No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Oznamy

Sociálne podnikanie – inovatívny spôsob riešenia verejných a komunitných záujmov

20.okt.2018 - Sociálne podnikanie je inovatívna forma riešenia sociálnych a spoločenských problémov rozšírená a akceptovaná všetkými krajinami Európy. Napriek tomu neexistuje jednotná definícia sociálneho podnikania.  Vo všeobecnosti sa sociálne podnikanie vyznačuje nasledovnými charakteristikami: motívom obchodnej činnosti je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu, pričom sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie […] Ďalej...

Sociálne podnikanie – inovatívny spôsob riešenia verejných a komunitných záujmov

20.okt.2018 - Sociálne podnikanie je inovatívna forma riešenia sociálnych a spoločenských problémov rozšírená a akceptovaná všetkými krajinami Európy. Napriek tomu neexistuje jednotná definícia sociálneho podnikania.  Vo všeobecnosti sa sociálne podnikanie vyznačuje nasledovnými charakteristikami: motívom obchodnej činnosti je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu, pričom sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie […] Ďalej...
 

OOCR GEMER naštartuje rozvoj cestovného ruchu

10.sep.2018 - V máji roku 2018 bola po snahe troch centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. Ďalej...

OOCR GEMER naštartuje rozvoj cestovného ruchu

10.sep.2018 - V máji roku 2018 bola po snahe troch centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. Ďalej...
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

2.apr.2018 - Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk. Ďalej...

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

2.apr.2018 - Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk. Ďalej...
 

Akčný plán: Podnikatelia pozor, MH zverejnilo výzvu na vašu podporu

22.dec.2017 - Ministerstvo hospodárstva SR a vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí pre podnikateľov z oblasti služieb Ďalej...

Akčný plán: Podnikatelia pozor, MH zverejnilo výzvu na vašu podporu

22.dec.2017 - Ministerstvo hospodárstva SR a vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí pre podnikateľov z oblasti služieb Ďalej...
 

Akčný plán: Sú tu nové možnosti na zriadenie firiem lokálnej zamestnanosti

4.nov.2017 - Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti. I Ďalej...

Akčný plán: Sú tu nové možnosti na zriadenie firiem lokálnej zamestnanosti

4.nov.2017 - Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti. I Ďalej...
 

Akčný plán: Rozvojové aktivity v cestovnom ruchu sa rozbiehajú

8.sep.2017 - Jednou z rozvojových možností zaostalých regiónov je cestovný ruch. Aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota sa tejto tematike venuje priestor. Ďalej...

Akčný plán: Rozvojové aktivity v cestovnom ruchu sa rozbiehajú

8.sep.2017 - Jednou z rozvojových možností zaostalých regiónov je cestovný ruch. Aj v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota sa tejto tematike venuje priestor. Ďalej...
 

Beiratkozás előtt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

18.mar.2016 - Motto:  Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzet munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Ďalej...

Beiratkozás előtt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

18.mar.2016 - Motto:  Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzet munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Ďalej...
 

HNÚŠŤA: Hľadajú riaditeľa či riaditeľku základnej školy

15.feb.2016 - Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského. Ďalej...

HNÚŠŤA: Hľadajú riaditeľa či riaditeľku základnej školy

15.feb.2016 - Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského. Ďalej...

Teploty klesli pod 13 stupňov, STEFE začalo s vykurovacou sezónou

29.sep.2015 - Na základe vývoja vonkajších teplôt začala dnes spoločnosť STEFE v R. Sobote s dodávkami tepla. Ďalej...

Teploty klesli pod 13 stupňov, STEFE začalo s vykurovacou sezónou

29.sep.2015 - Na základe vývoja vonkajších teplôt začala dnes spoločnosť STEFE v R. Sobote s dodávkami tepla. Ďalej...

R. SOBOTA: Mesto po druhýkrát navštívi veľký tibetský majster

18.sep.2015 - Už po druhý krát príde do R. Soboty veľký tibetský majster línie Jonang Kenzur Čőkji Nangwa Rinpoče. Ďalej...

R. SOBOTA: Mesto po druhýkrát navštívi veľký tibetský majster

18.sep.2015 - Už po druhý krát príde do R. Soboty veľký tibetský majster línie Jonang Kenzur Čőkji Nangwa Rinpoče. Ďalej...
 

Elkezdődik az elsősök beiratkozása az új tanévre a a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

26.jan.2015 - A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2015/2016 –os tanévre 2015.február 4-én a Šrobár utcai épületben 14,00 órától, a Novomesky utcai épületben 14,30 órától valósul meg. (Ha a meghirdetett időpont Önöknek nem megfelelő, a beiratkozást megtehetik minden munkanap 8.00–tól 16.00-ig 2015. február 15-ig.) Örülünk a gyermekükkel való […] Ďalej...

Elkezdődik az elsősök beiratkozása az új tanévre a a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában

26.jan.2015 - A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2015/2016 –os tanévre 2015.február 4-én a Šrobár utcai épületben 14,00 órától, a Novomesky utcai épületben 14,30 órától valósul meg. (Ha a meghirdetett időpont Önöknek nem megfelelő, a beiratkozást megtehetik minden munkanap 8.00–tól 16.00-ig 2015. február 15-ig.) Örülünk a gyermekükkel való […] Ďalej...
 

ŠIMONOVCE: Obec hľadá riaditeľa/-ku základnej školy

29.jan.2013 - Obec Šimonovce hľadá riaditeľa/-ku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Predpokladaný nástup je 1. marca, výberové konanie vypísali v týchto dňoch. Ako Rimava.sk ďalej informoval starosta obce Ernest Lakatoš, prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 12. februára na adresu obecného úradu v zalepenej obálke. "Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ […] Ďalej...

ŠIMONOVCE: Obec hľadá riaditeľa/-ku základnej školy

29.jan.2013 - Obec Šimonovce hľadá riaditeľa/-ku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Predpokladaný nástup je 1. marca, výberové konanie vypísali v týchto dňoch. Ako Rimava.sk ďalej informoval starosta obce Ernest Lakatoš, prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 12. februára na adresu obecného úradu v zalepenej obálke. "Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ […] Ďalej...

Ukončenie realizácie projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

4.jún.2012 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-04/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: cca. 20% z 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: [email protected], webová stránka:  kcsimonovce.webnode.com Ďalej...

Ukončenie realizácie projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

4.jún.2012 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-04/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: cca. 20% z 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: [email protected], webová stránka:  kcsimonovce.webnode.com Ďalej...
 

Realizácia projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

12.nov.2011 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-10/2013 Výška nenávratného finančného príspevku: 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: kc.simo[email protected], webová stránka: kcsimonovce.webnode.com […] Ďalej...

Realizácia projektu „Terénna sociálna práca v obci Šimonovce“

12.nov.2011 - Názov prijímateľa: Obec Šimonovce Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec: Šimonovce / okres: Rimavská Sobota/ kraj: Banská Bystrica Trvanie realizácie projektu: 11/2011-10/2013 Výška nenávratného finančného príspevku: 40 869,00 € Kontaktné údaje: tel.: 047/5666137, fax: 047/5666352, e-mailová adresa: kc.simo[email protected], webová stránka: kcsimonovce.webnode.com […] Ďalej...
 
1 2 3

R. SOBOTA: Platené parkovanie by malo byť spustené od nového roka

28.nov.2023 - Parkovné bude viazané na jedno evidenčné číslo motorového vozidla a nebude prenosné na iné auto. Ďalej...

R. SOBOTA: Platené parkovanie by malo byť spustené od nového roka

28.nov.2023 - Parkovné bude viazané na jedno evidenčné číslo motorového vozidla a nebude prenosné na iné auto. Ďalej...

Ivan Korčok má namierené aj do Rimavskej Soboty

28.nov.2023 - Prezidentské voľby nás čakajú na jar 2024. Slováci si budú voliť hlavu štátu už po šiesty raz. Ďalej...

Ivan Korčok má namierené aj do Rimavskej Soboty

28.nov.2023 - Prezidentské voľby nás čakajú na jar 2024. Slováci si budú voliť hlavu štátu už po šiesty raz. Ďalej...

Voľné pracovné miesta v Rimavskej Sobote a okolí: Hľadajú zatepľovačov, účtovníkov aj kuchárov či kuriča

27.nov.2023 - Ak ste momentálne bez práce, alebo ju chcete zmeniť, možno vás niektorá z ponúk zaujme. Ďalej...

Voľné pracovné miesta v Rimavskej Sobote a okolí: Hľadajú zatepľovačov, účtovníkov aj kuchárov či kuriča

27.nov.2023 - Ak ste momentálne bez práce, alebo ju chcete zmeniť, možno vás niektorá z ponúk zaujme. Ďalej...

Do mestskej kasy v Poltári pribudlo viac ako 1,6 milióna eur z externých zdrojov

24.nov.2023 - V roku 2023 samospráva dosiahla významné finančné príjmy prostredníctvom viacerých podporených projektov. Ďalej...

Do mestskej kasy v Poltári pribudlo viac ako 1,6 milióna eur z externých zdrojov

24.nov.2023 - V roku 2023 samospráva dosiahla významné finančné príjmy prostredníctvom viacerých podporených projektov. Ďalej...

V obľúbenom stánku na námestí v R. Sobote nájdete teplý zimný sortiment aj originálne vianočné darčeky

23.nov.2023 - Štýlový, nápaditý, kvalitný a najmä hrejivý sortiment nájdete v stánku na námestí v Rimavskej Sobote. Ďalej...

V obľúbenom stánku na námestí v R. Sobote nájdete teplý zimný sortiment aj originálne vianočné darčeky

23.nov.2023 - Štýlový, nápaditý, kvalitný a najmä hrejivý sortiment nájdete v stánku na námestí v Rimavskej Sobote. Ďalej...

Finančný poradca, ortopéd, kuchár, hotelový recepčný: Pozrite si voľné pracovné miesta v okrese Revúca

23.nov.2023 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej aktualizoval zoznam voľných pracovných miest v okrese. Ďalej...

Finančný poradca, ortopéd, kuchár, hotelový recepčný: Pozrite si voľné pracovné miesta v okrese Revúca

23.nov.2023 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej aktualizoval zoznam voľných pracovných miest v okrese. Ďalej...

Výstavba nového Retail Parku, ktorého súčasťou bude aj McDonald´s, bude stáť viac ako 9 miliónov eur

22.nov.2023 - Prácu v novom obchodnom areáli by mohlo nájsť viac ako 40 ľudí. Ďalej...

Výstavba nového Retail Parku, ktorého súčasťou bude aj McDonald´s, bude stáť viac ako 9 miliónov eur

22.nov.2023 - Prácu v novom obchodnom areáli by mohlo nájsť viac ako 40 ľudí. Ďalej...

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie platu primátora Jozefa Šimka

21.nov.2023 - Primátor bol vo voľbách 29. februára 2020 zvolený za poslanca NR SR a tým pádom mu bol poskytovaný plat poslanca. Ďalej...

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie platu primátora Jozefa Šimka

21.nov.2023 - Primátor bol vo voľbách 29. februára 2020 zvolený za poslanca NR SR a tým pádom mu bol poskytovaný plat poslanca. Ďalej...

Nad mestskou galériou visí otáznik. Hrozí, že sa bude musieť presťahovať

21.nov.2023 - Mestskú galériu pomáhal zakladať ešte za čias bývalého primátora Pavla Brndiara terajší mestský poslanec Štefan Baláž. Ďalej...

Nad mestskou galériou visí otáznik. Hrozí, že sa bude musieť presťahovať

21.nov.2023 - Mestskú galériu pomáhal zakladať ešte za čias bývalého primátora Pavla Brndiara terajší mestský poslanec Štefan Baláž. Ďalej...

Rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk bude stáť mesto takmer 180-tisíc eur

20.nov.2023 - V uliciach Rimavskej Soboty prebieha v týchto dňoch rozsiahla rekonštrukcia miestnych komunikácií. Ďalej...

Rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk bude stáť mesto takmer 180-tisíc eur

20.nov.2023 - V uliciach Rimavskej Soboty prebieha v týchto dňoch rozsiahla rekonštrukcia miestnych komunikácií. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Pre šikovného záhradníka je jeho povolanie obrovskou vášňou. Ďalej...
Kúpa vianočného stromčeka vo Vyšnej Pokoradzi môže byť zážitkom pre celú rodinu
1.dec.2023 - Pre šikovného záhradníka je jeho povolanie obrovskou vášňou. Ďalej...
Medzinárodná súťaž v príprave zemiakového šalátu počas dvoch uskutočnených ročníkov zaujala viacero stredných škôl z nášho kraja a Maďarska. Ďalej...
SOŠOS pripravuje 3. ročník medzinárodnej súťaže v príprave zemiakového šalátu
30.nov.2023 - Medzinárodná súťaž v príprave zemiakového šalátu počas dvoch uskutočnených ročníkov zaujala viacero stredných škôl z nášho kraja a Maďarska. Ďalej...
Za dverami štvorhviezdičkového hotela v centre mesta nájdete svet, v ktorom sa spájajú jedinečné zážitky. Ďalej...
Novootvorený hotel v Rimavskej Sobote ponúka dokonalý oddych a vysoký štandard služieb
29.nov.2023 - Za dverami štvorhviezdičkového hotela v centre mesta nájdete svet, v ktorom sa spájajú jedinečné zážitky. Ďalej...
Portál Rimava.sk je najčítanejšie regionálne médium v Rimavskej Sobote a okolí. Ďalej...
Veľká predvianočná zľava reklamy na Rimave. Staňte sa viditeľnejšími vďaka našej ponuke
14.nov.2023 - Portál Rimava.sk je najčítanejšie regionálne médium v Rimavskej Sobote a okolí. Ďalej...
V článku nájdete všetky naše požiadavky a podmienky. Ďalej...
Rimava.sk hľadá nového redaktora, pridaj sa k nám
2.okt.2023 - V článku nájdete všetky naše požiadavky a podmienky. Ďalej...

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
V hĺbke duše som cítil, že toto je cesta, ktorou sa musím uberať, hovorí Róbert Nagy o svojej práci tatéra
2.dec.2023 - Za pomerne rýchly čas sa Róbert Nagy vypracoval medzi najvyhľadávanejších tatérov v regióne. Ďalej...
Tamáši opäť v nominácii Slovenska, predstaví sa na domácom turnaji
2.dec.2023 - Tamáši, ktorý hrá v českom tíme Mountfield Hradec Králové, bude hrať v reprezentácii aj s klubovým kolegom Oliverom Okuliarom. Ďalej...
Program Kina Orbis na december: Perinbaba a dva svety, Prianie, Wonka, Aquaman a ďalšie filmové novinky + SÚŤAŽ
1.dec.2023 - V Rimavskej Sobote ožíva aj filmový klub v bábkovej sále Domu kultúry, tentokrát vás čaká film Jej Telo. Ďalej...
Zamestnanci ÚPSVaR-u spoločne darovali krv: Verím, že sa to stane tradíciou a pomôžeme šíriť osvetu, hovorí Dušan Šmidt
1.dec.2023 - Nemocnica Penta Hospitals Rimavská Soboat privítala na mimoriadnom odbere 19 zamestnancov úradu. Ďalej...
Kúpa vianočného stromčeka vo Vyšnej Pokoradzi môže byť zážitkom pre celú rodinu
1.dec.2023 - Pre šikovného záhradníka je jeho povolanie obrovskou vášňou. Ďalej...
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross