No active "ca-sidebar-197687" sidebar

NP Muránska planina bude rozvíjať chov vzácneho plemena koní

30. januára 2023 | | |  | 
Zdroj: NP Muránska planina/J. Šmídt

MURÁŇ – Správa Národného parku (NP) Muránska planina bude rozvíjať chov norika muránskeho typu, obavy z jeho zrušenia sú neopodstatnené. Podľa TASR to konštatoval riaditeľ správy Ján Šmídt v súvislosti so schválenou zonáciou NP Muránska planina a prevodom pozemkov a nehnuteľného majetku dvora Veľká lúka – žrebčína, na správu parku.

Ako ďalej TASR informovala, starostlivosť o vzácne kone budú spoločne zabezpečovať štátny podnik Lesy SR a správa NP na základe dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva.

Článok pokračuje pod reklamou


Zdroj: NP Muránska planina/J. Šmídt

Muránska planina je jedným z troch národných parkov Slovenska (Slovenský raj a Pieniny), ktorý má schválenú zonáciu. Ako Šmídt vysvetlil, už pri tvorbe návrhu zonácie sa bral veľký zreteľ na to, aby sa chov hospodárskych zvierat vrátane koní rozvíjal. "Preto sa v projekte ochrany parku, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa zadefinovali ekologicko-funkčné priestory – trvalé trávne porasty a ostatné nelesné a lesné biotopy s extenzívnym využitím, v ktorých je hospodárenie nevyhnutné pre udržanie priaznivého stavu biotopov alebo na ne viazaných druhov," uviedol.

Kone sú v NP Muránska planina významné z hľadiska zachovania biologickej rozmanitosti lúk, ktoré by sa bez pasenia a kosenia zmenili na les. Práve z dôvodu zachovania lúk, chovateľskej tradície a, ako pripomenul Šmídt, aj z úcty k práci generácií chovateľov koní majú záujem, aby sa tento jedinečný chov zachoval. Na financovaní starostlivosti o symbolické plemeno sa budú podieľať sumou 200-tisíc eur ročne.


PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

NP Muránska planina má svoju fungujúcu radu

Na rozvoj Národného parku Muránska planina získal kraj viac ako 1,5 milióna eur z Plánu obnovy


"Zonáciou sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a prírodného cestovného ruchu, agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia v rámci plánu obnovy schválilo projekt na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430-tisíc eur," doplnil riaditeľ Správy NP Muránska planina.

Chov koní má na Muráni dlhoročnú tradíciu. Nájdete ich voľne sa pasúce na Veľkej lúke, kde lákajú pozornosť turistov či okoloidúcich. V tamojšom žrebčíne chovajú niekoľko desiatok koní tohto plemena, pričom ide o šľachtiteľský a chránený chov.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross