No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Jeden z najdôležitejších dokumentov mesta neprijali. Zasadnutie sprevádzali vypäté emócie aj osobné útoky

To, že atmosféra na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote bude napätá, sme mohli tušiť už aj pred jeho samotným začiatkom. Zasadnutie otvoril spor kvôli uzatvorenému zimnému štadiónu a v rovnakom duchu sa stretnutie poslancov s vedením mesta aj ukončilo. Ani po dvojhodinovom rokovaní nenašli zhodu pri zostavovaní rozpočtu mesta na budúci rok.

Chceli by šetriť

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 predstavil vedúci ekonomického odboru Miroslav Bielak. „Programový rozpočet mesta na rok 2021 spolu aj s finančnými operáciami je navrhnutý ako prebytkový vo výške 106 598 eur s celkovými príjmami 19 577 573 eur a celkovými výdavkami vo výške 19 470 975 eur,“ uvádza Bielak v návrhu rozpočtu.

Poslanci k predloženému rozpočtu dali pozmeňujúci návrh. „Je v podstate totožný s pripomienkami finančnej komisie,“ povedal poslanec Michal Demeter s tým, že ani jedna pripomienka tejto komisie neprešla. Osobne chceli podľa neho o rozpočte rokovať aj s viceprimátorom Ladislavom Rigóom, ktorý však stretnutie zrušil.

Článok pokračuje pod reklamou„Za predaj drevnej hmoty je príjem 250-tisíc eur, my navrhujeme 70-tisíc eur,“ uviedol prvý návrh na zmenu, ktorý odôvodnil tým, že chcú znížiť ťažbu v mestských lesoch a príjmy znížiť na úroveň nákladov. „Lesy nie sú len dojná krava mesta, treba sa o ne aj starať,“ podotkol.

Čo sa týka výdavkovej časti, návrhov mali poslanci viacero. Navrhli napríklad pridať 7-tisíc eur na vypísanie verejnej architektonickej súťaže na dlhodobú koncepciu rozvoja mestskej záhrady a rekreačnej oblasti Kurinec, ktorú podľa Demetera požadujú už dlhodobo. 10-tisíc navrhli vyčleniť na územný generel motorovej, nemotorovej a statickej dopravy. Vďaka tomu by sa mesto mohlo v budúcnosti uchádzať o dotácie z eurofondov napríklad na realizáciu cyklotrás.

Poslanci navrhli stiahnuť financie na mestské noviny Gemerské zmesti/Gömöri Hírlap – približne 83-tisíc eur. Ich vydávanie by sa tak zastavilo. Podľa poslanca Demetera len na dobu, keď je potrebné šetriť. „Turistické informačné centrum – navrhujeme znížiť bežné výdavky o 49-tisíc eur. Navrhujeme TIC presunúť pod Mestskú galériu,“ uviedol poslanec Demeter s tým, že sa tak rozhodli kvôli nízkemu počtu návštevníkov oboch prevádzok.

Dni mesta sa budúci rok podľa poslanca nebudú kvôli pandémii konať v sprievode osláv, a preto by chceli z tejto položky stiahnuť takmer 22-tisíc eur. „Gemerský jarmok – navrhujeme úpravu rozpočtu z 9 500 eur na 5-tisíc eur, čo je úspora 4,5-tisíc eur.“

Taktiež žiadajú namontovať GPS zariadenia do mestských vozidiel. „Táto služba nie je finančne náročná, dokáže usporiť financie,“ podotkol poslanec. Taktiež navrhujú dobudovať rozvod vody v cintoríne.

Približne 2-tisíc eur by chceli usporiť na organizácii občianskych obradov a slávností pre obyvateľov mesta (Úcta k starším, Deň učiteľov, Prijatie najúspešnejších žiakov a pod.). Navrhujú zachovať rovnakú sumu, ako bola minulý rok – cca 19-tisíc eur. Tisíc eur by chceli stiahnuť z položky na mestské športové podujatia, pretože mesto podľa nich žiadne neorganizuje.

Približne 25-tisíc eur by chceli ušetriť na TSM pri starostlivosti o zeleň. Podľa poslanca mesto nakúpilo nové stroje, ktoré majú nižšie prevádzkové náklady, a preto by chceli niekde vidieť úsporu. Navrhli zachovať čiastku pre TSM na údržbu zelene na úrovni tohto roka – cca 280-tisíc eur. Taktiež navrhujú ponechať výšku sumy na údržbu miestnych komunikácií v správe TSM na úrovni minulého roka vo výške cca 147-tisíc eur, čím by ušetrili približne 40-tisíc eur.

V programe rozvoj sa rozhodli pridať 20-tisíc eur na participatívny rozpočet. Tiež by privítali, ak by mesto zabezpečilo elektronické hlasovanie za zapojené projekty. Približne 4-tisíc eur by zas chceli stiahnuť z položky na propagáciu Kurinca. 80-tisíc eur by chceli dočasne stiahnuť z kapitálových výdavkov na vybudovanie nových sociálnych zariadení. „Súhlasíme s vybudovaním, ale až potom, ako uvidíme štúdiu na rekreačnú oblasť Kurinec a mestskú záhradu, ktorú žiadame zrealizovať už dva roky,“ vyjadril sa Demeter.

„V bežných výdavkoch ušetríme 243-tisíc eur, v kapitálových 133-tisíc eur, prebytok spolu bude 376-tisíc. Žiadame ho ponechať takýto vysoký,“ zhrnul poslanec Demeter návrh na zmenu rozpočtu poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. „Nevieme, aké príjmy reálne budú, a či vôbec dosiahneme tie príjmy, ktoré sme naplánovali v rozpočte,“ dodal. Ušetrené financie by mali byť rezervou.

Primátor Jozef Šimko nesúhlasí

Podľa primátora Jozefa Šimka by mali v priemere z mestských lesov ťažiť približne 7-tisíc kubíkov lesa. „Ak my ten les nevyťažíme v zmysle lesohospodárskeho plánu, odsúhlasený krajskou lesnou správou, tak ten les zhnije a to drevo nebudeme vedieť použiť,“ tvrdí primátor mesta. „O 180-tisíc eur ste znížili príjem mesta. Keď toto navrhujete, nemáte iné východisko, len prijať ďalšie tvrdé personálne opatrenia, bez ktorých by ste nemohli dať dokopy rozpočet,“ zhodnotil.

Podľa primátora nástup nového poslaneckého klubu zastavil vysielanie TV Locall. Ak by mesto stoplo vydávanie mestských novín, podľa Šimka by nevedeli občanov informovať o činnosti mesta. „Všetko chcete zastaviť, aby občania mesta nemali prehľad,“ myslí si primátor. Ako ďalej dodal, ak by návrh prešiel, musel by prepustiť troch ľudí a zaplatiť im odstupné.

Taktiež nesúhlasil s presunom TIC pod Mestskú galériu. „Opäť by som z TIC musel prepustiť dvoch ľudí,“ povedal primátor a dodal, že aj im by mesto muselo zaplatiť odstupné.

Tak ako poslanec Demeter naznačil, budúci rok oslavuje Rimavská Sobota 750. výročie založenia, ktoré mali byť oslávené počas Dní mesta. Na tieto oslavy poslanci vyčlenili 11-tisíc eur, ktoré podľa primátora na program nestačia.

Ako ďalej povedal, v rozpočte nie sú financie na vybudovanie rozvodu vody na cintoríne. Na cintorínske služby je totiž v rámci kapitálových výdavkov 30-tisíc eur, a to na vybudovanie infraštruktúry – chodníkov, osvetlenia, rozhlasu.

Výhrady mal taktiež k zmenám v rozpočte rekreačnej oblasti Kurinec. „Ak tento bod prijmete, tak na budúci rok na Kurinci nepreložíme lopatu piesku,“ tvrdí primátor Šimko, ktorý vyzdvihol, že Kurinec si na seba zarába. „Kurinec rastie, 11-tisíc ľudí sa otočilo toto leto v kempingu, posunuli sme dvakrát plot, som veľmi rád, že napríklad hygiena neprišla na kontrolu,“ vyjadril sa primátor s tým, že ak nespravia nové sociálne zariadenia, budú musieť budúci rok znížiť počet návštevníkov na maximálne 4-tisíc ľudí.

Na slová primátora mesta reagoval poslanec Roman Vaľo, podľa ktorého ťažba a predaj dreva nemôže tvoriť hlavný príjem mesta. Poslanci podľa neho nechcú zrušiť vydávanie Gemerských zvestí, ale ho len pozastaviť. Informovať občanov by mesto podľa neho mohlo na sociálnych sieťach tak, ako to robia aj okolité samosprávy. „Okamžite by ste mali aj spätnú väzbu,“ podotkol Vaľo.

Čo sa týka šetrenia financií na Dni mesta, program by mohli podľa neho spraviť lokálne súbory a umelci. Výstavba ďalších sociálnych zariadení na Kurinci je podľa Vaľa len záležitosťou komfortu, kapacita kúpaliska si to podľa neho nevyžaduje. „Nie je to o nutnosti, že by sme to nevedeli otvoriť,“ objasnil s tým, že všetky investičné akcie mesta ostali zachované.

Rôzne názory v poslaneckom pléne

Rôzne názory mali poslanci napríklad na vydávanie Gemerských zvestí. „Táto téma je tu už asi desať rokov,“ poznamenal poslanec Jaroslav Bagačka, podľa ktorého mala na objektívnosť príspevkov dohliadať redakčná rada. O pozastavení vydávania sa podľa neho rozhoduje aj kvôli jednostranne zameranému obsahu novín. Ako ďalej dodal Bagačka, návrh poslancov je podľa neho spôsobom, ako prežiť v dobe pandémie.

Poslankyňa Erika Juhászová si myslí, že by sa mali pokúsiť zachovať vydávanie Gemerských zvestí, napríklad so zmeneným obsahom či v menšom počte strán i samotných výtlačkov. Poslankyňa súhlasila so znížením financií pre Zbor pre občianske záležitosti, ktorý sa stará o občianske obrady, no mala k tomu výhrady. „Robíme sobáše, stretnutia jubilantov, a to si tiež vyžaduje financie. Nie sú vyhodené zbytočne. Pri sobášoch dávame kvety, pamätníčky, jubilantom dávame balíčky. V porovnaní s inými mestami sme až skromní,“ myslí si poslankyňa Juhászová, podľa ktorej by malo mesto investovať aj do programu na Dni mesta.

Poslanec Zoltán Cziprusz nesúhlasí najmä s pozastavením vydávaní mestských novín. „Chápem, že jedna strana sa pozerá na to, že sú skôr pre vedenie mesta,“ poznamenal s tým, že každý by v nich mal mať rovnaký priestor. „Je pravda, že redakčná rada ani raz nezasadla,“ priznal Cziprusz, ktorý je členom tejto rady. Zrušenie príspevku na mestské noviny podľa neho nie je ich pozastavením, ale zrušením.

Vypäté emócie

Návrh z poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť vyhrotil už aj tak napätú situáciu. Zasadnutie sa tak opäť nieslo v duchu prekrikovania sa, osobných útokov, expresívnych výrazov a odbiehania od témy rozpočtu mesta. Primátor mesta avizoval, že predložený návrh rozpočtu aj so zmenami nepodpíše. Nakoniec ho zo zasadnutia stiahol jeho predkladateľ viceprimátor Ladislav Rigó. Zasadnutie bolo ukončené a primátor mesta zároveň určil termín ďalšej schôdze na 15. december. Budú pokračovať v rokovaní.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross