No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Koreňové čistiarne odpadových vôd. Riešenie pre malé obce?

10. decembra 2018 |  | 

Okres Rimavská Sobota je typický svojou rozdrobenou sídelnou štruktúrou a veľkým počtom malých obcí (zo 107 obcí okresu má až 95 obcí menej než tisíc obyvateľov a 69 obcí má menej než 500 obyvateľov). Mnohé z malých obcí nemajú vybudovaný verejný vodovod ani systém čistenia komunálnych odpadových vôd, čo je príčinou mnohých hygienických problémov a výrazne zníženej kvality života obyvateľov. Výstavba klasických čistiarní odpadových vôd je v malých obciach nerentabilná. Nie je to však dôvod na to, aby sa tento problém neriešil.

Čo je koreňová čistiareň?

Koreňové čistiarne odpadových vôd sú prírodnou alternatívou čistenia odpadových vôd domácností. Ide v podstate o plytké jazierko, ktorého dno je izolované od podložia. Na dne je umiestnené zberné potrubie, ktoré zabezpečuje odtok vody. Vnútorný priestor nad hydroizoláciou tvorí niekoľko vrstiev filtračného materiálu (piesok, štrk). Povrch je osadený mokraďovými rastlinami a na povrchu je umiestnené rozdeľovacie potrubie, ktoré zabezpečuje prúdenie vody. Ich výhodou sú okrem ekologickosti aj výrazne nižšie náklady na prevádzku, a teda aj nižšie poplatky pre obyvateľov.

Akčný plán okresu Rimavská Sobota si dal za cieľ nájsť riešenie, ktoré je ekologické, vhodné aj pre malé obce a je aj ekonomicky udržateľné. Ako najvhodnejšie riešenie sa ponúka výstavba vodárenskej infraštruktúry (vodovod a kanalizácia) ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd (KČOV).

Na Slovensku sú skúsenosti s KČOV pomerne slabé, v našom regióne ani nie sú používané. Príprava v okrese teda začala od úplných základov. V roku 2017 skupina expertov na túto tému spracovala komplexnú analýzu správneho návrhu a aplikácie extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd. Táto analýza preukázala, že koreňové ČOV sú vhodným riešením pre malé obce.

Táto štúdia vytypovala aj štyri obce v okrese, kde sú vhodné podmienky na výstavbu a prevádzku týchto KČOV. Ide o obce Radnovce, Rakytník, Cakov, Hostice.

Následne boli cez dve osobitné žiadosti poskytnuté peniaze obciam Radnovce a Rakytník na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie. Výsledkom má byť kompletné naplánovanie prvých dvoch KČOV aj so stavebným povolením. Momentálne sa hľadajú zdroje na to, aby sa v okrese postavila minimálne jedna koreňová čistiareň, ktorá bude slúžiť ako model aj pre ďalšie obce v regióne, aj po celom Slovensku.

Tlačová správa, zdroj: CEROGEMA, n.o.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross