No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Základná škola s materskou spolupracuje na medzinárodnom projekte, ktorý vytvoria žiaci

perex-ozdanyZákladná škola s materskou školou v Ožďanoch spolupracuje na medzinárodnom projekte s názvom e-Manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie.Ako ďalej Rimava.sk informovala učiteľka z oždianskej školy Judita Hercegová, cieľom tohto projektu je vytvoriť vzdelávacie kontexty pre žiakov škôl, vďaka ktorým by sa pripravovali na reálny život a zároveň by sa upevnila spolupráca medzi školou, rodinou a miestnou komunitou. „Zároveň sa budú medzi partnerskými školami zdieľať príklady dobrej praxe,“ poznamenala a dodal, že sa vypracuje európske kurikulum „Manažment multidisciplinárnych projektov“ a k nemu podporné materiály pre žiakov a učiteľov v digitálnej podobe v materinských jazykoch partnerských škôl a v angličtine.

Ďalej sa budú podľa učiteľky rozvíjať kompetencie žiakov vo vzťahu k napísaniu, implementácii a hodnoteniu multidisciplinárnych projektov ako aj využívať komunikačné kompetencie, digitálne kompetencie, občianske a sociálne kompetencie, matematické kompetencie žiakov. „Budú sa využívať nástroje ako Google Drive, e-Twinning na spoluprácu medzi žiakmi partnerských škôl a na disemináciu výsledkov projektu, vytvorí sa e-learningová (Moodle) platforma s kurikulom a podpornými materiálmi, ktorú budú môcť využívať učitelia žiaci ďalších škôl a žiaci získajú kompetencie využiteľné pre ich ďalší život a štúdium, naučia sa tímovej práci, rozdeleniu si úloh azodpovedností v rámci tímu a tiež spolupráci v rámci medzinárodného tímu,“ priblížila.

Ako spomenula, od začiatku februára tohto roku sa v rámci projektu „eManažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie“ na ZŠ s MŠ v Ožďanoch pilotne testuje kurikulum „Manažment multidisciplinárnych projektov“, ktoré vytvárali pedagógovia školy v spolupráci s pedagógmi z Českej republiky, Lotyšska, Rumunska a Turecka.

Podľa jej slov sa s pravidelnosťou, jedenkrát do týždňa, 25 žiakov a 5 učitelia školy stretávajú a spoločne sa učia navrhovať štruktúry projektov na riešenie problémov, ktoré žiakov trápia. „Tieto problémy sa týkajú zdravého životného štýlu, komunikácie, sociálnych vzťahov, kyberšikany, prevencie násilia a ľudských i detských práv,“ uviedla Hercegová, podľa ktorej žiaci využívajú k tomu teoretické poznatky z jednotlivých lekcií, Google Disk a učia sa pracovať v prostredí eTwinning. Ako podotkla, napriek tomu, že tieto aktivity prebiehajú v popoludňajších hodinách, žiaci pracujú aktívne, zapájajú sa do diskusie s učiteľmi a vyvíjajú veľké úsilie, aby správne splnili zadania vyplývajúce z jednotlivých tém.

Výstupom bude podľa učiteľky šesť štruktúr projektov, s ktorými začiatkom mája 14 žiakov vycestuje do Českej republiky, aby tam počas jedného týždňa so svojimi rovesníkmi zo všetkých partnerských krajín vytvorili v rámci jednej témy spoločný projekt a ten v ďalšom školskom roku implementovali vo svojich školách.


Zdroj: Rimava.sk, foto: archív ZŠ s MŠ Ožďany


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross