No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT môžu získať ďalšie výrobky z regiónu

perex_produktMiestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29. júna. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych producentov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

 

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom? Predovšetkým propagáciu produktov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov. Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného pultu a pod.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci druhej výzvy rôzne formy propagácie:

  • jednotná marketingová stratégia
  • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
  • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
  • prezentácia v katalógu výrobkov v elektronickej verzii na www.gemer-malohont.sk
  • ďalšie podľa možností a kapacít koordinátora regionálneho značenia

Región Gemer-Malohont má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Časť tohto charakteru majú v sebe aj výrobky a produkty pochádzajúce z tohto regiónu, do ktorých je vložená práca miestnych ľudí a časť ich duše. Zavedenie regionálneho značenia pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov.

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky poskytnú v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch:
Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453, [email protected]

O udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“ sa budú môcť uchádzať aj poskytovatelia vybraných služieb na území regiónu Gemer-Malohont, a to na základe výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá bude vyhlásená do 29.mája.

PR článok  Zdroj: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross