No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠTaAP: Vyberáte si školu? Príďte dnes na deň otvorených dverí a na Okružnej ulici Vám pomôžu

Vyberáš si strednú školu a nevieš sa rozhodnúť. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska (SOŠTaAP) v Rimavskej Sobote ti ponúka možnosť nahliadnuť do života školy. Počas dňa otvorených dverí 19. februára sa na Okružnej ulici môžeš na vlastné oči presvedčiť, ako prebieha vyučovací proces v jej priestoroch a na pracoviskách praktického vyučovania. Získaš informácie nie len o štúdiu, duálnom vzdelávaní a o odbornej praxi, ale aj o možnostiach zamestnania sa, či pokračovania v ďalšom štúdiu.

"Budúcoroční prváci sa tak môžu presvedčiť, že dnešná moderná poľnohospodárska technika sa nedá obsluhovať bez znalostí elektroniky, výpočtovej techniky a programovania," upozorňuje nová riaditeľka SOŠTaP Dagmar Vašová, ktorá týmto pozýva žiakov a rodičov základných škôl na Deň otvorených dverí v ich škole. Vyučovanie na škole prebieha v slovenskom aj maďarskom vyučovacom jazyku.

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka SOŠTaP

Život na škole priblížia študenti či majstri osobne aj formou prezentácií. Ako ďalej Vašová priblížila, na viacerých stanovištiach učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku budú návštevníkov informovať o jednotlivých odboroch. "Vo vestibule školy získajú informácie o autoškole a možnosti ubytovania sa v školskom internáte," uviedla.

Ďalšou novinkou v škole s takmer 400 žiakmi či učňami je duálne vzdelávanie. "V tomto školskom roku bol do tohto projektu zapojený učebný odbor mäsiar-lahôdkar v spolupráci s mäsokombinátom Tauris. Žiaci si takto popri štúdiu nielen zarobia peniaze, ale po úspešnom ukončení štúdia budú mať zabezpečené pracovné miesta," poznamenala riaditeľka s tým, že v prípade problému s dopravou, ju pre nahlásených záujemcov z rôznych základných škôl zabezpečí škola.

Vybrať si štúdium na SOŠTaAP môžu žiaci z nasledujúcich odborov:
4 – ročné odbory s maturitou: agromechatronik, mechanik – elektrotechnik, mechanik počítačových sietí;
3 – ročné učebné odbory: autoopravár, agromechanizátor – opravár, cukrár, mäsiar-lahôdkar
2 - ročné učebné odbory: praktická žena, technické služby v autoservise.

„Naše školské vzdelávacie programy sú postavené tak, aby absolvent školy mal širokú škálu možností uplatniť sa v praxi,“ dodala Vašová. Podľa jej slov je stále veľký záujem o študijný odbor agromechatronik, ktorý beží tretí rok a zastrešuje ho združenie AGRION. „Pre tento odbor bol zakúpený na výuku nový moderný traktor,“ podotkla Vašová.

Pre návštevníkov pripravili ich žiaci ochutnávku mäsiarskych a cukrárenských výrobkov. „Tešíme sa najmä na Vás, naši budúci prváci. Pamätajte: „Vaša budúcnosť začína tu,“ dodala na záver riaditeľka školy, na ktorej modernizujú priestory, učebne a dielne odborného výcviku.

Zdroj: PR-Článok, Rimava.sk

Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross