No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s múzeom si pripravili výstavu k 70. výročiu Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

Foto: T. Kusza

RIMAVSKÁ SOBOTA - V priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v R. Sobote sa 9. júna (v stredu) uskutoční vernisáž výstavy s názvom 70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s GMM.

Výstava predstaví jedinečné územie, ktoré prezentuje pokročilé formy sukcesie bývalých pasienkových lesov s ukážkami mohutných dubov v rôznom štádiu dožívania. Výstava potrvá do 31. augusta 2022.

Článok pokračuje pod reklamou


Prírodná rezervácia Kurinec bola v roku 1952 vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu zásluhou lesníka a fytogeografa Ing. Tibora Blattného, ktorý pôsobil aj v Rimavskej Sobote. Je najstarším chráneným územím v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina a vyhlásená bola v období ešte pred prvým zákonom o ochrane prírody v roku 1955, kedy ochrana prírody spadala pod Slovenský pamiatkový ústav.

„Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov," vysvetlila Veronika Rízová zo Správy CHKO Cerová vrchovina.


TU SI MÔŽETE POZRIEŤ KRÁSY KURINECKEJ DUBINY, KTORÉ NÁM DO NAŠEJ RUBRIKY "REGIÓN OBRAZOM" POSLAL TAMÁŠ KUSZA


Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácii sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 centimetrov a ich vek presahuje 200 rokov. Ďalších 21 pôvodných drevín s podobnými parametrami je lokalizovaných v príslušnom ochrannom pásme a okolí.

Kurinecká dubina si už dlhodobejšie vytvára prirodzene svoju dynamiku rozpadu a nadväzuje na seba pestré spektrum skupín bezstavovcov a vtákov. V súčasnosti mesto R. Sobota spolupracuje so Správou CHKO Cerová vrchovina pri príprave podkladov k zriadeniu náučného chodníka, aby toto územie mohlo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. 

Článok pokračuje pod reklamou


"Výstava predstaví toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov – preparátov rôznych druhov hmyzu, vtákov a cicavcov. Počas trvania výstavy budú prebiehať aj tvorivé dielne, o ktorých budeme včas informovať," avizovala Monika Gálffyová z Gemersko-malohontského múzea.

Zdroj: GMM R. Sobota

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross