No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Stredné školy v okrese získajú z Akčného plánu 220 tisíc EUR

9. novembra 2020 |  | 

3. novembra rozhodovala Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov o projektoch podaných v zatiaľ  poslednej výzve aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota. Z pôvodného 6,3 milión eurového rozpočtu, určeného na obdobie 2016-2020 ostalo ku koncu realizácie programu nezazmluvnených  ešte vyše 220 tisíc EUR. O tieto rozvojové zdroje sa v poslednej výzve mohli uchádzať stredné školy z okresu. Ich projekty majú prispievať ku kvalitnejšiemu vzdelávaciemu procesu a teda k lepšie zamestnateľným absolventov školy.

Na Okresný úrad bolo doručených 7 žiadostí. Výbor NRO a následne Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov z nich nakoniec schválili 5 úspešných projektov, medzi ktoré sa rozdelí celková podpora vo výške 220 270 EUR.

Úspešné boli nasledovné školy a projekty:

  • Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium - Projekt: Smart school
  • Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola - Projekt:Zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov
  • Stredná odborná škola Hnúšťa - Projekt: Zvyšovanie počtu žiakov a kvality ich prípravy na našej škole - pripravený do praxe znamená byť úspešný
  • Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Református Gimnázium - Projekt: Vzdelávanie stredoškolákov v oblasti prípravy materiálov pre médiá.
  • Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti - Projekt: Moderná jazyková a počítačová učebňa.

Tlačová správa, zdroj: CEROGEMA n.o.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross