No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Podnikatelia vytvárajú nové pracovné miesta pomocou investícií z regionálneho príspevku

28. novembra 2019 |  | 

V rokoch 2018-2019 Okresný úrad Rimavská Sobota zverejnil tri výzvy, do ktorých sa mohli zapojiť aj podnikatelia. Podporené boli také projekty, ktoré z dlhodobého hľadiska zabezpečia rozvoj podnikov a vytvorenie nových pracovných miest v našom okrese. Projekty podané do prvých dvoch výziev sú už v realizácii, žiadatelia z tretej výzvy začnú svoje projekty uskutočňovaťv roku 2020. Pomocou regionálneho príspevku bolo podporených skoro sedemdesiat podnikateľských projektov s celkovou sumouvyše 2,8 miliónov eur. Z týchto projektov sa vytvorí viac ako 120 nových pracovných miest v našom okrese.

Okres Rimavská Sobota je už dlhé roky na začiatku rebríčku s najvyššou mierou nezamestnaných, preto je jedným z hlavných cieľov Akčného plánu okresu zníženie nezamestnanosti a vytvorenie nových pracovných miest. Podprogram akčného plánu s názvom „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky“ podporuje miestnych podnikateľov, aby pomocou regionálneho príspevku vytvorili podmienky na rozvoj a zvýšenie počtu zamestnancov. Jedná sa o také investície, ktoré naštartujú rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského sektora,  efektívne a udržateľne zhodnocujú lokálnu dostupnú pracovnú silu.

Investície do modernizácie a inovácií

Viacerí žiadatelia svojimi zámermi nadväzovali na zvýšenú poľnohospodársku produkciu regiónu. V Rimavskej Seči a vo Vlkyni sa postaví rozrábkareň mäsa, kde sa bude spracovávať kvalitné mäso od miestnych dodávateľov. Novovzniknuté podniky sa snažia uspokojiť dopyt po kvalitných a tradičných Slovenských výrobkoch. Iní zase investujú do nových, inovatívnych technológií, vďaka ktorým sa vytvorí možnosť dlhodobého rozvoja podnikania. Buď sa jedná oveľkoplošnú tlačiareň, lesnícku techniku, žeriav, výbavu predajne stavebných materiálov alebo na Slovensku vôbec prvý a unikátnystroj do autoservisu na vyvažovanie kolies typu „cestný test“. Všetky obstarané zariadenia prispejú k ekonomickému rastu a vyššej zamestnanosti v regióne.

Rekonštrukcia priemyselných budov

V našom okrese je potrebné investovať do priemyselných objektov, nakoľko dopyt na takéto nehnuteľnosti je vysoký, ale na strane ponuky je ešte stále veľa zastaralých, alebo zdevastovaných objektov, ktoré nevyhovujú potrebám súčasnej doby. Preto podporu získali aj zámery, ktoré počítali s obnovou priemyselných objektov, výstavbou výrobných hál a rozšírením predajných plôch, dielní alebo skladov. Zvýšením výrobných a skladovacích kapacít miestnych firiem sa zlepší ich konkurencieschopnosť na miestnom a zahraničnom trhu.

Služby na vyššej úrovni

Hovorí sa, že úroveň rozvoja regiónu sa odzrkadlí na úrovni služieb. Nie je to inak ani v okolí Rimavskej Soboty, kde je rastúci dopyt po kvalitných stravovacích a ubytovacích službách. Aj pomocou regionálneho príspevku sa obnoví Penzión Kaštieľ v Rimavskej Sobote a Penzión na Ráztočnom v Klenovci a otvorí sa nová slowfood reštaurácia v centre okresného mesta. Z regionálneho príspevku sa skvalitnia reštauračné služby aj v Chanave v Kaviarni u bociana, alebo v Bátke.

Podporení boli aj poľnohospodári

Do tretej výzvy sa poľnohospodári mali možnosť zapojiť za zvýhodnených podmienok. Keďže pre poľnohospodársku prvovýrobu jestrop štátnej pomoci 20 000 eur za tri za sebou nasledujúce roky (pre ostatné odvetvia je strop 200 000 eur), poskytovateľ regionálneho príspevku im odpustil povinnosť vytvorenia pracovného miesta. Aj z toho dôvodu bol záujem zo strany poľnohospodárov nadmerne vysoký. Stále sa našli uchádzači v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým sa podarí vytvoriť 14 nových pracovných miest. Z dotácie sa majú nakúpiť nové, moderné a úsporné poľnohospodárske stroje, alebo sa majú vytvoriť lepšie podmienky pre chov zvierat a včelárstvo. Úspešní žiadatelia začnú s realizáciou projektov v roku 2020.

Tlačová správa, Zdroj: Cerogema, n.o.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross