No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR vypláca vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci

25. novembra 2022 | |  | 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť aj zraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Prehľad ľudí, ktorým je určený 2. balík inflačnej pomoci

Komu pošlú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny inflačnú pomoc v novembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

Článok pokračuje pod reklamou


  • Deťom narodeným v období od 01. 06. 2022 do 31. 10. 2022 bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením prídavku na dieťa o 100 eur. Rovnakým spôsobom boli podporené aj deti narodené pred júnom 2022 v rámci prvej vlny inflačnej pomoci.
  • Sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením náhradného výživného o 100 eur.
  • Domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením dávky v hmotnej núdzi o 100 eur.

Komu pošlú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny inflačnú pomoc v decembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

  • Osobám s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur-

Kto musí o inflačnú pomoc požiadať na príslušnom úrade práce (najneskôr do 31. 12. 2022):

Žiadosť je možné podávať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

Žiadostí v elektronickej podobe sú dostupné spolu s podrobnejšími informáciami aj na webovom sídle ústredia práce.

  • Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.
  • Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
  • Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní inflačnej dotácie poskytnú zamestnanci oddelenia služieb občanom, oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok na pracovisku Rimavská Sobota, Hnúšťa, Bátka a Hajnáčka.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross