No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Úpravy v gotickom kostole odkryli vzácny nález starý viac ako 120 rokov

listinyÚpravy oltára v gotickom kostole v Rimavskom Brezove napomohli odkrytiu vzácneho nálezu, sklenenej nádoby, ktorá pravdepodobne slúžila ako cukornička. Našla sa v nej však vzácna listina. Ako Rimava.sk informovala zborová farárka cirkevného zboru v Rimavskom Brezove Janka Miháliková, v júni tohto roku upravovali oltárnu menzu a v jej západnej časti bola nájdená sklenená nádoba kónického tvaru s papierovým obsahom.„Sklenená nádoba - pôvodne pravdepodobne cukornička – sa nachádzala v schránke vytvorenej z keramickej dlažby. Vo vnútri nádoby boli uložené poskladané listiny s dvoma pečaťami Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Rimavskom Brezove,“ uviedla farárka, podľa ktorej listiny pochádzajú z roku 1893 a sú v maďarskom jazyku. Listiny popisujú krátky prehľad histórie kostola.

Nález v gotickom kostole Rimavské BrezovoZákladné ošetrenie listín podľa Mihálikovej urobilo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. „Listiny boli totiž znečistené prachom a na miestach preloženia došlo pôsobením vlhkosti, plesní a mechanického namáhania k narušeniu a na niektorých miestach dokonca aj k úbytku hmoty papiera. Listiny boli teda očistené, prežehlené a spevnené podlepením,“ priblížila. Nález má byť po celkovej obnove gotického kostola umiestnený a prezentovaný v interiéri evanjelického chrámu.

Gotický kostol v Rimavskom Brezove je od roku 2006 v neustálom procese obnovy. Počas desiatich rokov kostol prešiel pod dohľadom miestne príslušného krajského pamiatkového úradu výraznou renováciou interiéru. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaniu Evanjelického a. v. cirkevného zboru boli zreštaurované stredoveké nástenné maľby v presbytériu, taktiež fresky na víťaznom oblúku ako aj na severnej i západnej stene lode pôvodného kostola. Pred samotným reštaurovaním boli vykonané aj rôzne odborné výskumy, ktoré odkryli pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na východnej stene lode kostola ako aj latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára. Zároveň bolo zabezpečené aj odvodnenie kostola a reštaurovanie oltára, ktorý bude nanovo osadený na oltárnu menzu koncom tohto roka.

 

Zdroj: Rimava.sk, FOTO: Archív Janka Miháliková

Súvisiace články

R. BAŇA/R. BREZOVO: Uplynulý rok bol v znamení reštaurovania kostolov
R. BREZOVO: V kostole odkrývajú maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po viac ako štyristo rokoch
R. BREZOVO: Za obnovu presbytéria dostali Fénixa
R. BREZOVO: Po schválení projektu pokračuje reštaurovanie oltára

V gotických kostoloch ukončili prípravu dokumentácií na ich záchranu
Gotický kostol v R. Brezove dostal ďalšie peniaze na výskumy
Ukončili výskum viac ako 600 ročnej bridlicovej podlahy kostola v Rim. Brezove
R. BREZOVO: V kostole odkryli latinský nápis
Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross