No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Poslanci zasadajú za prísnych hygienických podmienok. Majerčíková laureátkou Ceny mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote zasadá za prísnych hygienických podmienok kvôli koronavírusu. Miestom rokovania je tradične zasadacia miestnosť v bývalom Župnom dome na Námestí M. Tompu. Rokovanie vedie viceprimátor Ladislav Rigó. Mestské zastupiteľstvo môžete sledovať online prostredníctvom Facebook-ovej stránky TV Rimava.V úvode 15 prítomných poslancov schválilo plánovaný program. V rámci toho alebo viceprimátor dal návrh na stiahnutie troch z dvanástich bodov programu rokovania. Ako uviedol, má na to aj písomný súhlas od primátora Jozefa Šimka. Poslanci sa tak nebudú na tomto zasadnutí zaoberať návrhom na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy Domova mládeže za účelom prestavby na byty pre mladé rodiny, ako aj prerozdelením finančných prostriedkov na kultúru a šport a taktiež prerozdelenie finančných prostriedkov pre materské a základné školy.

Na programe majú okrem majetkovo-právnych otázok, návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v budove Mestskej kolkárne za účelom zriadenia kaviarne či návrh na udelenie Ceny mesta. Dostať by sa mali aj k interpeláciám a v bode Rôzne by mali prerokovať návrh viceprimátora na stanovanie májového termínu mestského zastupiteľstva, keďže v marci poslanci verejne nerokovali.

Aktualizované o 15:30 hod.

Ďalším bodom bolo prelamovanie veta v súvislosti s rozpočtom mesta, ktorý primátor nepodpísal. Ako uviedol vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Ladislav * Miroslav Bielak, v aktuálnej situácii navrhuje neprelamovať toto veto. „Ak prelomíte veto, tak navrhnutý rozpočet nie je reálny. Keďže aj mesto prichádza o financie. Nekonajú sa sobáše, školy a škôlky sú zatvorené a rodičia tak neplatia poplatky a mesto tak nemá také príjmy aké by malo mať,“ avizoval Bielak. K jeho názoru sa priklonili aj poslanci a prelamovanie veta sa tak nekonalo.

Podľa poslanca Michala Demetera je to síce škoda, ale vzhľadom na situáciu je to potrebné, keďže to bude mať dopad aj na ekonomiku mesta. Ako doplnil, navrhuje však zriadiť krízový ekonomický štáb. Priklonil sa k tomu aj poslanec Roman Vaľo. „Rozpočet bol dobrý, ale bol tvorený pre dobré časy a teraz ich nemáme,“ povedal s tým, že členom navrhovaného krízového ekonomického štábu by mal byť aj hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz.

Aktualizované o 16:35 hod.

Na stole zástupcov občanov čakal aj Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom Mestskej kolkárne za účelom zriadenia kaviarne. Hoci sa pri tomto bode poslanci v diskusii zdržali, nakoniec ho stiahli z rokovania. Ďalším bodom bola kontrola plnenia uznesení, ktorú predložil hlavný kontrolór mesta. Jeho správu zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

V závere rokovania sa dostalo aj na tajné hlasovanie. Dôvodom bolo rozhodnutie komu tento rok udelia Cenu mesta. Na výber mali z piatich kandidátov - Mária Majerčíková, Ľubica Varjúová, Igor Antal, Attila Hacsi, Ján Tóbisz. Z tajného hlasovania vzišlo, že Cenu mesta získa zatiaľ len Mária Majerčíková, riaditeľka Územného spolku Slovenského červeného kríža v R. Sobote.

https://www.facebook.com/tvrimava/videos/2646933835546890/?v=2646933835546890¬if_id=1588075253635430¬if_t=live_video

Zdroj: Rimava.sk, FOTO a VIDEO: TV Rimava

* Oprava: 30. apríla, v texte bolo nesprávne uvedené krstné meno vedúceho ekonomického odboru. Za chybu sa ospravedlňujeme.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross