No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Soboťania si za vývoz odpadu zaplatia výrazne viac

Dnes poslanci a vedenie mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovali niekoľko dôležitých bodov. Jedným z nich bol aj návrh, ktorým zmenia výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatky po novom

Od nového roka si Soboťania za vývoz smetí priplatia – poplatok sa navýši z pôvodných 20 eur na 29 eur ročne na osobu a u zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov na 24,65 eur. Poplatníci s trvalým pobytom v mestských častiach Kurinec, Vinice, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Sabová, Šamarianka, Bakta a Mojín pri vývoze jedenkrát za dva týždne si zaplatia ročne sumu 23,20 eur. ZŤP osoby a dôchodcovia nad 65 rokov budú platiť 19,72 eur za kalendárny rok. Obyvatelia s trvalým pobytom Dúžavská cesta pri vývoze veľkoobjemového kontajnera zaplatia sumu 14,50 eur za kalendárny rok v základnej sadzbe. ZŤP osoby a dôchodcovia nad 65 rokov budú platiť 12,33 eur za kalendárny rok.

Zdroj: screenshot live prenosu TV Rimava

Článok pokračuje pod reklamouZvýšili sa náklady

To, že sa tento poplatok bude zvyšovať, odznelo už aj na zasadnutí začiatkom novembra. Podľa slov vedúceho ekonomického odboru Miroslava Bielaka za to môže zvyšovanie nákladov za uloženie zmesového komunálneho odpadu a povinnosť mesta zabezpečiť aj zber kuchynského rozložiteľného bioodpadu.

Bielak ďalej informoval, že roku 2019 bolo mesto ešte v prebytku 6 577 eur, podľa jednotlivých predpokladaných nákladov a príjmov však bude v roku 2020 schodok 84-tisíc, 2021 273-tisíc a 2022 225-tisíc.

Zvyšovanie poplatkov súvisí aj s úrovňou triedenia odpadu. Obyvatelia mesta ho v súčasnosti triedia na úrovni 40-50 percent. „Pri zachovaní úrovne triedenia sa tento poplatok zvyšuje v roku 2021 zo sumy 12 eur na tonu odpadu na 18 eur na tonu odpadu. Takisto každoročne dochádza tiež k navýšeniu poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadu. V roku 2020 je tento poplatok vo výške 40,80 eur za tonu odpadu. V roku 2021 je predpoklad, že to bude vo výške 44,40 eur za tonu odpadu,“ vyčíslili v návrhu VZN. Z týchto dôvodov navrhol ekonomický odbor a odbor rozvoja mesta navýšiť poplatky za odpad.

„Pri zvýšení o 9 eur by predpokladané príjmy za rok 2021 mali byť cca 745-tisíc,“ vyčíslil Bielak s tým, že táto suma by mala pokryť vývoz TKO. Pripomenul však, že to závisí aj od toho, kedy mesto zavedie zber kuchynského odpadu. Čím neskôr tak spraví, tým menšie náklady budú.

Chcú s Brantnerom rokovať o nižšej cene

K návrhu sa vyjadril aj primátor mesta Jozef Šimko, ktorý sa vo svojom výstupe vrátil do minulosti a zhodnotil, že odovzdanie zberu odpadu do rúk firme Brantner podľa neho nebolo dobrým rozhodnutím. „Dnes je situácia horšia. Chceme-nechceme, určite to obyvatelia Rimavskej Soboty pochopia. Cena uskladňovania TKO išla fantasticky hore,“ povedal primátor Šimko. Plusovým bodom je podľa neho stupeň separácie odpadu.

Odpad obyvatelia triedia na úrovni 40-50 percent. Ako však poznamenal Miroslav Bielak, za toto percento môže aj fakt, že do triedenia sa pripočítava aj percento vytriedeného kovového odpadu v zberných surovinách.

Podľa poslanca Romana Vaľa je potrebné vývoz odpadu nastaviť tak, aby bol efektívny. „Aby mestský rozpočet nebol napätý a nebolo potrebné dotovať vývoz odpadu,“ povedal poslanec Vaľo a ako ďalej dodal, o tie financie by občanov ukrátili v kapitálových výdavkoch. Ak by poplatok nezvýšili, mesto by muselo ešte viac šetriť. Za tento rok podľa neho v dôsledku toho, že mesto nezvýšilo poplatok už minulý rok, samospráva doplácala 84-tisíc eur.

Poslanec Michal Demeter prišiel s návrhom rokovať s Brantnerom, ktorý by zabezpečil zber za menšiu sumu než TSM, a to o 40-tisíc eur. Primátor Šimko s myšlienkou súhlasil a budúci týždeň by niektorí poslanci a vedenie mesta malo o tomto návrhu rokovať. Podľa Demetera by tak ušetrili a poplatok by zvýšili len o 7 eur.

Padol aj návrh na 27 eur ročne

S návrhom zvýšiť poplatok o 9 eur nesúhlasila poslankyňa Eva Bornayová. „Najviac to pocítia občania žijúci priamo v meste, nie v mestských častiach. Myslím si, že to navýšenie z 20 na 29 je príliš vysoké, a preto naďalej trvám na tom a navrhujem, aby sa zvyšovalo maximálne na 27 eur, čo aj tak občania dosť pocítia,“ vyjadrila sa poslankyňa, podľa ktorej by nemali byť zaťažení len občania. Podľa zákona  by však z hospodárenia s komunálnym odpadom nemal byť ani schodok ani prebytok. Aj z tohto dôvodu jej návrh poslanci neschválili.

Zdroj: screenshot live prenosu TV Rimava

Schválili aj ďalšie zmeny

Súčasťou návrhu bolo aj navýšenie sadzby dane za ubytovanie z 50 centov na 90 centov na osobu a prenocovanie daňovníka. „Vzhľadom k prijatým legislatívnym opatreniam vlády SR, ktoré negatívne ovplyvnili výdavkovú stranu rozpočtu mesta, je mesto nútené pristúpiť k nevyhnutným zmenám v daňovej politike. Toto navrhované navýšenie sadzby dane z ubytovania by malo zvýšiť príjem mesta cca o 15 000 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe navrhovanej zmeny VZN.

Zmeny sa týkajú aj študentov a žiakov, ktorí si budú chcieť uplatniť nárok na zníženie poplatku. Študenti bývajúci mimo mesta, ktorí sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú na území mesta, sa doteraz museli každoročne preukazovať potvrdením o návšteve školy, alebo ubytovacím preukazom, alebo potvrdením o platbe za ubytovanie. Po novom budú tieto potvrdenia na zníženie poplatku za odpad dokladovať len žiaci a študenti prvého ročníka. Nasledujúce obdobie im bude ďalej poskytnutá zľava. Táto zmena má prispieť k zníženiu administratívnej záťaže. „Ak doklady preukazujúce oprávnenosť osoby mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej správy, je potrebné ich na vyzvanie správcom dane predložiť. Študent v zahraničí predkladá doklad každoročne,“ dodali v prijatom návrhu.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross