Bezpríspevkoví darcovia krvi si prevzali svoje ocenenia. Vedeli ste, že…?

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi je pre Slovenský červený kríž najkrajším podujatím celého roka.