No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Hnúšti rozdelia na občianske projekty 8-tisíc eur

5. februára 2023 | |  | 

HNÚŠŤA – Na občianske projekty v meste Hnúšťa je na tento rok v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená celková suma 8-tisíc eur. Jeho ďalší ročník by mal prospieť komunite.

Aby projekt spĺňal podmienky, predkladaný musí byť v oblastiach, ako napríklad úprava verejného priestoru, doprava a komunikácie, drobná infraštruktúra, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie, voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity, komunitnú infraštruktúru či aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi občanmi. Informuje o tom mesto na svojej oficiálnej webovej stránke.

Článok pokračuje pod reklamou


Návrhy projektov je potrebné predložiť do 31. marca. Na jeden projekt je možné z participatívneho rozpočtu získať sumu maximálne 800 eur.


VYBERÁME PRE VÁS:

Soboťania, máte možnosť rozhodnúť o tom, kto dostane ceny mesta

Obchodný reťazec avizuje vytvorenie pracovných miest


Predkladaný projekt musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • mať verejnoprospešný charakter
 • jeho realizácia musí byť v kompetencii mesta
 • jeho výsledok musí byť prístupný obyvateľom Hnúšte
 • je realizovateľný v rámci jedného ročného harmonogramu programového rozpočtu
 • odhadované náklady na realizáciu nesmú presiahnuť prostriedky vyhradené pre jeden projekt
 • musí byť realizovaný na území mesta
 • musí byť realizovaný na verejne prístupných pozemkoch alebo na pozemkoch, ktoré má mesto právne vysporiadané
 • v prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť realizovateľný len na majetku mesta
 • projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR
 • produkt projektu nesmie slúžiť pre podnikateľskú činnosť
 • cieľová skupina musí byť väčšia ako 10 osôb

Viac o podmienkach si prečítate na tomto odkaze. Projektový formulár nájdete na oficiálnom webe mesta.

Projekty môžete podať v písomnej forme buď poštou na adresu: Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v Klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa na tel. čísle 047/2028824 alebo e-mailom na [email protected] a [email protected]


K TÉME:

Poltár vyčlení na participatívny rozpočet 20-tisíc eur


Inak podané projekty (emailom, telefonicky, na facebooku a pod.) nebudú akceptované. Pre prípadné konzultácie môžete kontaktovať vedúceho kancelárie primátora Milana Migaľu na tel. čísle 0905 906 797 alebo e-mailom na [email protected]

Participatívny rozpočet zaviedla samospráva Hnúšte v roku 2019, prvých osem projektov mesto podporilo v roku 2020.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross