No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Volebný program Nadeždy Demeterovej: Príďte voliť a buďte aj vy súčasťou zmeny, ktorú očakávate

30. septembra 2022 | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA - O niekoľko dní budú mať Soboťania v rukách osud svojho mesta. Budeme naďalej počúvať, ako sa čo nedá urobiť a ako sú všetci naokolo neschopní? Budeme sa ďalšie štyri roky prizerať nečinnosti a len ku koncu volebného obdobia cítiť v meste predvolebný asfalt? Nechajú si ním Soboťania zalepiť oči?

S blížiacimi sa voľbami úmerne narastajú aj útoky a osočovanie kandidátov. K férovému predvolebnému boju sa priklonili takmer všetci kandidáti na primátora. Ani Nadežda Demeterová sa nenecháva vyprovokovať a namiesto odrážania útokov sa naďalej snaží priblížiť Soboťanom jej nápady a ciele, ktoré chce v spolupráci, na ktorej si zakladá, dosiahnuť s novým mestským zastupiteľstvom či Banskobystrickým samosprávnym krajom. Slušnosť, rozvaha, spolupráca sú pre ňu vlastnosti, na ktoré nezabúda ani teraz a s ktorými chce viesť aj Rimavskú Sobotu.


Prečítajte si tiež: ZMENA TERMÍNU: Diskusiu s kandidátmi na primátora presunuli. Na pôvodný termín si primátor Šimko nenašiel čas


Nadežda Demeterová, kandidátka na primátorku mesta, predstavuje svoj volebný program

Nesľubujem, pracujem, nekričím, konám. Zakladám si na slušnej komunikácii, ktorá vedie k riešeniu problémov. Tých je v Rimavskej Sobote veľa, postupne ich však môžeme odstrániť. Som otvorená spolupráci a každý dobrý nápad, nech s ním príde ktokoľvek, sa u mňa stretne s pochopením.

Riešení, plánov a podnetov mám niekoľko, dovoľujem si vám predstaviť tie hlavné.

Soboťania si zaslúžia lepšie platy

Kto by nesúhlasil s touto myšlienkou? Pri stretnutiach so Soboťanmi je otázka zamestnanosti a výšky platov tá najčastejšia. Nech sa snažia akokoľvek, väčšina žije od výplaty k výplate a v tejto pohnutej dobe zvyšujúcich sa cien potravín, energií a vlastne úplne všetkého je to ešte citeľnejšie. Preto toto považujem za tú najväčšiu výzvu a poslanie primátora, ktorý má hájiť záujmy obyvateľov mesta.

Ako na to?

 • Rokovaniami s potenciálnymi investormi a vládou sa musí v krátkej dobe naplniť priemyselný park, ktorý poslanci pre naše mesto vybojovali v poslednom období a ktorého výstavba bude prebiehať už v najbližších mesiacoch.
 • Bez zaváhania budem hneď v prvý týždeň svojho pôsobenia v úrade iniciovať stretnutia na vláde a SARIO o možnostiach, ktoré pomôžu zatraktívniť Rimavskú Sobotu pre všetkých investorov, či už sa bude jednať o naše, rimavskosobotské firmy, alebo úplne nových investorov, ktorí hľadajú priestory pre svoje podnikanie.
 • Mestské priestory na prenájom budem začínajúcim podnikateľom zo začiatku ponúkať za výhodnejšie ceny.
 • Umožníme podnikateľom na Kurinci vytvoriť moderné centrum oddychu.
 • Vybudujem mestský podnik, ktorý bude obhospodarovať mestské pozemky, sady, polia. Tak isto bude tento podnik vyrábať zámkovú dlažbu pre výstavbu chodníkov, ktorých rekonštrukciu toto mesto potrebuje ako soľ.

"Je predvolebné obdobie a všetci kandidáti sľubujú. Aj ja vám môžem sľubovať a hovoriť, čo len chcete počuť. Toto ale nie je môj cieľ. Tvorím si pomerne jasnú predstavu o tom, čo v meste treba robiť. Určite je potrebné zaviesť pokoj a podnetnú debatu s výsledkami do mestského zastupiteľstva. Toto končiace sa volebné obdobie som sledovala dianie v mestskom zastupiteľstve o čosi viac. A ja, aj všetci slušní ľudia, sme boli zhrození."


Doprava, cesty, chodníky, cyklotrasy

Dopravná situácia v meste a jeho pripojenia na diaľničnú sieť sú dlhodobo zanedbávané. Výstavbu rýchlostnej cesty smerom k Rimavskej Sobote sa síce v nedávnej minulosti podarilo pretlačiť, ale jej dotiahnutie až po Rimavskú Sobotu je kľúčové nielen pre investorov, ale aj pre bežného Soboťana. Tak isto je dôležité prispôsobiť stav komunikácií v meste aktuálnym potrebám Soboťanov.

Ako na to?

 • Zatlačím na vládu, aby sa konečne začala realizovať kruhová križovatka na Sobôtke, ktorá je už niekoľko rokov naprojektovaná, no dodnes nezrealizovaná.
 • V spolupráci s ostatnými starostami a primátormi budem rokovať s vládou o dostavbe rýchlostnej cesty, aby nadväzovala na úseky, ktoré sú práve vo výstavbe.
 • Zabezpečím osvetlenie prechodov pre chodcov tak, aby boli maximálne bezpečné.
 • V spolupráci s poslaneckým zborom sa zaviažeme k pravidelnej obnove chodníkov v meste tak, aby sa nerekonštruovali iba rok pred voľbami, ale aby Soboťania dostali nové chodníky každý rok tam, kde budú najviac potrebné.
 • Vybudovanie ďalších parkovacích miest v súlade s platnou legislatívou bude mojou prioritou.
 • V spolupráci s BBSK a ministerstvami zariadim výstavbu mestských ako aj rekreačných cyklotrás tak, aby sa Soboťania vedeli prepravovať pohodlne, bezpečne a hlavne rýchlo tam, kam potrebujú aj bez áut.
 • V spolupráci s BBSK rozšírime krajský projekt nájomných bicyklov aj do Rimavskej Soboty.

K TÉME: Ako Demeterová vylepila Ceglédymu


Školy, škôlky a vzdelanie

Naše deti sú naša budúcnosť. Toto tvrdenie obzvlášť platí v zaostalých regiónoch, ku ktorým Rimavská Sobota patrí. Bez vzdelaných ľudí sa bude región len ťažko vyhrabávať z problémov, v ktorých je momentálne. Keďže základné školstvo je v kompetencii mesta, je mimoriadne dôležité venovať mu náležitú pozornosť.

Ako na to?

 • Základná škola P. Dobšinského si už konečne po 40 rokoch zaslúži kompletnú rekonštrukciu, ktorá zabezpečí kvalitné a bezpečné vzdelávanie pre naše deti. Keďže mesto nedokáže tak veľký objekt zrekonštruovať samo, už pri najbližšej možnej výzve sa budem uchádzať o dotáciu tak, aby bola táto škola kompletne zrekonštruovaná.
 • Mestské školy sa venujú hlavne menej šikovným žiakom, čo je určite potrebné. Zabezpečím však, aby rovnaká pozornosť bola venovaná aj tým šikovnejším, aby mohli svoje talenty rozvíjať.
 • V mestských základných školách zabezpečím lepšiu komunikáciu so strednými školami, aby mohli byť žiaci lepšie pripravení na štúdium na stredných školách.
 • Zvýšim investície do škôl a škôlok, aby mohli vo výučbe používať moderné technológie tak veľmi potrebné pre moderný svet.

Staršia generácia

Naši rodičia a starí rodičia si zaslúžia úctu. Veď to oni nás vychovali a dali nám to, čo len mohli pre náš spokojný život. Zaslúžia si dôstojnú jeseň svojho života prežitú v pokoji.

Ako na to?

 • Prebudujem chátrajúci internát na moderný domov dôchodcov s doplnkovými službami, ako napríklad denný stacionár, zdravotná starostlivosť, vývarovňa. Ostatné priestory prebudujem na byty pre dôchodcov. Seniori ubytovaní v týchto bytoch budú môcť využívať služby domova dôchodcov ako zdravotnú starostlivosť, vývarovňa, spoločenské miestnosti a iné.
 • Budem sa stretávať so seniormi na pravidelnej báze, aby som vedela zúročiť ich námety a skúsenosti na dobudovanie tohto mesta.
 • Prispôsobím chod mestského úradu tak, aby seniori mali uľahčené vybavovanie potrebných záležitostí. Je predsa nemysliteľné, aby seniori museli behať po štvrtom poschodí mestského úradu vybavovať banality.

"Svoju kariéru v manažmente som začala ako riaditeľka v domove dôchodcov v Banskej Bystrici. Keď som túto inštitúciu preberala, jej stav bol dosť nelichotivý.

Poctivou a tvrdou prácou sa mi podarilo zlepšiť významne podmienky života obyvateľov a dostať tak tento domov na jeden z najlepších v kraji. Podobne som postupovala aj v ďalších riadiacich funkciách a zistila som, že poctivou prácou a spoluprácou s ostatnými sa dajú dokázať zázraky. Nevyhovárala som sa na vonkajšie vplyvy a vždy som hľadala riešenia.

Už viac ako tridsať rokov pôsobím v konzervárni. Výsledok práce našej rodiny vidíte v RISE. Naša spoločnosť vyrába a čoraz vo väčšej miere sa presadzuje na slovenskom a na českom trhu. Viem, že skúsenosti z mojej dlhoročnej práce sa dajú pretaviť aj do práce v meste. Vytrvalosť, pracovitosť, čestnosť."


Zeleň a čistota mesta

Soboťania môžu byť právom hrdí na svoje mesto. Máme krásne námestia, malebné uličky, veľa zelene, krásnu mestskú záhradu. Bohužiaľ, ich stav je často nelichotivý, ba priam zanedbaný.

Ako na to?

 • Jednou z mojich priorít bude čistota mesta. Ako technické služby, tak aj aktivační pracovníci budú priamo zodpovední za jednotlivé časti mesta a tie budú musieť byť v poriadku.
 • Zavediem fungovanie aplikácie odkaz pre starostu, kde budú môcť Soboťania priamo nahlasovať problémy, na ktoré v meste narazia a tieto sa budú okamžite riešiť.
 • Dobudujem v mestskej záhrade viac možností pre aktívny oddych Soboťanov.
 • Vrátim sa k pôvodným plánom na dobudovanie Kurinca a budem tam budovať atrakcie, ktoré majú pre obyvateľov zmysel. Keďže často od obyvateľov počúvam, že po návšteve rekreačnej oblasti Kurinec sa u nich vyskytujú zdravotné problémy, zvýšim hygienu a zdravotnú nezávadnosť v bazénoch.
 • Sprístupním pláž vodnej nádrže pre všetkých návštevníkov Kurinca, nie iba pre tých, ktorí majú zakúpený lístok do akvaparku.

Bude primátorkou Rim. Soboty Slovenka roka? Mojou zásadou je konať tak, aby to nebolo v rozpore so zákonom, morálkou a dobrými mravmi, hovorí N. Demeterová

Šport a kultúra

Ja osobne nie som veľká športovkyňa ani umelkyňa, ale všetci ľudia, ktorí sa tomuto venujú, si zaslúžia môj obdiv. Jedna z úloh mesta je podporovať šport a kultúru, aby obyvatelia mohli svoj voľný čas stráviť aktívne. Nato, aby sme udržali mladých ľudí v tomto meste, sú tieto oblasti veľmi dôležité. Mladí ľudia nehľadajú len dobrú prácu, ale chcú aj aktívne využívať svoj voľný čas.

Ako na to?

 • Podporím športové kluby pôsobiace na území mesta, aby mohli poskytnúť športové vyžitie čo najväčšiemu počtu ľudí.
 • Ak sa ešte niekedy vyskytne možnosť na vybudovanie športovej haly, ktorú mesto už raz premrhalo, určite spravím všetko pre to, aby sme ju mohli využiť.
 • Zefektívnim prevádzku zimného štadióna.
 • Vybudujem nové cyklotrasy.
 • Podporím kultúru v meste a budem organizovať viac kultúrnych a spoločenských podujatí na námestí ako aj na amfiteátri.
 • Veľmi sa mi páčia akcie typu vianočné varenie kapustnice a podobné. Poskytnem plnú podporu mesta a mestských organizácií ľuďom, ktorí podobné akcie chcú organizovať.

Na zrealizovanie týchto ambicióznych plánov je potrebná široká spolupráca všetkých. Primátora, poslancov, mestského úradu, občianskych združení, podnikateľov, ale hlavne všetkých Soboťanov nehľadiac na vek či národnosť. Ja si všetkých trúfam spojiť tak, aby sa všetko podarilo. Celý život som tak fungovala a budem fungovať aj naďalej.

Uvedomujem si, že tieto plány si budú vyžadovať obrovské množstvo financií, ktoré naše mesto samostatne jednoducho nemá. Preto bude veľmi potrebná široká spolupráca s BBSK, s vládou, podnikateľmi v meste a vlastne všetkými relevantnými inštitúciami, aby sa podarilo ich naplniť. Prichádza posledné obdobie, keď môže naše mesto čerpať eurofondy s minimálnym spolufinancovaním. Doteraz sa všetko v meste budovalo za naše peniaze. Zadlžovali sme sa v dobe, keď sú nám financie priam núkané. Ak dokážeme využiť ponúkané možnosti, dokážeme vybudovať nielen všetko, čo je napísané v odsekoch vyššie, ale aj mnoho iného, čo vymyslia šikovní Soboťania. Túto príležitosť v našom meste nesmieme zahodiť. Je potrebná zmena.

PR článok
Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross