No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Brány piateho najstaršieho múzea v SR prekročili v septembri stovky návštevníkov. Toto ich zaujalo

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, ktoré je piatym najstarším múzeom na Slovensku navštívilo uplynulý mesiac stovky záujemcov o históriu. Postarala sa o tom pestrá programová ponuka, nielen rôznych výstav, ale aj aktivity múzea - Predmet mesiaca. Brány múzea však prekročili aj desiatky zahraničných turistov. Okrem toho si v septembri pripomenuli aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) zaujímavými podujatiami.

„Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Výstavu sme sprístupnili slávnostnou vernisážou. Dôstojnú atmosféru dotvorilo vystúpenie harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adriany Antalovej,“ uviedla pre Rimava.sk Elena Lindisová, kultúrno-výchovná referentka múzea. Ako ďalej priblížila, v rámci Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR) umožnili návštevníkom podrobnejší výklad k vybraným výstavám v podobe komentovaných prehliadok. Podľa jej slov ich zámerom bolo podrobnejšie priblížiť hlavne novú výstavu a k nej pripojili ešte jednu z aktuálnych výstav pod názvom Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov. „Prehliadka zahŕňala aj premietanie dokumentárneho videofilmu „Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/“, ktorý tému výstavy vhodne dopĺňa,“ poznamenala Lindisová.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva si v múzeu pripomenuli aj v rámci aktivity Predmet mesiaca, Ako Lindisová avizovala, v septembri nevyberali predmet zo zbierok múzea, pretože chceli verejnosti priblížiť významnú osobnosť, vo veľkej miere spojenú s mestom Rimavská Sobota. „Takou bezpochyby je sestra Zdenka Schelingová, slovenská rehoľníčka z rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu. Po dohode s rímsko-katolíckym farským úradom v Rimavskej Sobote sme pre tento účel zapožičali relikviu blahoslavenej sestry Zdenky, jedinej slovenskej ženy, ktorá bola v roku 2003 vyhlásená za blahoslavenú. Po odsúdení v júni 1952 bola prevezená do väznice v Rimavskej Sobote, tu bola väznená do apríla 1953. S Rimavskou Sobotou sestru Zdenku spája aj fakt, že tu v súčasnosti žije jej priama príbuzná. K tejto téme sme pripravili vyučovacie hodiny pre II. stupeň základných škôl, ktoré doplnili učivo náboženskej výchovy,“ ozrejmila referentka a dodala, že Gemersko-malohontské múzeum bolo v čase trvania DEKD návštevníkom k dispozícii nielen v pracovných dňoch, ale aj cez víkendy. Verejnosť si mohla počas celého mesiaca pozrieť tak stálu expozíciu, ako aj všetky aktuálne výstavy: Neznáme farby svetových osobností (potrvá do 8. septembra 2017), Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa a vyššie spomenutú výstavu Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov, či najnovšiu Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea.

„Počas DEKD sme zaznamenali výrazne vyššiu návštevnosť ako zvyčajne. V septembri brány múzea navštívilo spolu 1 518 návštevníkov. Z toho návštevnosť výstavy Naj....zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea videlo 267 návštevníkov, na podujatí Svetový deň cestovného ruchu sa zúčastnilo spolu 167 návštevníkov a netradičný predmet mesiaca si v septembri pozrelo spolu 385 návštevníkov, z toho 20 účastníkov boli žiaci základných škôl na dvoch vyučovacích hodinách náboženskej výchovy,“ priblížila Lindisová.

Múzeum svojou návštevou poctili aj návštevníci zo zahraničia, ktorých v mesiaci september bolo spolu 478. Z toho si výstavu Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea prezrelo 50 zahraničných návštevníkov, na podujatí SDCR zaznamenali 49 návštevníkov zo zahraničia a predmet mesiaca si v septembri pozrelo spolu 187 zahraničných návštevníkov.

„DEKD v Gemersko-malohontskom múzeu hodnotíme výraznou mierou spokojnosti. Prispela k tomu pestrosť programovej ponuky múzea, čo sa odrazilo v uvedenej vysokej návštevnosti. Potešujúca bola správa o získaní Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii Akvizícia za získanie rozsiahlej zbierky potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej, ktorej odovzdávanie sa uskutočnilo 7. septembra počas otváracieho ceremoniálu DEKD,“ spomenula.

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Tradične sa konajú v mesiaci september. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch a zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu a rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Slovensko sa pripojilo k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú otváracie ceremónie v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Tento rok bola hosťujúcim mestom Trnava a téma bola Pamiatky a príroda: krajina možností.

Zdroj: Rimava.sk FOTO: archív Gemersko-malohontské múzeum


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross