No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Centrum rozvoja podnikania naštartuje mladých podnikateľov z regiónu

23. novembra 2018 |  | 

V rámci opatrenia na podporu rozvoja podnikania Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota v roku 2018 odštartoval projekt Centra rozvoja podnikania (CRP) v budove rimavskosobotského Kruháča. Centrum ponúka pre začínajúcich podnikateľov komplexné služby a pomôže im uchytiť sa na trhu.

Občianske združenie Naša Sobota sa dlhodobo zaoberá otázkami regionálneho rozvoja v menej rozvinutých regiónoch a otázkami  podnikania, patrilo aj medzi iniciátorov zákona na podporu NRO. Združenie považuje rozvoj malého a stredného podnikania za kľúčový element zlepšenia ekonomickej a sociálnej situácie regiónu. Zároveň považuje vytvorenie vhodnej podnikateľskej klímy a zameranie sa na moderné formy podnikania (najmä založené na kreativite, využití výpočtovej techniky,  internetu a práci na diaľku) za efektívny nástroj na zastavenie "úniku mozgov" (vyľudňovanie ) z regiónu. Z tohto dôvodu združenie požiadalo o regionálny príspevok na projekt CRP.

„Účelom projektu je založenie a rozbeh Centra rozvoja podnikania v Rimavskej Sobote, ktoré bude slúžiť ako podporná inštitúcia pre začínajúcich, najmä mladých podnikateľov a inovatívnych projektov; coworkingový priestor pre nových aj existujúcich mladých podnikateľov a ako mimoškolská aktivita pre stredné školy, zameraná na zlepšenie podnikateľských zručností študentov,“ priblížil Daniel Csúr, manažér centra.

Činnosť CRP sa delí na tri hlavné komponenty: coworking, podnikateľský inkubátor a akadémia podnikania.

 

Coworking poskytuje atraktívny a dobre vybavený priestor pre prácu jeho členov. Nasleduje vo svete zabehnutú filozofiu coworkingového hnutia - kombináciu pracovného prostredia kancelárie s relaxačnou a spoločenskou atmosférou kaviarne a s platobným systémom fitnes centra (za priestor sa platí len za dni, ktoré tam klient aj strávi, resp. si člen kúpi "permanentku"). „Coworking bude slúžiť ako miesto, kde mladí podnikatelia dokážu zdieľať svoje nápady a spoločne stavať ekosystém, ktorý dokáže minimalizovať bariéry pri začiatkoch podnikania. Akadémia podnikania spolu s coworkingom zabezpečia široké množstvo benefitov, od spájania nápadov, odbúravania bariér, znižovania nákladov pri začínaní podnikania až po kreatívnu komunitu, ktorá dokáže rozvíjať podnikateľské nápady a dostať ich na novú úroveň. Tento ekosystém dokáže mať silný celospoločenský dopad aj na nepodnikateľov a znevýhodnené skupiny, ktoré budú postupne integrované mladými podnikateľmi v rámci projektu. Úlohou akadémie podnikania je premeniť sny a vízie mladých ľudí, ktorí chcú podnikať, na realitu. Cieľom je, aby absolventi po úspešnom ukončení akadémie mali realizovateľný biznis plán, ktorý je priamo implementovateľný,“ spresnil Csúr.

Podnikateľský inkubátor bude poskytovať služby pre záujemcov v oblasti podnikateľských zručností, vývoja a marketingu produktov alebo služieb, účtovníctva, obchodného práva a aj špecializovaného poradenstva, čo sa týka najmä oblasti informačno-komunikačných technológií.

Projekt na podporu podnikateľov začal v novembri 2018, v súčasnosti prebieha vybavenie priestorov a vytvorenie materiálno-technických podmienok, aby sa Centrum rozvoja podnikania mohlo v roku 2019 rozbehnúť na plné obrátky.

 

Tlačová správa, zdroj: CEROGEMA, n.o.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross