No active "ca-sidebar-197687" sidebar

3. výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

22. augusta 2019 |  | 

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKA SOBOTA
Námestie M. Tompu č.2, 979 01 Rimavská Sobota

podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Úplné znenie výzvy

 Výzva č. 3

Pre žiadateľov regionálneho príspevku

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí

Ďalšie informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete tu...

Zdroj: CEROGEMA, n.o.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross