No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nová starostka Klenovca prezradila svoje plány, ktorými by chcela prispieť k rozvoju obce. Prioritou pre ňu je dobudovanie vodovodu a kanalizácie

KLENOVEC – Obyvatelia viacerých miest a obcí rozhodli v tohtoročných komunálnych voľbách o zmene svojich predstaviteľov. Niektorí primátori či starostovia na svojich postoch skončili po prvom volebnom období, iní po niekoľkoročnom zastupovaní svojich občanov.

Voľby v obci Klenovec vyhrala Katarína Pribilincová, svoj post neobhájila už dosluhujúca starostka Zlata Kaštanová. Prvú menovanú volilo 709 ľudí, získala 62,35 % hlasov z 1 137 platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu.

Vyspovedali sme novú starostku, ktorá svoj post začne obhajovať už o niekoľko týždňov. Opýtali sme sa na jej plány a rovnako aj na to, čo podľa nej momentálne Klenovec najviac potrebuje.

Článok pokračuje pod reklamouPrečítajte si tiež:
HNÚŠŤA: Nový primátor Hnúšte má priority jasné, prikláňa sa aj k niekoľkým zmenám. Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí Pliešovský
TORNAĽA: Nová primátorka Tornale Erika Győrfiová medzi jej priority zaradila kúpalisko, Zoltánku a aj opravu ulíc
POLTÁR: Som presvedčený, že toto volebné obdobie prinesie zásadné zmeny k lepšiemu fungovaniu, hovorí nový primátor mesta Poltár Peter Sitor


Aké ste mali očakávania, keď ste sa rozhodli kandidovať na post starostky Klenovca?

Kandidovať na post starostky Klenovca som sa rozhodla, pretože sa chcem aktívne podieľať na živote našej obce, odstraňovať nedostatky, riešiť problémy a radovať sa z každého úspechu všetkých občanov Klenovca.

Kde ste trávili čas, keď ste čakali na výsledky volieb a aké boli vaše pocity, keď ste sa dozvedeli, že ste získali post starostky?

Na fotografii Katarína Pribilincová.

Na výsledky volieb som čakala doma, v kruhu svojej rodiny. Keď som sa dozvedela o výsledku volieb, bol to pre mňa neopísateľne krásny pocit. Je úžasné vedieť, že ľudia vás majú radi a dôverujú vám. Ja sa budem snažiť nesklamať ich dôveru.

Do funkcie oficiálne nastúpite približne o mesiac. Kam budú po nástupe viesť vaše prvé kroky?

Samozrejme, moje prvé kroky budú viesť na obecný úrad, kde sa stretnem so zamestnancami obecného úradu. Teším sa na stretnutie s nimi, pretože sú to všetko ľudia, ktorí robia svoju prácu s chuťou a ku svojim pracovným povinnostiam pristupujú zodpovedne.

Chystáte sa v prvých mesiacoch niečo v obci zmeniť? Prípadne na obecnom úrade?

Na to vám zatiaľ neviem odpovedať. To budem riešiť až po nástupe na obecný úrad.

Čo podľa vás Klenovec momentálne najviac potrebuje?

Myslím si, že najdôležitejšie je doriešiť problém s pitnou vodou.

Aké sú vaše plány na najbližšie roky? Čo bude vašimi prioritami?

Investičné akcie:

 • dobudovať vodovod a kanalizáciu
 • pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií a budovať nové
 • zriadiť bankomat
 • zrekonštruovať cintorín, priamo na cintoríne zriadiť separovaný odpad (plasty, sklo)
 • obnoviť kúpalisko
 • zveľadiť priestory školy a škôlky
 • vybudovať amfiteáter
 • vybudovať verejné WC
 • pokračovať v protipovodňových opatreniach
 • pokračovať v úpravách a modernizácii zdravotného strediska, lekárne, kultúrneho domu, knižnice, domu smútku, obecného úradu, verejných priestranstiev
 • vybudovať obecný altánok na spoločné akcie

Oblasť sociálna:

 • poskytovať bezplatnú poradenskú sociálno-právnu službu pre občanov, ktorí to potrebujú
 • rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom, zabezpečiť dôstojné bývanie
 • efektívne riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci opatrovateľskej služby

Životné prostredie:

 • krášliť obec výsadbou zelene, udržiavaním potokov, verejných priestranstiev na celom území obce
 • organizovať spoločné čistenie katastra obce
 • motivovať k ochrane životného prostredia
 • rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Článok pokračuje pod reklamou


Športové aktivity:

 • vybudovať športovo-oddychové zóny v ostatných častiach obce
 • podporiť prostredníctvom krúžkovej činnosti a dotácií všetky druhy športu
 • vytvoriť prírodné fitness
 • vybudovať cyklotrasu Klenovec – Hnúšťa, podľa možnosti aj iné

Cestovný ruch:

 • aktívne prezentovať obec doma i v zahraničí s cieľom všestranne podporovať rozvoj cestovného ruchu
 • vybudovať turistické chodníky
 • vydávať propagačné materiály

Podpora podnikania, kultúra, mládež:

 • rozvíjať aktívnu spoluprácu s podnikateľmi v obci
 • využívať výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre potreby rozvoja obce a cestovného ruchu
 • pokračovať v spolupráci s cirkvami, klubmi a organizáciami pôsobiacimi v obci
 • podporovať a zintenzívniť činnosť a prevádzku obecnej knižnice
 • priestory kultúrneho domu využívať na rôzne aktivity (školenia, schôdze, besedy, kurzy, burzy, predajné akcie, spoločenské posedenia, plesy atď.)
 • podporovať folklór v Klenovci
 • oživiť zabudnuté: Silvestrovský beh, zábavy, kladenie vatry
 • vytvoriť priestory pre stretávanie mládeže – KLUB MLADÝCH

Čistota a poriadok

 • skvalitniť odvoz a likvidáciu odpadu, vybudovať stojiská pre nádoby na odpad
 • dôsledne udržiavať verejnú zeleň a verejné priestranstvá
"Nesľubujem nemožné, ale jedno sľúbiť viem, ulicami Klenovca často chodiť budem. Mojou hlavnou prioritou budú občania Klenovca!"

Ako si predstavujete spoluprácu so zvolenými poslancami do obecného zastupiteľstva?

Všetkých novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva poznám osobne. Myslím, že naša spolupráca bude veľmi dobrá, pretože máme spoločný cieľ.

Čo by ste na záver odkázali obyvateľom Klenovca?

Milí Klenovčania, ďakujem vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách. Je to pre mňa záväzok do budúcnosti. Urobím všetko, aby som vašu dôveru nesklamala.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross