No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Samotku by ste vo väznici v Sabovej nenašli, režim odsúdených je však striktne daný

V Sabovej si trest odpykávajú väzni s minimálnym stupňom stráženia. Kapacita zariadenia je 65 odsúdených mužov.

Budíček majú už o 5:30

Režim vo väznici je stanovený presne. Časový rozvrh dňa pre pracujúcich väzňov určuje nielen to, kedy majú vstávať a pracovať, ale aj ich osobné voľno, čas na upratovanie či hygienu. Deň sa pracujúcim odsúdeným začína o 5:30 a končí o 21:30, ak idú do práce aj na druhý deň. Ak nie, majú večierku až o 23:00. Previerka početného stavu je dvakrát denne.

Článok pokračuje pod reklamou„Odsúdení sú zaraďovaní do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke ústavu. Do práce sú odsúdení zaraďovaní v súlade s účelom výkonu trestu, pričom sa prihliada na zdravotný stav, využitie pracovnej kvalifikácie a plnenie cieľov programu zaobchádzania. Odsúdený zaradený do práce je povinný pracovať,“ povedala pre Rimava.sk hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.

Zdroj: Ústavný poriadok pre odsúdených, Želiezovce

Odsúdení pracujú priamo v objekte alebo aj mimo neho. Robia v oblasti živočíšnej výroby (bitúnok – chov hospodárskych zvierat) či v rastlinnej výrobe (pestovanie zeleniny). Sú zaradení aj na pracoviská mimo otvorené oddelenie. Odsúdení vykonávajú napríklad pomocné práce stavebného charakteru, maliarske práce, zemné práce, čistiace, upratovacie práce a pomocné práce v mäsovej výrobe.

„Na zabezpečenie riadneho chodu väzenského zariadenia je potrebné zabezpečiť určité logistické činnosti, ako je stravovanie pre personál a odsúdených, pravidelná obmena odevných zvrškov a posteľného prádla pre odsúdených, údržba motorových vozidiel a strojov a podobne,“ dodala Kacvinská. Na týchto prácach sa podieľajú zamestnanci zboru spolu s vybranými odsúdenými, ktorí sú pracovne zaradení vo vnútornej prevádzke. Sú to pomocní kuchári, pomocníci v kuchyni, automechanici či robotníci v sklade.

Zdroj: Ústavný poriadok pre odsúdených, Želiezovce

„V roku 2019 bola v otvorenom oddelení v Sabovej dosiahnutá priemerná zamestnanosť 97,62 percent. U odsúdených zaradených do práce v Sabovej bola priemerná pracovná odmena 172 EUR,“ informuje hovorkyňa väzenského zboru s tým, že v rámci Slovenska dosiahla zamestnanosť odsúdených približne 72 percent.

Aj väzni majú svoje práva

Bez ohľadu na stupeň stráženia má odsúdený právo napríklad prijímať návštevu blízkych osôb najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín, pričom návštevy v Sabovej sú spravidla každú nedeľu. Raz za tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) môže prijať balík s vecami osobnej potreby, ako sú napríklad fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály či potreby na korešpondenciu.

Samotku by ste v Sabovej hľadali márne. Takéto cely nie sú zriadené v otvorených oddeleniach, keďže odsúdení sú umiestnení v izbách a priestory sa neuzamykajú. „Vyplýva to z charakteru výkonu trestu, nakoľko ide o odsúdených s minimálnym stupňom stráženia zaradených v diferenciačnej skupine "A",“ vysvetlila Kacvinská.

Väznený môže mať pri sebe aj niekoľko vlastných vecí, ako napríklad fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti, hygienické potreby či veci zakúpené v ústavnej predajni, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke. Taktiež pri sebe môže mať hodinky, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v izbe elektrická zásuvka.

Zdroj: Ústavný poriadok pre odsúdených, Želiezovce

Vo voľnom čase môžu cvičiť alebo sa vzdelávať

„Kultúrno-osvetová činnosť odsúdených sa organizuje tak, aby podporovala skupinové a individuálne ovplyvňovanie odsúdených k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času, zmierňovala negatívne účinky izolácie od spoločnosti a aby zvyšovala ich všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň,“ objasnila trávenie voľného času väzňov hovorkyňa Kacvinská.

Odsúdení majú prístup k platným právnym normám vo väzenskej knižnici v tlačenej a elektronickej forme. Literatúra je čitateľom zabezpečovaná aj prostredníctvom výpožičiek z Okresnej knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.

„Záujmové, športové a iné osvetové aktivity sú pre väznené osoby pripravené v podobe rôznych vedomostných kvízov, besied, prednášok, rozhovorov. Majú možnosť hrania spoločenských hier, zapojenia sa do šachového, šípkového a iného turnaja,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross