No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kašeľ a dýchavica pri trombembolickej chorobe pľúc

15. januára 2010 |  | 

Ide o poslednú časť série článkov uverejnených na „www.rimava.sk“  s ústrednou tematikou   rozboru príznakov kašľa a dýchavice  označených  logom „pľúc“.

Charakteristika

Toto ochorenie sa svojou povahou vymyká zo súboru pravých pľúcnych ochorení, lebo sa fakticky  odohráva v pľúcnom cievnom systéme s následnou druhotnou odozvou aj v pľúcnej tkáni,  podobne ako pri vysokom  krvnom tlaku. Zaraďujeme ho však napriek tomu sem, lebo  jedným ústredným príznakovým symptómom je aj pri tejto chorobe  kašeľ a dýchavica

Trombus a embolus

Prakticky pri každom vonkajšom poranení kožného povrchu sa v mieste krvácania vytvára krvná zrazenina - trombus /chrasta /, ktorá zastavuje krvácanie. Podobne aj pri poškodení vnútornej steny ciev, tak tepny alebo žily, prebieha podobný proces. Žilový trombus  hlavne z dolných končatín sa môže odtrhnúť a prúdom krvi môže byť zanesený  cez pravú predsieň a pravú komoru do niektorej tepny pľúcneho riečišťa. Odtrhnutý trombus  usadený v  pľúcnej tepne nazývame už  embolom, aby sme zdôraznili jeho druhotný vznik  Kapilárny cievny systém pľúc  ako neprekonateľná prekážka neumožní zavlečenie embolu aj do iných častí tela. Preto takýto žilový trombus z dolných končatín a to treba osobitne zdôrazniť, nemôže spôsobiť napr. srdcový infarkt alebo náhlu cievnu mozgovú príhodu..

Pľúcna embólia

Pri masívnej akútnej embólii do pľúc  sa  náhle upcháva veľká tepna a teda sa vyradí z funkcie dýchania aj veľká časť pľúc takého rozsahu, že organizmus sa nevie prispôsobiť okamžitým zmenám, dostáva sa do šoku a veľmi často končí smrťou. Takéto situácie nastávajú najčastejšie po operáciách  a úrazoch brušných orgánov a dolných končatín.  Obzvlášť sú rizikové zlomeniny krčka stehennej kosti u starších pacientov  aj so sprievodnými chorobami srdca a cievneho systému. Tieto stavy sú doménou lekárskej starostlivosti  hlavne chirurgického, resuscitačného, a interného oddelenia.

Do pľúcnych ambulancií sa dostáva časť subakútnych a chronických  embólii stredne veľkého a malého rozsahu bez  dramatických klinických príznakov, väčšinou  v rámci diferenciálnej diagnostiky. Treba zdôrazniť, že prvé podozrenie na možnosť takejto embolizácie do pľúc  sa stanovuje na základe anamnézy / údaje získané od pacienta dotazom / a na základe  vizuálneho a fyzikálneho vyšetrenia chorého s cieleným zameraním anamnézy na výskyt  cievnych zmien dolných končatín.

Pľúcny infarkt

V prvej fáze vzniku embólie pľúc menšieho rozsahu je roentgenový / rtg / nález pľúc nepriekazný, dá sa povedať prakticky negatívny. Po upchatí menšej cievky je vyradený určitý segment pľúc z dýchacieho procesu, lebo do tohoto úseku nepriteká krv z funkčného krvného obehu pľúc zabezpečujúceho výmenu dýchacích plynov. Na roentgenovom obraze v tomto štádiu môžeme nanajvýš predpokladať úbytok cievnej štruktúry v takomto segmente. V ďalšej fáze pretrvávania upchávky  cievy nastupuje proces obrannej reakcie organizmu. Aby sa zachoval konštantný pomer medzi objemom  vdychovaného vzduchu a objemom pretekajúcej krvi / konštanta 0,8 /, ktorá má byť nasýtená kyslíkom, organizmus reflexne  vyraďuje tento úsek pľúc z dýchacieho procesu. V embolizovanej časti pľúc sa priedušinky a alveoly stiahnu, znehybnia, a miesto vzduchu sa vyplnia  telovou tekutinou a v tejto fáze sa už zmeny dajú dokumentovať aj pri roentgenologickom vyšetrení väčšinou ako trojuholníkovité / klinovité / zatienenie. Tieto druhotné a následné zmeny pľúcnej tkáne pod embolom sa nazývajú  pľúcny infarkt. Ak sa embolus liečbou zrezorbuje / vstrebe /vymizne aj infarktové zatienenie, v opačnom prípade sa začne tvoriť väzivo  a po ňom zostane trvalá poinfarktová fibrózna lézia / alebo granulomatózna karnifikácia /. Existujú aj minimálne embolizácie do pľúc prakticky bez klinickej symptomatológie, hovoríme o mikroembolizáciách do pľúc, pri ktorých sa na rtg následne zvykne  zobraziť tzv. platničková atelektáza, ktorá taktiež postupne samovoľne vymizne.

Zo samotného roentgenového obrazu však možno len predpokladať diagnózu /dg./ pľúcnej embólie, exaktne sa dá potvrdiť len z ďalších doplnkových vyšetrení ako sú napr. dynamické hodnoty dýchania /spirometrické vyšetrenie /, parciálne tlaky dýchacích plynov, acidobazická rovnováha a pod. a medzi ktoré ako najdôležitejšie možno uviesť ventilačnú a perfúznu scintigráfiu, pri ktorej sa jednak vdychuje a jednak vstrekne do pľúcneho krvného obehu rádioizotopová látka, ktorá umožní znázorniť štruktúru  dýchacích  ciest a pľúcnych ciev a odhaliť výpad cievneho zásobenia niektorej partie pľúc. Výnimočne  sa využíva aj náročnejšia angiografická diagnostika, pri ktorej sa  použije kontrastná látka, ktorá umožní roengenologické znázornenie miesta uzáveru  pľúcnej tepny.

Klinika

Trombembolická choroba pľúc vzniká samozrejme v prvom rade okrem úrazov a pooperačných stavov najmä u ľudí v staršom veku s poruchami krvného obehu  a obzvlášť so súčasnou chronickou žilnou nedostatočnosťou v dolných končatinách. Sú to teda ľudia napr. s chorobami srdca, vysokým krvným tlakom, obézni jedinci s kŕčovými žilami, s opakovanými zápalmi kŕčových žíl a  trombózou  hlbokých žíl v podkolení a pod.

Pre chorobu je príznačný náhly nástup chorobných príznakov, medzi ktorými sú na prvom mieste  bolesť na hrudi, dýchavica  s následným kašľom, niekedy aj s malou prímesou  krvi, potenie, úzkosť.

Pri pľúcnych embóliách menšieho rozsahu je hlavným dirigentom liečby  internista a kardiológ. Pneumológ môže prispieť k usmerneniu dg. a k diferenciálnej diagnostike, môže doplniť liečbu pri následnom zápale pľúc a môže zmierniť dychové obtiaže. Ochorenie patrí  pri prvoliečbe do nemocničnej opatery.

Záver

Aj teraz poznamenávam, že tematika je určená pre širokú laickú verejnosť so zjednodušenými informáciami. Pri subjektívnych obtiažiach si žiadajte informácie u Vášho ošetrujúceho lekára.

Séria doteraz uverejnených článkov mala za cieľ poukázať na rozmanitosť príčin vzniku kašľa a dýchavice  vo vzťahu k pľúcnym ochoreniam pre  záujemcov o túto tematiku. V tomto kontexte  som pochopiteľne využil aj vlastné dlhoročné poznatky z praxe, ktoré sa bežne v zdravotníckych učebniciach a internetových textoch nenachádzajú. Verím, že  sa mi podarilo zvýšiť záujem   tých čitateľov, u ktorých sa  tieto chorobné príznaky prejavujú a pomôžu im čiastočne sa orientovať v rozmanitej spleti rôznych príznakov.

Ilustračné fotografie: prietok krvi v srdci, angiografický obraz uzáveru pľúcnej tepny, ilustračný obraz pľúcneho infarktu, mikroembolizácie.

MUDr. Július Bugár
autor je pľúcny lekár

.

.

.

Súvisiace články

Kašeľ a dýchavica pri vysokom krvnom tlaku
Kašeľ a dýchavica pri nádorových ochoreniach pľúc

Kašeľ a dýchavica pri tuberkulóznom ochorení pľúc

Kašeľ a dýchavica pri prieduškovej astme

Chronické zápalové ochorenia dolných dýchacích ciest
Akútne zápalové ochorenia dolných dýchacích ciest
Akútne zápalové ochorenia horných dýchacích ciest: zápal prínosných dutín a priedušnice
Kašeľ a dýchavica 2. časť.
Kašeľ a dýchavica 1. časť


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross