No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich abolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej

5. novembra 2018 |  | 

Aktivity Akčného plánu okresu sa zameriavajú aj na rozvoj stredného školstva. Len dobre pripravený študent má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať. Aj preto boli v okrese podporené tri projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je vysoký záujem (po ktorých je vysoký dopyt).

Budeme mať agromechatronikov

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska (SOŠTaP) v Rimavskej Sobote začala ako jedna z troch na Slovensku nový experimentálny odbor. Chcú vyučiť agromechatronikov. Že čo to je? Dnešné poľnohospodárske stroje sú čoraz zložitejšie. Obsahujú čoraz viac elektroniky, automatiky, počítačových systémov a podobne. Ak ich chce niekto servisovať, nestačí byť šikovným mechanikom. Je potrebné sa vyznať aj do hydrauliky, výpočtových systémov a programovania riadiacej jednotky týchto strojov a mnoho iných moderných vecí. A tí, čo to vedia, sú agromechatronici. Je ich zatiaľ málo a predajcovia poľnohospodárskych strojov ich vyhľadávajú.

Aby študenti neostali len pri teoretickom vyučovaní, bude škola  vybavená novým moderným traktorom s príslušenstvom, ktorý obsahuje všetky systémy, ktoré agromechatronik má vedieť opraviť, nastaviť, naprogramovať. A k tomu bude zrekonštruovaná aj hala s vyučovacím priestorom.

Zručných stolárov a zváračov hľadajú všade

Tradičné "fachy", ako je stolár alebo zvárač, sú momentálne výrazne nedostatkové. Šikovní absolventi týchto odborov nebudú mať problém s pracovnými ponukami ani doma, ani v iných regiónoch. Aj preto bol v rámci Akčného plánu podporený projekt Strednej odbornej školy v Hnúšti, ktorý chce dať budúcim stolárom a zváračom ešte kvalitnejšie vzdelávanie.

V škole práve prebieha rekonštrukcia dvoch dielní, ktoré budú následne vybavené špičkovými nábytkárskymi strojmi a zváračskou technikou. Študenti sa tak už v škole stretnú so strojmi a postupmi, ktoré sa využívajú aj vo firmách.

Moderné vyučovanie v Gymnáziu

V budúcom roku sa v rimavskosobotskom Gymnáziu Ivana Kraska rozbehne projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania prírodopisných predmetov. Bádateľskou metódou sa žiaci nielen naučia učivo prírodopisných predmetov, ale si aj uvedomia ich užitočnosť a najmä pochopia ich aplikáciu aj v každodennom praktickom živote.

Žiaci tak budú lepšie pripravení na pracovný trh budúcnosti, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Vyžaduje si preto flexibilných, kreatívnych a adaptabilných ľudí s kritickým zmýšľaním a schopnosťou pracovať v tíme. Tomuto cieľu napomôže aj tento projekt, ktorý bude financovaný zo zdrojov Akčného plánu.

Tlačová správa, zdroj: CEROGEMA, n.o.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross