SČK: Viete poskytnúť prvú pomoc? Týka sa to nás všetkých

Jednou z aktivít Slovenského Červeného kríža sú nielen ukážky, ale aj kurzy prvej pomoci.