No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kašeľ a dýchavica pri nádorových ochoreniach pľúc

29. júna 2009 |  | 

Ide o siedme pokračovanie seriálu článkov so zdravotníckou tematikou, vo vzťahu príznakov kašľa a dýchavice ku  pľúcnym ochoreniam. Nádorové ochorenie pľúc je závažné ochorenie dýchacích ciest, ktoré má pre chorého mnohokrát nepriaznivé dôsledky. Rozoznávame tzv. benigné  /dobroprajné/ a maligné /zhubné/ nádory . V tomto prípade sa zmienime len o maligných nádoroch a to konkrétne o rakovine pľúc. V názvosloví väčšinou hovoríme o rakovine pľúc ale v skutočnosti  ide takmer vždy o nádor vychádzajúci z priedušiek prerastajúci do pľúc.

Jednoznačné príčiny vzniku rakoviny nie sú známe. Predpokladá sa, že ide o zmeny v génových bunkách, ktoré kontrolujú cyklus a rast buniek v tele, dôsledku čoho dôjde k nekontrolovanému množeniu niektorých buniek a  k zmene ich vlastností /mutácia/ v tom alebo onom orgáne. Množiace sa bunky vytvoria masu, nádor, ktorý sa správa agresívne, prerastá do svojho okolia a rozruší ho, prípadne sa krvnou alebo lymfatickou cestou šíri aj do iných orgánov a vytvára tam tzv. metastázy.

Štatisticky je však zistené aj to, že dlhodobé, chronické pôsobenie  rakovinotvorných, škodlivých dráždiacich látok iritujúcich tkanivo, sliznicu, kožu a pod. môže navodiť tvorbu maligného zvrhnutia  buniek vystavených takémuto dráždeniu.

Vo vzťahu k pľúcnej rakovine takýmto jednoznačným a najzávažnejším škodlivým dráždidlom je nesporne  tabakový dym, teda fajčenie. Veď zo 100 úmrtí na rakovinu pľúc je 90 fajčiarov a len 10 nefajčiarov. Podobným dráždidlom môže byť aj chronický zápal priedušiek a to tým viac, že z nich je až 90 % fajčiarov. Vo výskyte v minulosti prevažovali muži, ale v súčasnosti ich už vehementne dobiehaju ženy fajčiarky. /Viď článok:“Fajčiť či nefajčiť..../

Ochorenie je zákerné. Vyvíja sa pomaly a aj príznaky sú z počiatku všeobecné, nenápadné,  ako je únava, nevoľnosť, nechutenstvo,  chudnutie, niekedy zvýšené teploty, pokašliavanie, neskôr kašeľ s prímesou krvi,  bolesť na hrudi, dýchavica.

Diagnóza nie je jednoduchá. Prvé podozrenie sa obyčajne vyslovuje na základe  prvotného roentgenového vyšetrenia pľúc. Žiaľ, treba povedať, že ak sa nález zistí na rtg bežným vizuálnym pohľadom, vzhľadom na rozlišovacie schopnosti zraku, tak už ho nemožno považovať za  včasný, počiatočný. Presnejšie môže vydiferencovať rtg obraz CT vyšetrenie, teda počítačová tomografia. Ale ani prvé ani druhé vyšetrenie nemôže jednoznačne potvrdiť, že ide o nádorové ochorenie, môže vysloviť len predpoklad, teda podozrenie. Jednoznačným dôkazom je len cytologické alebo histologické vyšetrenie podozrivého ložiska  /biopsia /. Zisťujú sa napr. nádorové bunky vo vykašlanom spúte alebo zo  sterov z priedušiek a pod. / bronchoskopia – zavedenie ohybného tubusu s optikou do priedušnice, excízia – vyštipnutie  nádorového tkaniva na histologické vyšetrenie pod mikroskopom a iné. /

Liečba závisí od viacerých faktorov. Ak je nádor relatívne včas zachytený, je operabilne prístupný,  neboli potvrdené metastázy do regionálnych miazgových uzlín a ak je aj celkový zdravotný stav a vek vyhovujúci, tak najúčinnejšou liečbou je  úplné odstránenie nádoru chirurgicky. Po takomto úspešnom zákroku sa  môže pacient úplne vyliečiť respektíve sa doba prežitia významne predĺži.

Ďalšou významnou liečbou je radioterápia, pri ktorej sa nádor ožaruje roentgenovými lúčmi, ktoré ničia  nádorové bunky. Žiaľ, účinkom žiarenia sa v okrajovej zóne nevyhne ani zdravá tkáň.

Treťou formou liečby  je užívanie protinádorových liekov tzv. chemoterapia. Aj táto liečba je agresívna, ktorá má aj vedľajšie nepriaznivé sprievodné znaky, napr. vypadávanie vlasov. Tak chemoterapia ako aj rádioterapia sa aplikuje v niekoľkých cykloch.

Štvrtou formou liečby je tzv. paliatívna liečba.  V prípade, že pacientov zdravotný stav je nepriaznivý a nebol by schopný zvládnuť iné formy liečby, podávajú sa lieky také, ktoré zmierňujú utrpenie chorého.

Pľúcna rakovina nie je veľmi dobre prístupná pre uspokojivú liečbu a aj preto je doba prežitia pri pľúcnych nádoroch nepriaznivá. Jedinou a najúčinnejšou liečbou pred rizikom vzniku pľúcnej rakoviny je absolútná tabaková abstinencia.

Záverom, tak ako aj pri predchádzajúcich tematikách, zdôrazňujem, že článok je určený pre širokú laickú verejnosť a preto  o akýchkoľvek konkrétnych  subjektívnych príznakoch ochorenia sa treba poradiť s ošetrujúcim lekárom.

Ilustračné fotografie:  počiatočný nádor na roentgenovom obraze, obraz pľúc nefajčiara, obraz pľúc fajčiara, výstraha pred fajčením.

/ Nasledujúci článok : Kašeľ a dýchavica pri vysokom krvnom tlaku/

MUDr. Július Bugár
autor je pľúcny lekár

/ Budúci nadväzný článok bude: Nádory pľúc/

.

.

Súvisiace články

Kašeľ a dýchavica pri tuberkulóznom ochorení pľúc
Kašeľ a dýchavica pri prieduškovej astme

Chronické zápalové ochorenia dolných dýchacích ciest
Akútne zápalové ochorenia dolných dýchacích ciest
Akútne zápalové ochorenia horných dýchacích ciest: zápal prínosných dutín a priedušnice
Kašeľ a dýchavica 2. časť.
Kašeľ a dýchavica 1. časť


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross