No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Bezplatný kurz účtovníctva pre každého otvárajú už začiatkom septembra

Chcete sa vzdelávať, no neviete, v ktorej oblasti sa máte zdokonaliť? Ekonomickú gramotnosť potrebujú všetky osoby. Využite možnosť získať vedomosti v oblasti účtovníctva priamo v Rimavskej Sobote. Akadémia verejnej správy o.z. pre vás otvára bezplatný kurz účtovníctva.

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku získanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa môžu záujemcovia o vzdelávanie v oblasti účtovníctva rekvalifikovať úplne bezplatne. Nejedná sa len o osoby evidované na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj o mladých pracujúcich ľudí, ľudí v produktívnom veku aj staršie osoby, konateľov a majiteľov spoločností, zamestnancov a iných. Kurz je prispôsobený pre účastníkov, ktorí absolvovali minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Ponúkame bezplatné kurzy účtovníctva pre zamestnaných, nezamestnaných, živnostníkov, konateľov spoločností, administratívnych pracovníkov resp. pre všetkých, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvality svojho života prostredníctvom celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie si svojej kvalifikácie.

Kurz má celkový rozsah 240 vyučovacích hodín, pozostáva z troch samostatných modulov: podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy a personalistika. Lektorkou je daňová poradkyňa, aktívne pracujúca v oblasti daní a účtovníctva.

Spletitú problematiku účtovníctva vám objasní z pohľadu skúseného odborníka, nielen ako klasický učiteľ. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho absolvovaním získate osvedčenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počas kurzu sa budete vzdelávať aj na programoch na vedenie účtovníctva, ktoré sú využívané bežne v praxi.

Náš kurz sa nezameriava len na výklad, ale hlavne na praktickú stránku. Dôležité je pre nás, aby ste danú problematiku zvládli a dokázali ju aplikovať priamo v praxi. Okrem toho sme pre vás pripravili vlastné učebné materiály, ktoré spájajú viacero zdrojov do jedného. Vzdelávajte sa už dnes, nečakajte na nič!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.minv.gov.sk

Pre viacej informácií navštívte našu stránku http://www.nezamestnanost.sk alebo nás kontaktuje na 0940 520 222; prípadne [email protected]nezamestnanost.sk

PR článok
Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross