No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Známky sú rozdané, školy využili aj odklad klasifikácie. Požiadavky nesplnilo len zopár žiakov

Známky za prvý polrok majú už žiaci rozdané. Tento týždeň sa na školách niesol aj v znamení klasifikačných porád.

Využili odklad klasifikácie

Aj keď drvivú väčšinu prvého polroka strávili žiaci doma a kontakt s ich učiteľmi mali len prostredníctvom obrazoviek, podľa riaditeľky Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote Blanky Tomčovej im to ide celkom dobre. Na dištančný spôsob výučby nabehla škola v októbri takmer hneď po oznámení. „Žiaci dostávajú na polrok výpisy a na konci školského roka dostanú klasické vysvedčenie, kde bude prvý aj druhý polrok,“ povedala pre Rimava.sk riaditeľka Obchodnej akadémie v Rim. Sobote.

Článok pokračuje pod reklamouVýpisy však žiaci dostanú cez ich školský systém. „Väčšina žiakov funguje na dištančnom vzdelávaní. Predpokladám, že každá škola má urobený špeciálny rozvrh na dištančné vzdelávanie. U nás sa učí štyri hodiny denne, nemôžete učiť sedem hodín, ako keď majú žiaci klasický rozvrh. Vyučujeme od 8:00 do 12:00. My napríklad učíme cez aplikáciu Zoom, nepustí nás bezplatne na viacej ako 40 minút,“ vysvetlila riaditeľka školy s tým, že čas využívajú najmä na maturitné predmety.

Školy majú tento rok možnosť predĺžiť polročnú klasifikáciu až do konca marca. Aj na Obchodnej akadémii túto možnosť využili. „Niektorí žiaci nemajú dostatočný počet známok alebo sa nezapájali do vzdelávania. U nás klasifikáciu predlžujeme jednému žiakovi. Niekoľko žiakov neprospelo, ale nie je ich veľa. Tak ako aj pri prezenčnom vzdelávaní,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že sa snažili o to, aby si žiaci splnili svoje povinnosti, aby ich vedeli klasifikovať. Dodala však, že dištančné vzdelávanie sa kvalitou odovzdaných informácií tomu prezenčnému nevyrovná.

Najťažšie sa podľa riaditeľky teraz na ich škole vyučuje účtovníctvo. „Je to praktický predmet, ktorý treba skúšať,“ dodala.

Jedným z predmetov, ktorý uplynulé mesiace takmer absentuje, je telesná výchova. Telocvikári však podľa riaditeľky posielajú žiakom rôzne materiály k športom, životospráve či videá na cvičenie.

Výsledky žiakov gymnázia sú na takmer rovnakej úrovni

„Hodnotili sme všetkých žiakov školy v riadnom termíne, u jedného žiaka s individuálnym učebným plánom, ktorý je aktívnym športovcom, sme využili predĺženú klasifikáciu do 31. marca 2021,“ povedala pre Rimava.sk riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Miriam Szántóová.

Škola štatisticky porovnala práve ukončený polrok s predchádzajúcim klasifikačným obdobím. V 1. polroku školského roka 2019/2020 bol celkový priemerný prospech školy 1,65, v 2. polroku bol na úrovni 1,58. Tento školský rok bol priemerný prospech gymnázia v 1. polroku na úrovni 1,61. „Ukázalo sa, že sme dosiahli veľmi podobné výsledky,“ skonštatovala riaditeľka.

„Ak by som mala tlmočiť jedno posolstvo z analýz dištančného vyučovania na našej škole, tak by to bolo asi to, že žiaci, ktorí sú aktívni počas prezenčného vyučovania, sú aktívni aj počas dištančného vzdelávania, dokonca majú viac priestoru na sebarozvoj, dôkladné naštudovanie problematiky a učenie sa nových vecí. Nájdu sa aj žiaci, ktorí svoju lenivosť skrývajú za technické problémy a strácajú návyky učiť sa. Tu je veľmi dôležitá intervencia rodičov a učiteľov, aby sme spoločne odhalili a eliminovali takéto študentské triky,“ vyjadrila sa Miriam Szántóová s tým, že škola požičiava žiakom aj technické vybavenie, najmä keď u nich študujú súrodenci.

Na gymnáziu učitelia týždenne odučia priemerne 260 vyučovacích hodín cez MS Teams. „To sú minimálne 3 online vyučovacie hodiny denne v každej triede, okrem toho učitelia zadávajú žiakom úlohy podľa upraveného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, vypracovanie, odovzdanie,“ vysvetlila riaditeľka.

Žiaci majú upravený rozvrh, od pondelka do štvrtka majú všeobecnovzdelávacie predmety. „Výchovy sa realizujú raz za dva týždne formou dlhších projektových úloh prevažne v piatok, ktorý je venovaný zadávaniu a vypracovaniu úloh z výchovných predmetov, dokončovaniu úloh, vyhodnocovaniu, hodnoteniu žiakov, príprave na ďalší týždeň dištančného vzdelávania, mimoriadnym výzvam, triednickým hodinám,“ vymenovala riaditeľka.

Žiaci sú online takisto v kontakte so školskou psychologičkou, ktorá im pomáha zvládať dištančné vyučovanie alebo radí s výberom vysokej školy.

„Moji kolegovia si vzorne plnia svoje povinnosti a vyučujú s využitím svojej kreativity a okrem neustáleho hľadania spôsobu motivácie využívajú aj všetky dostupné vyučovacie metódy, aby žiakov zaujali a pomohli im prekonať stratu návykov prezenčného vyučovania,“ zhodnotila riaditeľka gymnázia prístup pedagógov. Poznamenala však, že tento spôsob výučby je náročný aj pre žiakov.

„Osobne si myslím, že nás všetkých táto doba poriadne preverí a verím, že sa aj v školstve prehodnotia mnohé veci a nastavia sa funkčné systémy,“ zaželala si riaditeľka gymnázia.

Úlohy a pracovné listy posielajú aj poštou

II. stupeň základných škôl prešiel na dištančné vzdelávanie 26. októbra 2020, I. stupeň 11. januára. Ako ďalej pre Rimava.sk uviedla riaditeľka Základnej školy P. Dobšinského v Rimavskej Sobote Erika Demková, otvorený majú školský klub detí pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. „Máme tam 15 detí, od pondelka ich bude 16,“ konkretizovala riaditeľka školy.

„Je náročné zvládať to v tomto období,“ povedala ďalej na margo dištančného vzdelávania. Výsledky žiakov sú rôznorodé, niektorí si polepšili, iní nesplnili niektoré požiadavky. „Máme aj žiakov, ktorých hodnotenie bude posunuté do 31. marca,“ informovala riaditeľka základnej školy. Je za tým nezúčastňovanie sa na hodinách či nevypracovanie zadaných úloh. Z približne 400 žiakov nesplnilo podmienky do desať detí.

Rodičia dostanú výpisy z klasifikácie online cez aplikáciu Edupage. „Budeme vydávať aj papierovú formu, ale až vtedy, keď deti nastúpia do školy,“ vyjadrila sa Demková.

Prevažná väčšina žiakov podľa nej funguje cez Edupage a hodiny sú plánované cez Zoom. „Veľa hodín je odučených takouto formou, hlavne v tých vyšších ročníkoch II. stupňa, neskôr aj na I. stupni,“ povedala ďalej s tým, že žiaci 3. a 4. ročníkov prešli na online hodiny.

„U menších detí je trochu problém. Tie deti sa samé nevedia zapojiť. Keď sú napríklad doma len so starými rodičmi, tak je to problém, nezvládajú to technicky. Preto fungujú iným spôsobom – cez Messenger a podobne. Každá z kolegýň si našla cestu, ako zabezpečiť dištančné vzdelávanie,“ vysvetlila riaditeľka Demková, podľa ktorej škola má aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, napríklad bez prístupu na internet či bez technického vybavenia.

„Kolegovia pravidelne pripravujú pracovné listy, zadania. Vytlačia ich a raz týždenne zasielajú žiakom poštou, alebo si ich oni prídu prevziať. Potom ich donesú vypracované a dostanú za ne hodnotenie,“ opísala s tým, že takéto samoštúdium je pre žiakov náročnejšie.

Bez polročných prázdnin

Polročné prázdniny boli tento školský rok zrušené. Počas februára však žiakov ešte čakajú jarné prázdniny. V Banskobystrickom kraji budú trvať od 12. do 21. februára.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross