No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Pred poslancov ide prvá zmena rozpočtu, počíta s mestskými novinami

radnica Rimavská SobotaPred poslancov rimavskosobotského mestského zastupiteľstva smeruje návrh na prvú zmenu tohtoročného rozpočtu. Rozhodnúť by o ňom mali na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok, 27. januára. Návrh počíta s opätovným vydávaním mestských novín, navýšením balíka peňazí na opravy škôl,  ako aj s obnovou obradnej miestnosti na radnici.

Rozpočet na rok 2015 schválil novozvolený mestský parlament na svojom premiérovom pracovnom rokovaní v prvej polovici decembra. Ako sa v materiáloch predkladaných poslancom uvádza, zmena rozpočtu vyplynula "najmä z dôvodu začatia vydávania mestských novín Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap v roku 2015". Vydávanie novín má byť pritom zabezpečované v rámci Turistického informačného centra, ktoré sa v tomto roku podľa radnice presúva z odboru rozvoja mesta pod kompetenciu viceprimátora. Na mzdy a odvody dvoch pracovníkov sa počíta so sumou približne 22 tisíc eur, ide však len o presun z iných položiek v rámci rozpočtu. Navýšenie je navrhované pri výdavkoch na prevádzku vo výške 21  900 eur, ktoré majú byť použité na tlač, materiál či rozvoz novín. Medzi kapitálové výdavky sa v návrhu na zmenu dostalo 5 tisíc eur na nákup počítačov a fotoaparátu do redakcie. Mesto však počíta s navýšením bežných príjmov o 10 tisíc eur, za predaj novín a inzerciu, pričom má ísť len o odhad,  keďže zatiaľ nie je stanovená cena a počet výtlačkov.

Mestské noviny Gemerské zvesti (GZ) a Gömöri Hírlap (GH) skončili v závere roka 2012. Poslanci totiž namietali, že sú tendenčné, obsahujú nepravdivé informácie a píše sa v nich v prospech primátora. Po novom malo vychádzať Rimavskosobotské informačné periodikum, jeho štatút však primátor označil za totalitný. Ako vtedy informoval, redaktori mestských novín ostali pracovať na mestskom úrade, šéfredaktorka GZ mala mať na starosti mestskú stránku, šéfredaktor GH bol zaradený pod Turistické informačné centrum (TIC). Podľa terajšieho návrhu majú byť dvaja pracovníci pod TIC, dôjde tak k presunu v rámci organizačnej štruktúry.

Okrem financií na noviny by mali byť podľa návrhu navýšené aj výdavky na opravu budov základných a materských škôl, o 55 tisíc eur. Ako sa v materiáli uvádza, schválené boli už v roku 2014, ale nemohli byť poskytnuté v plnej výške, pretože ku koncu roka sa nenaplnili niektoré rozpočtované príjmy tak, ako radnica predpokladala.

Súčasťou zmeny rozpočtu je tiež navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu obradnej miestnosti o 22 tisíc eur. Po uskutočnení navrhovaných úprav a zapojení finančných operácií by mal byť mestský rozpočet  prebytkový, vo výške 588 eur. (nateraz predstavuje prebytok viac ako 94 tisíc eur, podľa schváleného rozpočtu)

Okrem zmeny rozpočtu majú poslanci podľa návrhu rozhodnúť aj o zrušení časti uznesenia zo septembra 2012, ktorou predchádzajúce mestské zastupiteľstvo uložilo vedúcej ekonomického odboru "predkladať stav hospodárenia a predpoklad plnenia rozpočtu na každé zasadnutie MsZ s tým, že iba MsZ môže svojim uznesením vykonávať zmeny rozpočtu aj presunmi medzi položkami.“

Zdroj: Rimava.sk

Súvisiace články:
R. SOBOTA: Prokurátor dal prednostovi za pravdu, šéfredaktora môže prijať len primátor
R. SOBOTA: Prijatie nového šéfredaktora mestských novín je na prokuratúre
Poslanci doporučili prijať jediného kandidáta na šéfredaktora, podľa primátora nespĺňa požiadavky
O post zodpovedného redaktora mestských novín má záujem jeden uchádzač
Mestské noviny majú vyjsť najneskôr do júla, primátor to vidí pesimisticky
Mestské noviny idú opäť pred poslancov, majú sa dohodnúť na spôsobe ich vydávania
Namiesto mestských novín dostali Rimavskosoboťania do schránok príhovory
Poslanci prijali štatút novín. Podľa Végha budú demokratickejšie ako doteraz
Mestské noviny stále nevychádzajú. Podľa primátora je navrhnutý štatút totalitný
Poslanci ukončili vydávanie mestských novín, podľa niektorých sú tendenčné
O osude mestských novín poslanci stále nerozhodli
Mestské noviny majú v októbri skončiť, poslanci navrhujú novú formu vydávania

 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross