No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V pohybe s Oázou

5. septembra 2020 | |  | 

Pod týmto názvom realizovali aktivisti občianskeho združenia artRIS ďalší  projekt v Rimavskej Sobote, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska a jej partnerom poisťovňou KOOPERATIVA. Grantový program  „Športujem rád a bezpečne“ bol zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis s bezpečným športovanı́m, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudı́ na Slovensku.

Hlavným zámerom nášho projektu bolo u detí  do 15 rokov vzbudiť väčší záujem o pohyb a šport, viesť deti  láske k zvieratám a prírode, rozvíjať vzájomný rešpekt pri pohybe a športe. Pre deti boli pripravené 3 pohybové témy:  prirodzený pohyb v prírodnom prostredí ekoklubu, trénovanie bojových umení v telocvični a jazdenie na blízkej farme. Projekt nadväzoval na predchádzajúce ročníky a tentokrát k základni v ekoklube Oáza pribudla lanová dráha.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať v mene združenia dobrovoľníkom, sponzorom, Nadácii pre deti Slovenska a Poisťovni Kooperatíva za poskytnutú podporu - dodala Helena Danišová projektová manažérka.

PR článok, zdroj: artRIS


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross