No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Oznamy

V rimavskosobotskom Dome smútku bude posledná rozlúčka s Ľ. Majanom, folkloristom a výrobcom bičov

17.máj.2021 - Ľubomír Majan bol šikovný remeselník, výrobca bičov, pracoval aj pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Ďalej...

V rimavskosobotskom Dome smútku bude posledná rozlúčka s Ľ. Majanom, folkloristom a výrobcom bičov

17.máj.2021 - Ľubomír Majan bol šikovný remeselník, výrobca bičov, pracoval aj pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Ďalej...

Fond na spravodlivú transformáciu podporí aj projekty pre mladých ľudí

6.máj.2021 - Mladí ľudia môžu získať rôzne malé granty a príspevky v oblasti podpory sociálnych projektov v ich miestnej komunite. Ďalej...

Fond na spravodlivú transformáciu podporí aj projekty pre mladých ľudí

6.máj.2021 - Mladí ľudia môžu získať rôzne malé granty a príspevky v oblasti podpory sociálnych projektov v ich miestnej komunite. Ďalej...

Stredné školy v okrese získajú z Akčného plánu 220 tisíc EUR

9.nov.2020 - 3. novembra rozhodovala Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov o projektoch podaných v zatiaľ  poslednej výzve aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota. Z pôvodného 6,3 milión eurového rozpočtu, určeného na obdobie 2016-2020 ostalo ku koncu realizácie programu nezazmluvnených  ešte vyše 220 tisíc EUR. O tieto rozvojové zdroje sa v poslednej výzve mohli uchádzať stredné školy z okresu. Ich projekty majú […] Ďalej...

Stredné školy v okrese získajú z Akčného plánu 220 tisíc EUR

9.nov.2020 - 3. novembra rozhodovala Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov o projektoch podaných v zatiaľ  poslednej výzve aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota. Z pôvodného 6,3 milión eurového rozpočtu, určeného na obdobie 2016-2020 ostalo ku koncu realizácie programu nezazmluvnených  ešte vyše 220 tisíc EUR. O tieto rozvojové zdroje sa v poslednej výzve mohli uchádzať stredné školy z okresu. Ich projekty majú […] Ďalej...
 

V pohybe s Oázou

5.sep.2020 - Pod týmto názvom realizovali aktivisti občianskeho združenia artRIS ďalší projekt v Rimavskej Sobote, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska a jej partnerom poisťovňou KOOPERATIVA. Ďalej...

V pohybe s Oázou

5.sep.2020 - Pod týmto názvom realizovali aktivisti občianskeho združenia artRIS ďalší projekt v Rimavskej Sobote, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska a jej partnerom poisťovňou KOOPERATIVA. Ďalej...
 

Výzva na predkladanie projektov spolufinancovaných z regionálneho príspevku

23.júl.2020 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Vázva sa vzťahuje na prioritnú oblasť B. Opatrenie 2: Podpora budovania tréningových centier a regionálnych centier vzdelávania a zabezpečenie rekvalifikácií podľa dopytu v okrese/regióne. Termín na podanie žiadostí: 23.07.2020 – 12.08.2020  Úplné znenie výzvy na stiahnutie  Žiadosť […] Ďalej...

Výzva na predkladanie projektov spolufinancovaných z regionálneho príspevku

23.júl.2020 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Vázva sa vzťahuje na prioritnú oblasť B. Opatrenie 2: Podpora budovania tréningových centier a regionálnych centier vzdelávania a zabezpečenie rekvalifikácií podľa dopytu v okrese/regióne. Termín na podanie žiadostí: 23.07.2020 – 12.08.2020  Úplné znenie výzvy na stiahnutie  Žiadosť […] Ďalej...
 

Ako nás podporiť v kampani na startlab.sk

16.apr.2020 - Kampaň "Adoptuj si článok na Rimava.sk" nájdete tu: https://www.startlab.sk/projekty/1382-adoptuj-si-clanok-na-rimavask/ 1. Podporiť náš môžete kliknutím na biele tlačítko "Podporiť"  v pravej hornej časti stránky. 2. Následne si vyberte, ktorá forma podpory  a poďakovania vám najviac vyhovuje. Pri prvej možnosti "chcem podporiť" si viete určiť ľubovoľnú sumu podpory od 5 EUR. Pri ostatných sú minimálne sumy automaticky […] Ďalej...

Ako nás podporiť v kampani na startlab.sk

16.apr.2020 - Kampaň "Adoptuj si článok na Rimava.sk" nájdete tu: https://www.startlab.sk/projekty/1382-adoptuj-si-clanok-na-rimavask/ 1. Podporiť náš môžete kliknutím na biele tlačítko "Podporiť"  v pravej hornej časti stránky. 2. Následne si vyberte, ktorá forma podpory  a poďakovania vám najviac vyhovuje. Pri prvej možnosti "chcem podporiť" si viete určiť ľubovoľnú sumu podpory od 5 EUR. Pri ostatných sú minimálne sumy automaticky […] Ďalej...
 

Podnikatelia vytvárajú nové pracovné miesta pomocou investícií z regionálneho príspevku

28.nov.2019 - V rokoch 2018-2019 Okresný úrad Rimavská Sobota zverejnil tri výzvy, do ktorých sa mohli zapojiť aj podnikatelia. Ďalej...

Podnikatelia vytvárajú nové pracovné miesta pomocou investícií z regionálneho príspevku

28.nov.2019 - V rokoch 2018-2019 Okresný úrad Rimavská Sobota zverejnil tri výzvy, do ktorých sa mohli zapojiť aj podnikatelia. Ďalej...
 

Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou

10.sep.2019 - Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou PAR117zak.č.343/Zz12015 na uskutočnenie stavebných a kamenárskych prác. Ďalej...

Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou

10.sep.2019 - Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou PAR117zak.č.343/Zz12015 na uskutočnenie stavebných a kamenárskych prác. Ďalej...
 

3. výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

22.aug.2019 - Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Ďalej...

3. výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

22.aug.2019 - Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Ďalej...
 

Oznam o nebezpečnom výrobku

30.jan.2019 - Spotrebitelia ktorý si zakúpili autosedačku Automax 0-18kg modrej farby, kat.č. 9674-B12, túto autosedačku môžu vrátiť. Ďalej...

Oznam o nebezpečnom výrobku

30.jan.2019 - Spotrebitelia ktorý si zakúpili autosedačku Automax 0-18kg modrej farby, kat.č. 9674-B12, túto autosedačku môžu vrátiť. Ďalej...
 

Koreňové čistiarne odpadových vôd. Riešenie pre malé obce?

10.dec.2018 - Okres Rimavská Sobota je typický svojou rozdrobenou sídelnou štruktúrou a veľkým počtom malých obcí (zo 107 obcí okresu má až 95 obcí menej než tisíc obyvateľov a 69 obcí má menej než 500 obyvateľov). Mnohé z malých obcí nemajú vybudovaný verejný vodovod ani systém čistenia komunálnych odpadových vôd, čo je príčinou mnohých hygienických problémov a […] Ďalej...

Koreňové čistiarne odpadových vôd. Riešenie pre malé obce?

10.dec.2018 - Okres Rimavská Sobota je typický svojou rozdrobenou sídelnou štruktúrou a veľkým počtom malých obcí (zo 107 obcí okresu má až 95 obcí menej než tisíc obyvateľov a 69 obcí má menej než 500 obyvateľov). Mnohé z malých obcí nemajú vybudovaný verejný vodovod ani systém čistenia komunálnych odpadových vôd, čo je príčinou mnohých hygienických problémov a […] Ďalej...
 

Centrum rozvoja podnikania naštartuje mladých podnikateľov z regiónu

23.nov.2018 - V rámci opatrenia na podporu rozvoja podnikania Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota v roku 2018 odštartoval projekt Centra rozvoja podnikania (CRP) v budove rimavskosobotského Kruháča. Centrum ponúka pre začínajúcich podnikateľov komplexné služby a pomôže im uchytiť sa na trhu. Ďalej...

Centrum rozvoja podnikania naštartuje mladých podnikateľov z regiónu

23.nov.2018 - V rámci opatrenia na podporu rozvoja podnikania Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota v roku 2018 odštartoval projekt Centra rozvoja podnikania (CRP) v budove rimavskosobotského Kruháča. Centrum ponúka pre začínajúcich podnikateľov komplexné služby a pomôže im uchytiť sa na trhu. Ďalej...
 

Kľúčové investície majú naštartovať lokálnu ekonomiku a podporiť vytvorenie nových pracovných miest

14.nov.2018 - Prioritný program Akčného plánu okresu Rimavská Sobota  „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky“ je zameraný na zlepšenie podmienok na trhu práce. Jeho cieľom je naštartovanie a rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského a verejného sektora udržateľne a efektívne zhodnocujúcich lokálne zdroje a umožňujúcich čo najširšie využitie disponibilnej pracovnej sily, a tým vytvorenie regionálneho pólu rastu, v koordinácii s ostatnými […] Ďalej...

Kľúčové investície majú naštartovať lokálnu ekonomiku a podporiť vytvorenie nových pracovných miest

14.nov.2018 - Prioritný program Akčného plánu okresu Rimavská Sobota  „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky“ je zameraný na zlepšenie podmienok na trhu práce. Jeho cieľom je naštartovanie a rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského a verejného sektora udržateľne a efektívne zhodnocujúcich lokálne zdroje a umožňujúcich čo najširšie využitie disponibilnej pracovnej sily, a tým vytvorenie regionálneho pólu rastu, v koordinácii s ostatnými […] Ďalej...
 

Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich abolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej

5.nov.2018 - Aktivity Akčného plánu okresu sa zameriavajú aj na rozvoj stredného školstva. Len dobre pripravený študent má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať. Aj preto boli v okrese podporené tri projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je vysoký záujem (po ktorých je vysoký dopyt). Ďalej...

Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich abolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej

5.nov.2018 - Aktivity Akčného plánu okresu sa zameriavajú aj na rozvoj stredného školstva. Len dobre pripravený študent má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať. Aj preto boli v okrese podporené tri projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je vysoký záujem (po ktorých je vysoký dopyt). Ďalej...
 
1 3

MAS MALOHONT podporí budovanie ubytovacích a rekreačných zariadení

8.sep.2023 - Vo výzve na predkladanie projektov je vyčlenených takmer 300-tisíc eur, z ktorých môžu byť podporené investície do rozvoja cestovného ruchu realizované na území MAS MALOHONT. Ďalej...

MAS MALOHONT podporí budovanie ubytovacích a rekreačných zariadení

8.sep.2023 - Vo výzve na predkladanie projektov je vyčlenených takmer 300-tisíc eur, z ktorých môžu byť podporené investície do rozvoja cestovného ruchu realizované na území MAS MALOHONT. Ďalej...

Miestni výrobcovia môžu opäť požiadať o udelenie značky regionálny produkt Gemer-Malohont

5.sep.2023 - Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb. Ďalej...

Miestni výrobcovia môžu opäť požiadať o udelenie značky regionálny produkt Gemer-Malohont

5.sep.2023 - Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb. Ďalej...

ÚPSVaR v Revúcej aktualizoval voľné pracovné miesta

5.sep.2023 - Zamestnávatelia hľadajú ľudí do rôznych oblastí, patrí k nim napríklad zdravotníctvo, gastronómia, obchod, doprava i školstvo. Ďalej...

ÚPSVaR v Revúcej aktualizoval voľné pracovné miesta

5.sep.2023 - Zamestnávatelia hľadajú ľudí do rôznych oblastí, patrí k nim napríklad zdravotníctvo, gastronómia, obchod, doprava i školstvo. Ďalej...

Poltár napreduje s revitalizáciou vnútrobloku sklárskeho sídliska

25.aug.2023 - Prvá časť zákazky má byť hotová približne do konca tohto roka. Ďalej...

Poltár napreduje s revitalizáciou vnútrobloku sklárskeho sídliska

25.aug.2023 - Prvá časť zákazky má byť hotová približne do konca tohto roka. Ďalej...

Dom kultúry v Rimavskej Sobote sa dočká rekonštrukcie

24.aug.2023 - Získaná dotácia v hodnote viac ako tri milióny eur bude použitá na úplnú rekonštrukciu budovy. Ďalej...

Dom kultúry v Rimavskej Sobote sa dočká rekonštrukcie

24.aug.2023 - Získaná dotácia v hodnote viac ako tri milióny eur bude použitá na úplnú rekonštrukciu budovy. Ďalej...

FOTO: V Rimavskej Sobote slávnostne otvorili zrekonštruované obchodné centrum, čakajú vás zľavy aj program

24.aug.2023 - Návštevníkov ešte dnes o 11-tej hodine čaká vystúpenie speváka a hudobníka Igora Kmeťa ml. alebo neskôr, o 13:30, vystúpenie Kaliho & Petra Panna. Ďalej...

FOTO: V Rimavskej Sobote slávnostne otvorili zrekonštruované obchodné centrum, čakajú vás zľavy aj program

24.aug.2023 - Návštevníkov ešte dnes o 11-tej hodine čaká vystúpenie speváka a hudobníka Igora Kmeťa ml. alebo neskôr, o 13:30, vystúpenie Kaliho & Petra Panna. Ďalej...

Novohradské vinárstvo MOVINO po prvýkrát organizuje oberačovké rodinné popoludnie + SÚŤAŽ

23.aug.2023 - Vinárenská spoločnosť MOVINO z Veľkého Krtíša sa rozhodla, že pre svojich priaznivcov vytvorí nové spoločenské podujatie. Ďalej...

Novohradské vinárstvo MOVINO po prvýkrát organizuje oberačovké rodinné popoludnie + SÚŤAŽ

23.aug.2023 - Vinárenská spoločnosť MOVINO z Veľkého Krtíša sa rozhodla, že pre svojich priaznivcov vytvorí nové spoločenské podujatie. Ďalej...

Obchodné centrum Spektrum sľubuje nové pracovné príležitosti. Do nového nákupného parku investovali viac ako 10 miliónov eur

22.aug.2023 - Rekonštrukcia priestorov na Hostinského ulici v okolí starej Hypernovy trvala celkovo 12 mesiacov. Ďalej...

Obchodné centrum Spektrum sľubuje nové pracovné príležitosti. Do nového nákupného parku investovali viac ako 10 miliónov eur

22.aug.2023 - Rekonštrukcia priestorov na Hostinského ulici v okolí starej Hypernovy trvala celkovo 12 mesiacov. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Spoločne pre náš región je heslo, ktoré spája kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky zo strany Aliancia – Szövetség. Ďalej...
Aliancia – Szövetség: Dokončenie infraštruktúry a podpora najmenej rozvinutých regiónov patria k hlavným cieľom strany vo voľbách
15.sep.2023 - Spoločne pre náš región je heslo, ktoré spája kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky zo strany Aliancia – Szövetség. Ďalej...
Ak plánujete obmeniť dekorácie u vás doma a prejsť z letnej atmosféry do jesennej, v OC RSParku nájdete všetko, čo k skrášleniu svojho domova potrebujete. Ďalej...
FOTO: Do OC RSParku zavítala jeseň. Príďte si aj vy do Choice Home pre najnovšie módne trendy či bytové doplnky
14.sep.2023 - Ak plánujete obmeniť dekorácie u vás doma a prejsť z letnej atmosféry do jesennej, v OC RSParku nájdete všetko, čo k skrášleniu svojho domova potrebujete. Ďalej...
Obľúbené slovenské jedlá vám spoločne so žiakmi SOŠOS pripraví hosťujúci kuchár Richard Cisár. Ďalej...
V Rešturácii Mladosť vám naservírujú špeciality tradičnej slovenskej kuchyne
13.sep.2023 - Obľúbené slovenské jedlá vám spoločne so žiakmi SOŠOS pripraví hosťujúci kuchár Richard Cisár. Ďalej...
O vašu dôveru vo voľbách sa uchádza aj lekár Obaidullah Mir na kandidátke s číslom 35. Ďalej...
Dobré reformy nebývajú lacné, no všetko je otázkou priorít, hovorí lekár Obaidullah Mir, kandidát na poslanca do Národnej rady SR
13.sep.2023 - O vašu dôveru vo voľbách sa uchádza aj lekár Obaidullah Mir na kandidátke s číslom 35. Ďalej...
Vyberte si narodeninové balíčky pre Vaše deti a pripravte im nezabudnuteľný deň. Ďalej...
FOTO: Oslava snov v Lililande. Každé dieťa si zaslúži rozprávkové narodeniny
12.sep.2023 - Vyberte si narodeninové balíčky pre Vaše deti a pripravte im nezabudnuteľný deň. Ďalej...

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
Dve dievčatká skončili pod kolesami nákladného auta, odsúdení sa voči výške trestu odvolali
17.sep.2023 - Vyšší súd vydal nariadenie, aby v prítomnosti svedkov vykonal rekonštrukciu celého prípadu. Ďalej...
Zápasník z Lokomotívy smeruje na MS do Belehradu, bude bojovať o olympiádu
17.sep.2023 - Gulajev je považovaný za medailového adepta, v roku 2021 zvíťazil na európskom šampionáte vo Varšave. Ďalej...
AKTUALIZOVANÉ: Nešťastie pri Hrachove, konár stromu zavalil 33-ročného muža
16.sep.2023 - Na miesto smerovali leteckí záchranári aj polícia. Ďalej...
Cyklonadšenci z Revúcej sa svojpomocne snažia o vybudovanie cyklotrasy, chýbajú im ale financie
16.sep.2023 - Cyklonadšenci majú v pláne spojiť 5 cykloturistických trás. Ďalej...
Hokej v kocke: Soboťania zdolali dvakrát Žiar. Tamáši v Česku prvou hviezdou zápasu
15.sep.2023 - Hokejisti HKM Rimavská Sobota zvíťazili v poslednom prípravnom zápase na domácom ľade proti HK MŠK Žiar nad Hronom 4:1. Ďalej...
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross