No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Oznamy

Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich abolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej

5.nov.2018 - Aktivity Akčného plánu okresu sa zameriavajú aj na rozvoj stredného školstva. Len dobre pripravený študent má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať. Aj preto boli v okrese podporené tri projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je vysoký záujem (po ktorých je vysoký dopyt). Ďalej...

Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich abolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej

5.nov.2018 - Aktivity Akčného plánu okresu sa zameriavajú aj na rozvoj stredného školstva. Len dobre pripravený študent má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať. Aj preto boli v okrese podporené tri projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je vysoký záujem (po ktorých je vysoký dopyt). Ďalej...
 

Sociálne podnikanie – inovatívny spôsob riešenia verejných a komunitných záujmov

20.okt.2018 - Sociálne podnikanie je inovatívna forma riešenia sociálnych a spoločenských problémov rozšírená a akceptovaná všetkými krajinami Európy. Napriek tomu neexistuje jednotná definícia sociálneho podnikania.  Vo všeobecnosti sa sociálne podnikanie vyznačuje nasledovnými charakteristikami: motívom obchodnej činnosti je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu, pričom sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie […] Ďalej...

Sociálne podnikanie – inovatívny spôsob riešenia verejných a komunitných záujmov

20.okt.2018 - Sociálne podnikanie je inovatívna forma riešenia sociálnych a spoločenských problémov rozšírená a akceptovaná všetkými krajinami Európy. Napriek tomu neexistuje jednotná definícia sociálneho podnikania.  Vo všeobecnosti sa sociálne podnikanie vyznačuje nasledovnými charakteristikami: motívom obchodnej činnosti je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu, pričom sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie […] Ďalej...
 

OOCR GEMER naštartuje rozvoj cestovného ruchu

10.sep.2018 - V máji roku 2018 bola po snahe troch centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. Ďalej...

OOCR GEMER naštartuje rozvoj cestovného ruchu

10.sep.2018 - V máji roku 2018 bola po snahe troch centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. Ďalej...
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

2.apr.2018 - Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk. Ďalej...

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

2.apr.2018 - Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk. Ďalej...
 

Akčný plán: Podnikatelia pozor, MH zverejnilo výzvu na vašu podporu

22.dec.2017 - Ministerstvo hospodárstva SR a vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí pre podnikateľov z oblasti služieb Ďalej...

Akčný plán: Podnikatelia pozor, MH zverejnilo výzvu na vašu podporu

22.dec.2017 - Ministerstvo hospodárstva SR a vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí pre podnikateľov z oblasti služieb Ďalej...
 

Akčný plán: Sú tu nové možnosti na zriadenie firiem lokálnej zamestnanosti

4.nov.2017 - Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti. I Ďalej...

Akčný plán: Sú tu nové možnosti na zriadenie firiem lokálnej zamestnanosti

4.nov.2017 - Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti. I Ďalej...
 

Akčný plán: Rozvojové aktivity v cestovnom ruchu sa rozbiehajú

8.sep.2017 - Jednou z rozvojových možností zaostalých regiónov je cestovný ruch. Aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota sa tejto tematike venuje priestor. Ďalej...

Akčný plán: Rozvojové aktivity v cestovnom ruchu sa rozbiehajú

8.sep.2017 - Jednou z rozvojových možností zaostalých regiónov je cestovný ruch. Aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota sa tejto tematike venuje priestor. Ďalej...
 

Beiratkozás előtt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

18.mar.2016 - Motto:  Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzet munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Ďalej...

Beiratkozás előtt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

18.mar.2016 - Motto:  Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzet munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Ďalej...
 

HNÚŠŤA: Hľadajú riaditeľa či riaditeľku základnej školy

15.feb.2016 - Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského. Ďalej...

HNÚŠŤA: Hľadajú riaditeľa či riaditeľku základnej školy

15.feb.2016 - Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského. Ďalej...

Teploty klesli pod 13 stupňov, STEFE začalo s vykurovacou sezónou

29.sep.2015 - Na základe vývoja vonkajších teplôt začala dnes spoločnosť STEFE v R. Sobote s dodávkami tepla. Ďalej...

Teploty klesli pod 13 stupňov, STEFE začalo s vykurovacou sezónou

29.sep.2015 - Na základe vývoja vonkajších teplôt začala dnes spoločnosť STEFE v R. Sobote s dodávkami tepla. Ďalej...

R. SOBOTA: Mesto po druhýkrát navštívi veľký tibetský majster

18.sep.2015 - Už po druhý krát príde do R. Soboty veľký tibetský majster línie Jonang Kenzur Čőkji Nangwa Rinpoče. Ďalej...

R. SOBOTA: Mesto po druhýkrát navštívi veľký tibetský majster

18.sep.2015 - Už po druhý krát príde do R. Soboty veľký tibetský majster línie Jonang Kenzur Čőkji Nangwa Rinpoče. Ďalej...
 

Elkezdődik az elsősök beiratkozása az új tanévre a a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

26.jan.2015 - A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2015/2016 –os tanévre 2015.február 4-én a Šrobár utcai épületben 14,00 órától, a Novomesky utcai épületben 14,30 órától valósul meg. (Ha a meghirdetett időpont Önöknek nem megfelelő, a beiratkozást megtehetik minden munkanap 8.00–tól 16.00-ig 2015. február 15-ig.) Örülünk a gyermekükkel való […] Ďalej...

Elkezdődik az elsősök beiratkozása az új tanévre a a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

26.jan.2015 - A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2015/2016 –os tanévre 2015.február 4-én a Šrobár utcai épületben 14,00 órától, a Novomesky utcai épületben 14,30 órától valósul meg. (Ha a meghirdetett időpont Önöknek nem megfelelő, a beiratkozást megtehetik minden munkanap 8.00–tól 16.00-ig 2015. február 15-ig.) Örülünk a gyermekükkel való […] Ďalej...
 

ŠIMONOVCE: Obec hľadá riaditeľa/-ku základnej školy

29.jan.2013 - Obec Šimonovce hľadá riaditeľa/-ku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Predpokladaný nástup je 1. marca, výberové konanie vypísali v týchto dňoch. Ako Rimava.sk ďalej informoval starosta obce Ernest Lakatoš, prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 12. februára na adresu obecného úradu v zalepenej obálke. "Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ […] Ďalej...

ŠIMONOVCE: Obec hľadá riaditeľa/-ku základnej školy

29.jan.2013 - Obec Šimonovce hľadá riaditeľa/-ku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Predpokladaný nástup je 1. marca, výberové konanie vypísali v týchto dňoch. Ako Rimava.sk ďalej informoval starosta obce Ernest Lakatoš, prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 12. februára na adresu obecného úradu v zalepenej obálke. "Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ […] Ďalej...

Ukončenie realizácie projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

4.jún.2012 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-04/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: cca. 20% z 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: [email protected], webová stránka:  kcsimonovce.webnode.com Ďalej...

Ukončenie realizácie projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

4.jún.2012 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-04/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: cca. 20% z 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: [email protected], webová stránka:  kcsimonovce.webnode.com Ďalej...
 
1 2 3

Ponuka práce: Digitálna agentúra PROGNESSA hľadá PPC/Social media špecialistu

1.júl.2024 - Pozíciu PPC a social media špecialista môžeš v PROGNESSE obsadiť práve ty. Ďalej...

Ponuka práce: Digitálna agentúra PROGNESSA hľadá PPC/Social media špecialistu

1.júl.2024 - Pozíciu PPC a social media špecialista môžeš v PROGNESSE obsadiť práve ty. Ďalej...

Nové pracovné príležitosti v regióne: Úrad práce zverejnil ponuku voľných miest

1.júl.2024 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci opäť zverejnil aktualizovanú ponuku voľných pracovných miest. Mnohí študenti po ukončení školy hľadajú prácu. Ďalej...

Nové pracovné príležitosti v regióne: Úrad práce zverejnil ponuku voľných miest

1.júl.2024 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci opäť zverejnil aktualizovanú ponuku voľných pracovných miest. Mnohí študenti po ukončení školy hľadajú prácu. Ďalej...

Hľadáte si prácu? Úrad práce zverejnil aktuálny zoznam voľných pracovných miest

24.jún.2024 - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci zverejnil najnovší zoznam voľných pracovných miest. Ďalej...

Hľadáte si prácu? Úrad práce zverejnil aktuálny zoznam voľných pracovných miest

24.jún.2024 - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci zverejnil najnovší zoznam voľných pracovných miest. Ďalej...

Podujatie VIZIDEA: Ako neprerobiť na marketingu?

21.jún.2024 - Podujatie ponúkne prehľad najpoužívanejších marketingových nástrojov vrátane Google, Instagramu, Tik Toku a Facebooku. Ďalej...

Podujatie VIZIDEA: Ako neprerobiť na marketingu?

21.jún.2024 - Podujatie ponúkne prehľad najpoužívanejších marketingových nástrojov vrátane Google, Instagramu, Tik Toku a Facebooku. Ďalej...

Výjazdové zasadnutie vlády SR opäť otvorilo tému výstavby väznice na Sabovej. Potrebné budú aktualizácie

20.jún.2024 - Stredajšie (19. júna) výjazdové zasadnutie prinieslo návrat témy výstavby väznice v Rimavskej Sobote, časti Sabová. Ďalej...

Výjazdové zasadnutie vlády SR opäť otvorilo tému výstavby väznice na Sabovej. Potrebné budú aktualizácie

20.jún.2024 - Stredajšie (19. júna) výjazdové zasadnutie prinieslo návrat témy výstavby väznice v Rimavskej Sobote, časti Sabová. Ďalej...

FOTO: Winkelmann plánuje spustiť výrobu v lete 2025. Zamestnať má 400 ľudí

19.jún.2024 - Práce na výstavbe priemyselného parku pokračujú. V stredu, 19. júna, ho navštívila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Ďalej...

FOTO: Winkelmann plánuje spustiť výrobu v lete 2025. Zamestnať má 400 ľudí

19.jún.2024 - Práce na výstavbe priemyselného parku pokračujú. V stredu, 19. júna, ho navštívila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Ďalej...

Bezplatné parkovanie pri pošte sa môže stať minulosťou. O pozmeňovacom návrhu budú hovoriť poslanci

18.jún.2024 - Na decembrovom stretnutí Jánošíkovu ulicu zo všeobecne záväzného nariadenia o platenom parkovaní vylúčili. Ďalej...

Bezplatné parkovanie pri pošte sa môže stať minulosťou. O pozmeňovacom návrhu budú hovoriť poslanci

18.jún.2024 - Na decembrovom stretnutí Jánošíkovu ulicu zo všeobecne záväzného nariadenia o platenom parkovaní vylúčili. Ďalej...

Mesto Hnúšťa chce investovať do budúcnosti. Plánuje moderné centrum na recykláciu odpadu

17.jún.2024 - Tento krok však nie je záväzný a pred jeho potvrdením budú nasledovať ďalšie kolá rokovaní, zisťovacích konaní a verejných hovorov, kde sa budú môcť občania vyjadriť. Ďalej...

Mesto Hnúšťa chce investovať do budúcnosti. Plánuje moderné centrum na recykláciu odpadu

17.jún.2024 - Tento krok však nie je záväzný a pred jeho potvrdením budú nasledovať ďalšie kolá rokovaní, zisťovacích konaní a verejných hovorov, kde sa budú môcť občania vyjadriť. Ďalej...

Hľadáte si prácu v okrese Lučenec? Máme pre vás zoznam voľných pracovných miest

13.jún.2024 - Hľadáte si vy alebo vaši blízki a známi zamestnanie? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci aktualizoval zoznam voľných pracovných miest v regióne. Ďalej...

Hľadáte si prácu v okrese Lučenec? Máme pre vás zoznam voľných pracovných miest

13.jún.2024 - Hľadáte si vy alebo vaši blízki a známi zamestnanie? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci aktualizoval zoznam voľných pracovných miest v regióne. Ďalej...

FOTO/VIDEO: Revúca už nebude najmenej rozvinutý región. Dostane viac ako 800-tisíc eur

12.jún.2024 - Pre okres Revúca je vyčlenených viac ako 800 tisíc eur. Ďalej...

FOTO/VIDEO: Revúca už nebude najmenej rozvinutý región. Dostane viac ako 800-tisíc eur

12.jún.2024 - Pre okres Revúca je vyčlenených viac ako 800 tisíc eur. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Sobotský festival plný hudby s názvom Jazztival 2024 pozýva v poradí na tretí koncert, ktorý sa uskutoční v piatok, 12. júla o 20:00 hod. na nádvorí Čierneho orla. Ďalej...
Sobotský JAZZTIVAL 2024 pozýva na svoj tretí letný koncert. Vystúpi FOA & Stanislav Počaji
9.júl.2024 - Sobotský festival plný hudby s názvom Jazztival 2024 pozýva v poradí na tretí koncert, ktorý sa uskutoční v piatok, 12. júla o 20:00 hod. na nádvorí Čierneho orla. Ďalej...
Kampaň je adresovaná vodičom, ktorých chceme upozorniť na to, aké je nebezpečné ponechať dieťatko alebo zvieracieho miláčika v rozhorúčenom vozidle. Ďalej...
Nezabudni na mňa v aute. Polícia pokračuje v kampani a upozorňuje
9.júl.2024 - Kampaň je adresovaná vodičom, ktorých chceme upozorniť na to, aké je nebezpečné ponechať dieťatko alebo zvieracieho miláčika v rozhorúčenom vozidle. Ďalej...
Vo štvrtok 4. júla sa na amfiteátri v Rimavskej Sobote uskutočnila nezabudnuteľná noc plná hudobnej nostalgie a nekonečnej zábavy. Ďalej...
FOTO: Maduar 90's party ovládla rimavskosobotský amfiteáter. Nechýbali zahraniční hostia
9.júl.2024 - Vo štvrtok 4. júla sa na amfiteátri v Rimavskej Sobote uskutočnila nezabudnuteľná noc plná hudobnej nostalgie a nekonečnej zábavy. Ďalej...
Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Bezpečné a zábavné leto plné objavovania. Pieskoviská pre deti.
2.júl.2024 - Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...
Zábavné hodiny jazdenia a angličtiny. Letné aktivity pre deti a dorast
29.jún.2024 - Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
Na poli vypukol požiar. Hasiči okamžite zasahovali
10.júl.2024 - Dnes (10. júla) popoludní vypukol požiar slamy na poli v blízkosti obcí Fiľakovo a Radzovce. Ďalej...
Cesta rozprávkovým lesom bola úspešná. Vyšný Skálnik oslávil jej 20. ročník
10.júl.2024 - Mikroregión Rimava a Rimavica privítal deti i dospelých na jubilejnom 20. ročníku Cesty rozprávkovým lesom. Ďalej...
Zažite večernú atmosféru. Navštívte letné kiná a amfiteátre v Lučenci, Rimavskej Sobote, Hnúšti, Tisovci a Kokave nad Rimavicou
10.júl.2024 - Letné kiná a amfiteátre sú miestom, kde sa kultúra a príroda spájajú, aby vytvorili jedinečné zážitky. Ďalej...
Rozhodli sa zabojovať, s vyškrtnutím zo siete škôl nesúhlasili. Od septembra opäť otvoria jej brány
10.júl.2024 - Nedostatky na súkromnej škole mala zistiť Štátna školská inšpekcia pri kontrole na prelome novembra a decembra 2022. Ďalej...
Fenomenálny úspech Sparťana Petra Vrábľa. Na majstrovstvách sveta si vybojoval striebro
10.júl.2024 - Na súťaž sa športovec z Rimavskej Soboty pripravolal dlhých päť mesiacov. Ďalej...
za posledných 7 dní
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross