No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Návrh rozpočtu, mestské lesy či potvrdzovanie uznesení. Aj o tom bude marcové MsZ

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022, správa o mestských lesoch či lámanie viet. Aj o tom bude povolebné, marcové mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote. Uskutoční sa v utorok 3. marca o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v bývalom Župnom dome na Námestí M. Tompu.

V úvode rokovania okrem majetkovoprávnych otázok by sa zastupiteľstvo malo zaoberať návrhom rozpočtu mesta. Ten by mala potom vystriedať informatívna správa o nakladaní s mestskými lesmi za rok 2019 a podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dreva na pni. K slovu by sa mal dostať aj hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz, ktorý predloží okrem kontroly plnenia uznesení aj správu o svojej činnosti za uplynulý rok.Druhá polovica rokovania bude patriť aj potvrdzovaniu uznesení, ktorých výkon primátor Jozef Šimko pozastavil. To prvé by sa malo týkať Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2020. To druhé bude o výstave Post Bellum - Príbehy 20. storočia a 30. rokov slobody, ktorá je aktuálne nainštalovaná na Hlavnom námestí v priestoroch pred hlavnou tribúnou. Výstavu je možné si pozrieť do konca februára.

V závere by sa poslanci mali zaoberať 20-tisícovou dotáciou v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020, pričom samospráva by sa finančne podieľala vo výške 5 percent z vyššie spomenutej sumy. V prípade schválenia dotácie by bola použitá na opravu a technické dovybavenie Strediska osobnej hygieny a práčovne na Dúžavskej ceste.

Mestské zastupiteľstvo by mali ukončiť interpelácie poslancov a bod Rôzne, ktorý býva bohatý na rôzne diskusie. Rokovania mestského zastupiteľstva sú verejné.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross