No active "ca-sidebar-197687" sidebar

KOLÍKOVÁ VOJNA: Dočasne uložená zábrana na Sídlisku Rimava je podľa dopravnej polície nevyhovujúca

Dočasne uložená betónová zábrana, ktorú mesto v uplynulej dobe osadilo na Sídlisku Rimava a znemožnilo tým prechod vozidiel sídliskom, je podľa dopravnej polície nevyhovujúca a mali by tam byť pôvodné farebné koly. Ako pre Rimava.sk ďalej uviedol riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) Miroslav Laurinc, o najnovšej prekážke či zmene v dopravnom značení ich nikto neinformoval. Na základe našej žiadosti ku uzávierke vnútrosídliskovej komunikácie pri bytovom dome na ulici P. Hostinského sa preto situáciou začali zaoberať.

Ako riaditeľ ODI priblížil, ide o zložitú situáciu, pričom sídlisko by malo byť prejazdné, hlavne pre potreby hasičských a záchranných zložiek. S týmto zámerom bol podmienený aj súhlas ODI v roku 2000 pri určení dopravného značenia a zariadenia a preto boli navrhnuté koly s červenými a bielymi pruhmi. Tie síce tvoria fyzickú zábranu, avšak ich osadenie do cesty umožňuje ich rýchle odstránenie. ODI zastáva názor, že rozhodnutie spred 12 rokov je stále právoplatné. Ako Laurinc podotkol, v danom prípade (teda v roku 2000) bol pri udeľovaní súhlasu ODI  rozhodujúci záujem zvýšiť bezpečnosť chodcov (obyvateľov bytového domu).  Na mieste podľa Laurinca v súčasnosti zistili nesúlad medzi vydaným rozhodnutím o určení dopravného značenia a dopravného zariadenia a terajším stavom, kde je  betónový monolit žltej farby. ODI preto podľa Laurinca vyzve správcu komunikácie a príslušný cestný správny orgán k náprave.

Prejazd sídliskom je medzi obyvateľmi niekoľkoročným problémom. V priebehu niekoľkých  rokov tu na protesty skupiny obyvateľov proti prejazdu vozidiel sídliskom boli osadené železné kolíky, betónová zábrana či prekopaná cesta. Obyvatelia ostatných bytových domov sa však sťažovali, keď kvôli bariéram sa im predĺžila cesta o niekoľko kilometrov . Veľa vodičov – obyvateľov sídliska, si tak skracovalo prejazd z jednej časti sídliska na druhú aj cez trávniky. Podľa väčšiny tamojších obyvateľov však bolo riešenie situácie najbližšie k spokojnosti všetkých zainteresovaných v uplynulých mesiacoch, kedy všetky dotknuté strany súhlasili s posledným riešením – uložiť zábranu pri prvej výškovej bytovke na Malohontskej ulici č. 1. Samospráva však zátarasu uložila na základe ďalších pripomienok obyvateľov Hostinského bytovky inde, na pôvodné miesto železných kolíkov, ktoré boli pred šiestimi rokmi odstránené.

Problém prejazdu sídliskom bol znovu oživený v júni, kedy pracovníci TSM po petícii obyvateľov osadili na miestnu komunikáciu medzi bytovkami 3 a 5 dočasnú betónovú zábranu. Po niekoľkých týždňoch bola zábrana odstránená, no začalo sa so stavaním prejazdu cez neďaleké asfaltové parkovisko. To pobúrilo ďalších obyvateľov sídliska a protestovali proti výstavbe odparkovanými autami, ktoré mali znemožniť práci strojov. Cesta na ihrisko dokončená nebola. Podľa niektorých bola začatá stavba zo strany samosprávy protizákonná a urobená zo dňa na deň, rovnako ako osadenie betónovej zábrany. Samospráva už vyvíjala mnoho aktivít a alternatív prepojenia sídliska na Malohontskú ulicu prostredníctvom kruhovej križovatky, no pri každom z návrhov boli námietky tamojších obyvateľov, riešenie sa doteraz nenašlo.

Zdroj: Rimava.sk

 

Súvisiace články
KOLÍKOVÁ VOJNA: Betónová zábrana znovu znemožňuje prejazd sídliskom Rimava
Stretlo sa vyše sto obyvateľov Sídliska Rimava, chcú cestu pri bytovke
Kolíková vojna: Autá chceli pustiť cez ihrisko, časť obyvateľov ostro protestovala
Kolíková vojna pokračuje, prejazd áut Sídliskom Rimava je opäť zablokovaný
Kolíková vojna na sídlisku Rimava vyriešená, obnovujú prechod medzi bytovkami
Sídlisko Rimava by sa malo napojiť na kruhovú križovatku
O kolíkovej vojne by mali nakoniec rozhodnúť poslanci 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross