Svetoznámy dirigent Ján Valach z Belgicka podporí Hnúšťanský akord aj z druhého sveta

Veľký propagátor slovenskej hudby v zahraničí profesor Valach sa dožil 94 rokov. Zomrel minulý mesiac, 20. novembra.