No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nová riaditeľka ÚPSVaR v Rimavskej Sobote Andrea Gállová berie svoju prácu ako poslanie

Riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote sa koncom júla tohto roka stala Andrea Gállová. Na poste vystriedala Líviu Koóšovú.

Zakladá si na humánnosti a odbornosti

„Mojím prvoradým cieľom je riadiť, kontrolovať činnosť riadeného subjektu a koordinovať výkon štátnej správy vo zverenej oblasti transparentne, čestne, odborne, humánne a kvalitne,“ povedala pre Rimava.sk Andrea Gállová. Ako ďalej dodala, odborný dialóg chce viesť so všetkými spolupracujúcimi inštitúciami a osobami s cieľom aktívne sa podieľať na zvyšovaní životnej úrovne občanov regiónu.

Článok pokračuje pod reklamouJej prioritným dlhodobým i krátkodobým cieľom je zvyšovať mieru zamestnanosti v okrese a znižovať mieru nezamestnanosti. „A to formou realizácie koordinačnej činnosti z celého portfólia, ktoré nám ústredný orgán štátnej správy a kompetenčné orgány i voľný trh práce v rámci Európskeho sociálneho priestoru ponúkajú,“ dodala ďalej nová riaditeľka úradu.

Podľa Gállovej musia byť zamestnanci úradu vybavení odbornou erudovanosťou, humánnosťou a pozitívnym vzťahom k celoživotnému vzdelávaniu. „V uvedených oblastiach sú limity, ktoré sa budem snažiť zo všetkých síl každodennou pracovnou činnosťou, zodpovedným a čestným, odborným a humánnym prístupom budovať a prípadné negatívne javy odstraňovať v zmysle platných zákonov a právnych predpisov,“ povedala na margo toho, v akom stave prebrala vedenie úradu práce s tým, že jeho doterajšie výsledky môžu hodnotiť občania a ministerstvo práce.

Jej ďalším cieľom je budovať na pracovisku dobré medziľudské vzťahy, čo sa podľa nej môže odraziť aj na kvalite poskytovaných služieb občanom. „V ďalšom období sa budem snažiť vytvárať odborné, adekvátne, transparentné a kvalitné pracovné prostredie s dôrazom na odbornosť, vzdelávanie zamestnancov a humánnosť pracovného prostredia, čoho výsledkom by mali byť kvalitné, čestné a efektívne služby pre občanov – našich klientov,“ dodala Gállová, ktorá pôsobí aj ako prezidentka Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) SR. V tejto dobrovoľníckej činnosti mieni pokračovať.

Vedecká, výskumná, publikačná a pedagogická činnosť v rámci môjho vyštudovaného študijného odboru sociálna práca patrí k oblastiam môjho poslania.

Občianske združenie, na čele ktorého stojí, sa venuje ľuďom v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii. „Dobrovoľníckej činnosti v rámci výkonu tretieho sektora sa naďalej budem venovať vo svojom voľnom čase, keďže sme organizácia, ktorá svojou vedeckou a výskumnou činnosťou participuje na zvyšovaní kvality života našej spoločnosti,“ ozrejmila Andrea Gállová, ktorá má dlhoročné skúsenosti aj s prácou pedagogičky. Vyučovala na detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rimavskej Sobote, konkrétne prednášala predmety ako dejiny sociálnej práce či metódy sociálnej práce.

„Vedecká, výskumná, publikačná a pedagogická činnosť v rámci môjho vyštudovaného študijného odboru sociálna práca patrí k oblastiam môjho poslania. Ako vysokoškolský docent študijného odboru sociálna práca sa vo svojom voľnom čase budem naďalej venovať vzdelávaniu dospelých na princípe humánnosti a odbornosti,“ uzavrela nová riaditeľka Gállová.

Zdroj: Rimava.sk, Foto: archív A. Gállová/Yvona Orešková


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross