No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Firma TE Connectivity podporila 5 škôl. Výsledkom sú vynovené učebne, didaktická pomôcka, 3D projekty a nové skúsenosti študentov

17. januára 2023 | | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA – „Spoločenská zodpovednosť“ je názov projektu, do ktorého sa mohli zapojiť základné a stredné školy z Gemera-Malohontu. Súťaž už spoznala svojich výhercov, ktorí počas roka projekty realizovali.

Spoločnosť TE Connectivity, svetový líder v oblasti priemyselných technológií, vyčlenila na tento projekt 10 000 USD (v prepočte 8 500 eur) s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, strojníctva a matematiky. Spomedzi škôl, ktoré sa do výzvy zapojili, odborná porota v zložení členov spoločnosti vybrala 5 projektov, ktoré TE Connectivity podporila.

Víťazné projekty:

  • Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote
  • Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote
  • Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote
  • Evanjelické gymnázium Tisovec
  • Špeciálna základná škola v Rimavskej Sobote

Prečítajte si tiež: Kissling už takmer rok pôsobí pod hlavičkou TE Connectivity. Je svetovým lídrom v oblasti priemyselných technológií


Na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci navrhli vlastnú didaktickú pomôcku

Projekt hodnotí Ing. Erika Guzmová:

O projekte sme sa dozvedeli z portálu Rimava.sk. Zaujal nás možnosťou návrhu vlastnej didaktickej pomôcky. Na našej škole sa matematika učí bilingválne – v anglickom jazyku. Potrebovali sme prehľad terminológie a vzťahov v anglickom jazyku. Ako učiteľka matematiky som vytvorila vlastný návrh posterov na základe tematických plánov hodín matematiky. Taktiež boli zakúpené nové kalkulačky a 3D modely telies. Projekt hodnotíme veľmi pozitívne. Svojou vizualizáciou prispel k sprehľadneniu učiva a lepšej fixácii vzťahov a vzorcov. Vizualizácia je v príjemných odtieňoch, zútulnila učebňu. Žiakom ponúka možnosť náhľadu na tieto vzťahy nenásilnou formou a v akomkoľvek čase.


3D tlač na Gymnáziu Ivana Kraska sa teší obľube

Projekt hodnotí PaedDr. Miriam Szántóová:

Grant bol v plnej miere použitý na podporu mimoriadne talentovaných študentov Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote, ktorí sa rozhodli pracovať na svojich vlastných projektoch využívajúcich 3D tlač. Projekty si navrhli po obsahovej stránke, zabezpečili si ich technicky aj materiálne.

Vratko Mančuška si vytlačil a zložil vlastné elektronické husle. Následne ich ozvučil a ich zvuk porovnal s akustickými husľami na vzorke 150 študentov. V súčasnosti husle testuje pomocou aplikácie a výsledky svojich meraní zhrnie v odbornej práci v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Martin Bitala urobil návrh a následne vytlačil smart okuliare. Funkčný prototyp otestoval na účastníkoch Letnej školy 3D tlače pre seniorov, ktorá sa uskutočnila v júli 2022 na našej škole. Martin Vaľo sa venoval návrhu a tlači rakety, ktorú následne odpálil a zisťoval parametre letu. Namerané hodnoty opäť spracúva ako podklad k odbornej práci SOČ. Študenti svoje projekty prezentovali na Letnej škole 3D tlače pre seniorov a pred študentami našej školy. Letnú školu zabezpečili aj lektorsky.

Finančné prostriedky boli použité aj na náklady spojené s účasťou týchto študentov na vzdelávacom pobyte v Prahe, počas ktorého navštívili špičkové pracoviská a akcie najnovších trendov IT a 3D tlače (firmu PrušaResearch, 3D laboratórium Fakulty architektury ČVUT, expozíciu #Datemaze v galérii DOX spojenú s workšopom Algoritmická budoucnost, akciu Startup Night vysokých škôl Českej republiky, inštaláciu sochy tlačenej zdieľanou 3D tlačou Pla(s)teosaurus...)

Zapojení študenti si vďaka podpore mohli zrealizovať svoje projekty, doplniť si odborné vedomosti v oblasti IT a 3D tlače. Kľúčová bola možnosť výsledky svojich nápadov preniesť do praxe, otestovať ich a môcť ich prezentovať pred študentami aj širokou verejnosťou. Návšteva Prahy a špičkových pracovísk využívajúcich IT bola silnou motiváciou vzdelávať sa ďalej v tejto oblasti a orientovať sa na ňu aj profesijne. Zo študentov sa stali prirodzení lídri, ktorí lektorsky zastrešili LŠ 3D tlače pre seniorov, ktorá prebehla na našej škole v júli 2022 a zúčastnilo sa jej 20 účastníkov.

Na našej škole došlo k výraznej popularizácii 3D tlače, čo sa prejavilo aj zvýšeným počtom členov krúžku 3D tlače, ktorý po odbornej stránke vedú práve podporení študenti. Nakoľko je o našu letnú školu veľký záujem, plánujeme tento formát zopakovať aj v roku 2023 zrealizovať školenie pre učiteľov nášho okresu / Slovenska.


Nová moderná učebňa na Základnej škole Š. M. Daxnera

Projekt hodnotí Mgr. Denisa Csanková:

V súčasnosti je veľmi dôležitá modernizácia a inovácia v školstve. Samotný výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa učebných osnov, ktoré sú dané a v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ale je veľmi dôležité, v akom prostredí nadobúdajú žiaci nové vedomosti a zručnosti. Zážitkové a názorné vyučovanie je nevyhnutné nielen pre bežných žiakov, ale hlavne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa na našej škole vzdelávajú v bežných triedach.

Vybavenie škôl je vo väčšine prípadov zastarané a nemoderné a práve preto sa naša škola snaží zapájať do rôznych výziev, projektov, súťaží a programov. Sme veľmi radi, že sa nám darí meniť školu na prostredie, ktoré bude pre žiakov podnetné a modernejšie. O projekte „Spoločenská zodpovednosť“ sme sa dozvedeli prvotne od nášho pána riaditeľa, Mgr. Petra Černého a sekundárne zo stránky Rimava.sk.

V rámci projektu vybudujeme modernú učebňu biológie, prípadne chémie, ktorá však poskytne priestor aj krúžkovej činnosti a tiež rôznym workshopom, súťažiam a iným aktivitám. Primárne je určená pre žiakov 2. stupňa, ale sekundárne ju môžu využívať aj ostatní žiaci našej školy, žiaci a pedagógovia iných základných prípadne materských škôl. Nakoľko práve biológia a chémia predstavujú predmety, v ktorých sa často vyučuje pomocou pokusov, sme veľmi radi, že nové laboratórne stoly a stoličky, moderný nábytok, vybavenie a tiež interaktívna tabuľa poskytnú príjemné, kreatívne a podnetné prostredie.


Na Základnej škole P. Dobšinského chcú podporovať tvorivé myslenie a kreativitu žiakov

Projekt hodnotí Mgr. Elena Sakálová:

O projekte sme sa dozvedeli na stránke Rimava.sk. Do projektu sme sa rozhodli zapojiť z toho dôvodu, že Spoločenská zodpovednosť TE Connectivity podporuje vzdelávanie v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky. Na našej škole sme chceli prostredníctvom tohto projektu zmodernizovať a zatraktívniť vyučovanie technických predmetov.

V predmete Technika a Technika a praktické pracovné zručnosti chceme rozvíjať praktické zručnosti a návyky žiakov. Chceme podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov, viesť ich k tímovej spolupráci, aby tým získali kladný vzťah k práci.

Do projektu sa zapojilo približne 213 žiakov II. stupňa základnej školy a 4 pedagógovia, ktorí tieto predmety vyučujú. Projekt hodnotíme len pozitívne. Uvedený grant nám pomohol zlepšiť materiálno-technické vybavenie školských dielní, a tým sme skvalitnili vyučovací proces. Kvalitná výučba Techniky napomáha formovať postoje žiakov pri ich voľbe budúceho povolania a ich nasmerovanie k profesiám zameraným na tradičné remeslá.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross