No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na podporu podnikania má MAS Malohont takmer pol milióna. O financie sa môžete uchádzať už teraz

12. júla 2021 |  | 
Foto: Pixabay

Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavia na informačnom dni koncom júla.

Podpora podnikania a inovácií

"Ide o výzvu MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, v ktorej sa môžu podnikatelia uchádzať o dotáciu vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 55 percent z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že minimálne 45 percent zdrojov musí byť vlastných," uviedla Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Článok pokračuje pod reklamouAko ďalej vysvetlila, medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí vrátane priemyselnej výroby rôzneho zamerania (od potravín, cez textil až po drevo či kov), stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy, ubytovacích či stravovacích služieb.

"Vo výzve sú vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo žiadatelia nie sú zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúčame mu kontaktovať zamestnancov MAS," objasnila ďalej Vargová.

Foto: Pixabay

Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity. Z podpory sú vylúčené podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Foto: Pixabay

Čo treba splniť pre schválenie podpory?

Jednou z podmienok podľa Miroslavy Vargovej je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS. V prípade stavebných investícií je nevyhnutné mať vysporiadané majetko-právne vzťahy, projektovú dokumentáciu stavby a príslušné povolenia na jej realizáciu. "Podmienkou je aj vytvorenie pracovného miesta, čo zo strany MAS dlhodobo pripomienkujeme, a to nielen s ohľadom na nepriaznivú situáciu za posledné mesiace spôsobenú koronakrízou. Zatiaľ neúspešne, ale snahou riadiaceho orgánu je zmeniť to na udržanie pracovného miesta," povedala ďalej.

Foto: Pixabay

Do kedy je potrebné predložiť projekt?

Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť na predpísanom formulári a spolu s prílohami predložiť na adresu MAS MALOHONT. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30. 9. 2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 2. 11. 2021.

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola, a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. "Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy," dodala manažérka MAS MALOHONT.

Foto: Pixabay

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Máte už premyslený zámer, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy? V tom prípade nevynechajte informačný deň k uvedenej výzve, ktorý sa uskutoční koncom júla. "O presnom termíne a mieste konania vás budeme včas informovať na web stránke MAS," doplnila Miroslava Vargová.

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 - 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross