejnosti na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje niekoľko krátkych otázok a zaberie vám len pár minút. Vami poskytnuté údaje poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou. Ďakujeme, že nám venujete svoj cenný čas!"

Dotazník je dostupný na tejto webovej stránke.

Zdroj: RNDr. K. Milecová, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross