No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Veľká strata pre chovateľa. Utratia takmer 25-tisíc zvierat, môže za to nákazlivá choroba

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

JESENSKÉ – Výskyt afrického moru ošípaných (AMO) v komerčnom chove domácich ošípaných v obci Jesenské potvrdili veterinári potom, ako uhynulo niekoľko prasníc a odstavčiat. Ďalšou zlou správou je, že utratiť musia aj ďalšie prasnice a odstavčatá. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

"Ďalšie jedince vykazujú príznaky ochorenia. Keďže neexistuje účinná liečba, musí byť všetkých 3 625 prasníc, 700 prasničiek a viac ako 20 000 odstavčiat z chovu utratených a zlikvidovaných v kafilérii. Ide o deviate ohnisko afrického moru v tomto roku," uviedlo ministerstvo.

Článok pokračuje pod reklamou


AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. V prípade šírenia ochorenia hrozí depopulácia stavov diviačej zveri a strata chovov domácich ošípaných.

Podľa informácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zvieratá klinicky prejavovali apatiu, znížený príjem krmiva, hnačky, bronchopneumńiu, zmeny na koži (cyanóza) a vysokú telesnú teplotu.

"S depopuláciou zvierat v ohnisku sa začne od 4. 12. 2021 a vzhľadom na vysokú koncentráciu ošípaných na farme, proces utrácania potrvá niekoľko dní. Usmrcovanie bude realizovať skupina vyškolených odborníkov na túto činnosť zo ŠVPS SR," dodala štátna veterina.

Ako ďalej uviedol rezort pôdohospodárstva, Štátna veterinárna a potravinová správa SR teraz skúma, ako sa nákaza do chovu dostala a či boli dodržané všetky podmienky ochrany chovu ošípaných v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou AMO. "Zároveň budú veterinári identifikovať, či nemohlo dôjsť k prenosu nákazy do iného kontaktného chovu ošípaných," dodalo ministerstvo.

Veterinárnym opatrením bolo v okruhu 3 kilometrov okolo ohniska stanovené pásmo ochrany a v okruhu 10 kilometrov pásmo pozorovania. Týmto okruhom venujú veterinári zvýšenú pozornosť a dohľad.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dôrazne žiada chovateľov, aby prísne dodržiavali podmienky chovu v čase šíriacej sa nákazy:

1.  Zaregistrujte si svoju farmu (aj keď máte len 1 kus ošípanej), všetky chovy ošípaných musia byť registrované v CEHZ (pokuta za nelegálny chov do 3 500 eur a môže hroziť likvidácia zvierat).

2. Odporúčajú zaobstarať si ošípané z registrovaných chovov, ak si kúpite neregistrované odstavča, riskujete chorobu.

3. Odporúčajú si chovný priestor zabezpečiť tak, aby nedošlo ku kontaktu chovaných zvierat s inými zvieratami, najmä diviakmi.

4. Rešpektujte zákaz chovu ošípaných pod holým nebom – bez uzatvárateľných maštaľných priestorov.

Článok pokračuje pod reklamou


5. Umiestnite dezinfekčné brody/rohože/s dezinfekčným prostriedkom pred vchodom na farmu / do chovného zariadenia a neprenášajte akýkoľvek inventár (napr. náradie) bez dôkladnej dezinfekcie.

6. Do objektu, kde sa chovajú ošípané, nevpúšťajte cudzie osoby, iné hospodárske a spoločenské zvieratá (napr. sliepky, psy, mačky) a pravidelne vykonávajte deratizáciu a dezinsekciu chovných priestorov.

7. Pred vstupom do chovného priestoru sa vždy prezlečte do oblečenia a obuvi určených len na tento účel, dezinfikujte si ruky, pri odchode z chovného priestoru sa znovu prezlečte.

8. Rešpektujte úplný zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z mäsa. Taktiež dodržujte:

  • Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo čerstvým obilím. Kŕmenie je možné iba ak bolo ošetrené za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladované (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením.
  • Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstielanie je možné, iba ak je slama ošetrená za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladovaná (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.

9. Ak napriek zákazu skrmujete kuchynské odpady, alebo čerstvý šrot či voľne nazbieranú pŕhľavu dvojdomú alebo iné čerstvé kŕmenie, je nutné ho pred kŕmením prevariť. Vírus sa odstráni varením pri teplote minimálne 60 stupňov celzia minimálne 20 minút.

10. Vykonávajte pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove a pri podozrení z ochorenia (horúčka, apatia, podkožné krvácaniny ...), neodkladne privolajte veterinárneho lekára a oznámte to príslušnej RVPS.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross