No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SAMUEL URBAN: Vlastné nemáme a cudzie nechceme

Júnové mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote patrilo aj rokovaniu o založení Mestskej futbalovej akadémie, ktorá by mala byť hradená zo zdrojov maďarskej vlády. A hoci sa v pléne hovorilo už o podpise spoločenskej zmluvy, výsledkom hlasovania bola len dohoda o spolupráci s maďarským Borsodsport Invest. Okrem toho si poslanci stanovili zopár podmienok v rámci spolupráce. K téme sa na zastupiteľstve vyjadril aj poslanec Samuel Urban, ktorý do redakcie Rimava.sk poslal svoje stanovisko. Redakcia ho uvádza v plnom znení:

Stalo sa už na Slovensku akýmsi „folklórom“ nadávať, že nič nie je a keď by niečo mohlo byť, tak urobiť všetko preto, aby nebolo... a aby sa mohlo zase nadávať, že nič nie je...

Podobná situácia nastala, podľa môjho názoru, aj na poslednom, júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri rokovaní o mestskej futbalovej akadémii /MFA /Rimavská Sobota, ktorá mohla vzniknúť, z praktických dôvodov, vstupom dohodou už do existujúcej s.r.o. založenej Borsodsport Invest Budapesť a DVTK Kosárlabda Miskolc, odkúpením obchodného podielu vo výške 49 percent. To, že poslanec Hazucha vytiahne národnostnú otázku, som očakával, tvrdil to od začiatku a jeho konanie nebudem komentovať.

Ostatní poslanci, najmä z klubu „racionálnych rozhodnutí“, však alibisticky, bez požadovania vysvetlenia na klube a komisiách, bez konkrétnych argumentov, spoločenskú zmluvu a dohodu odmietli. Napokon, je to ich právo.

Mňa však zaráža ich postoj: Žiadať napríklad ochranu proti krachu (???). Existuje vôbec??? Alebo povedať, že v zmluve je veľa právneho vákua a nespomenúť nič konkrétne??? Požadovať, aby spoločenskú zmluvu posudzoval nezávislý audítor. Je to podľa mňa zavádzajúce, nakoľko zmluvu pripravovala renomovaná slovenská právnická spoločnosť, ktorá všetky pripomienky komisie, vytvorenej primátorom za týmto účelom, do dohody o spolupráci a spoločenskej zmluvy zapracovala.

Pre príklad uvádzam, že v dohode o spolupráci je okrem iného zahrnuté, že všetky vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR, ďalej že
- MFA bude používať farby mesta a riadiť sa poriadkom Slovenského futbalového zväzu,
- termín dokončenia investícií je stanovený do 1.1.2020,
- vlastník nesmie predať klub ani časť vkladu mesta a zaťažiť klub cudzími zdrojmi bez súhlasu mesta,
- na prijatie zásadných zmien musí byť súhlas obidvoch spoločníkov atď.

Spoločenská zmluva okrem iného obsahuje: konateľ môže byť volený a odvolávaný bez nutnosti zmeny spoločenskej zmluvy,
- najvyšší orgán je valné zhromaždenie, ktoré má presne zadefinované právomoci,
- obchodný podiel je 51 resp. 49 % bez ohľadu na výšku vkladu (mesto teda získava viac ako vkladá, nakoľko mesto vkladá nehnuteľný majetok vo výške 2 mil. eur podľa priloženého znaleckého posudku a Borsodsport Invest investuje do vybudovania a renovácie športovej infraštruktúry min. 4 mil. eur, takže pre mesto je to výhodné),
- na zásadné rozhodnutie je vždy potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov,
- na platnosť zmeny sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, atď.

Uvedeným dokumentujem, že všetko, čo malo byť predložené, a to spoločenská zmluva, dohoda o spolupráci, posudky, zámer, stratégia klubu a vizualizácie, poslancom predložené boli. Každý, kto sa o tom chce presvedčiť, môže. Preto si myslím, že neúspech pri hlasovaní a obvinenie komisie z nečinnosti, bolo viac menej v rovine emócií ako v rovine racionálnej, a je len na škodu, že bez „cirkusu“ v našom meste neprejde nič.

Z rokovania MsZ vyplynulo, že jediným chabým argumentom ostal počet konateľov, čo je v pôsobnosti valnej hromady a nie MsZ, a mali sme prísľub, že VZ sa tým bude zaoberať. V ďalšom to bolo požadovanie dokladu, že Borsodsport Invest disponuje deklarovanými finančnými prostriedkami. Takto by som ja určite dôveru v partnera nespochybnil (keby som mu neveril, tak s ním nejednám). Veď keby neinvestoval to, čo deklaruje, nemáme sa predsa o čom baviť, ale...nech sa stane.

Z uvedených dôvodov som hlasoval ZA z presvedčenia a verím, že ak dôjde k obnoveniu jednania o vzniku MFA, prevládne racio nad skrytými emóciami.

Ja osobne som klub, v ktorom to tak nie je a kde sa spochybňuje práca jeho členov, už opustil.

Zdroj: Rimava.sk, Samuel Urban poslanec MZ za volebný obvod č.2


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross