No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Deviataci, akým smerom sa chcete uberať v budúcnosti? Na SOŠOS v R. Sobote si môžete vybrať z týchto odborov

6. februára 2023 | |  | 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote.

Deviataci, pomaly sa blíži ten čas, kedy si budete vyberať, akým smerom sa bude uberať vaša budúcnosť. Dôležité rozhodnutie ovplyvní vaše najbližšie roky života, a preto by ste si mali premyslieť, ktorá škola a odbor sú pre vás najlepšou voľbou.

Rozmýšľali ste nad tým, čo vám ponúka Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote? My sme si pre vás pripravili zhrnutie všetkých informácií, ktoré by ste mali vedieť.

Škola ponúka študijné aj učebné odbory

V novom školskom roku 2023/2024 ponúka SOŠOS niekoľko odborov na výber. Sú to maturitné 5-ročné a 4-ročné odbory, 2-ročné nadstavbové a 3-ročné pomaturitné štúdium, nematuritné 3-ročné učebné odbory – je možné po nich absolvovať nadstavbové maturitné štúdium, a tiež 2-ročný učebný odbor.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

5-ročný študijný odbor s maturitou – hotelová akadémia

Študent, ktorý absolvuje 5-ročné štúdium hotelovej akadémie, si nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo ako samostatný podnikateľ.

4-ročné študijné odbory – obchodný pracovník a kozmetik

Obchodný pracovník dokáže nájsť niekoľko možností pre realizáciu svojich nadobudnutých vedomostí. Môže sa stať predajcom, pokladníkom, nákupcom, vedúcim prevádzky, vedúcim predaja, kontrolórom kvality, skladníkom, pracovníkom marketingu, pracovníkom v logistike a distribúcii, obchodným zástupcom atď.

Kozmetik po absolvovaní štúdia môže nájsť uplatnenie ako kozmetik, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky alebo súkromný podnikateľ v oblasti osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.

2-ročné nadstavbové štúdium – vlasová kozmetika, spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách a službách

Absolvent vlasovej kozmetiky sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch atď.

Absolvovanie štúdia spoločné stravovanie môže viesť k pracovným pozíciám ako šéfkuchár, hlavný čašník, servírka, barman, barista, somelier, majster odbornej výchovy alebo súkromný podnikateľ.

Štúdium podnikania v remeslách a službách je zamerané na získanie podnikateľských a manažérskych zručností pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb, pri vykonávaní administratívnych prác a účtovnej evidencie.

3-ročné pomaturitné štúdium – potravinárstvo – hygiena potravín

Absolventi získajú titul diplomovaný špecialista (DiS) a môžu sa uplatniť v pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, atď.

UČEBNÉ ODBORY

3-ročné učebné odbory – kuchár, čašník - servírka, kaderník, murár a inštalatér

Učebný odbor kuchár pripravuje na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Čašník - servírka po absolvovaní učebného odboru môže vykonávať povolania v oblasti služieb rovnako ako kuchár.

Absolvent učebného odboru kaderník sa uplatní ako odborný zamestnanec kaderníctva, živnostník alebo napríklad ako zamestnanec firiem zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

Murár po absolvovaní môže nájsť uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník alebo samostatný podnikateľ zaoberajúci sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb.

V odbore inštalatér sa žiaci pripravujú na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.

Po ukončení odborov kuchár, čašník - servírka, kaderník, murár a inštalatér je možné absolvovať nadstavbové štúdium s maturitou.

2-ročný učebný odbor – stavebná výroba

Odbor je zameraný na odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník.

Škola, ktorá vás pripraví na ďalšiu etapu vašej najbližšej budúcnosti

Okrem teoretických znalostí svojim žiakom dokáže ponúknuť aj potrebnú praktickú časť, ktorá pomáha teoretické znalosti previesť do praktických zručností. Zručnosti a potrebné skúsenosti žiaci získavajú v školských zariadeniach Reštaurácia Mladosť, Reštaurácia Čierny Orol, Kozmetický salón Lada, Kaderníctvo Junior Komplex, Bar Škola, Bufet Gaudeamus, Bufer Orlík a v dielňach pre stavebné odbory Junior.

Medzinárodná súťaž 4FEST

SOŠOS každoročne usporadúva medzinárodnú súťaž pre žiakov odborných škôl krajín V4, na ktorej si pod drobnohľadom odbornej poroty zmerajú svoje zručnosti a predvedú, čo dokážu. Zväčša dvojdňové podujatie však nie je len o súťažení v odborných znalostiach. Sprevádzajú ho aj rôzne iné súťaže, koncerty, akcie – napríklad aj prezentácie vín.

4FEST je pre žiakov aj akousi motiváciou a odmenou v závere školského roka. Žiaci majú možnosť vymeniť si skúsenosti a získať nielen nové poznatky, ale aj kamarátstva.

Viac informácií o odboroch, ktoré ponúka SOŠOS
v Rimavskej Sobote, nájdete na oficiálnej webovej
stránke sosos.sk alebo aj na Facebooku.

Školu môžete kontaktovať aj e-mailom na [email protected]
alebo na telefónnom čísle: 047/58 120 11.
SOŠOS sídli na ul. Športová 1 v Rimavskej Sobote.

PR článok
Rimavu číta viac ako 100 000 ľudí mesačne, odprezentuj svoju firmu aj ty. Kontakt: [email protected]


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross