No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci rozhodli kto dostane Cenu mesta, odklepli aj stotisícovú rekonštrukciu

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote majú za sebou aprílové pracovné stretnutie. Rozhodli na ňom, kto dostane Cenu mesta, odklepli aj rekonštrukciu telocvične na základnej škole. Vypočuli si aj správu o asfaltovaní, schválili nového člena komisie školstva a doplnili Štatút mesta.

Medzi prvými bodmi rokovania bola výzva Ministerstva školstva SR o poskytnutí dotácie týkajúcej sa telocvične na ZŠ P. Dobšinského, ktorej zriaďovateľom je mesto. Dotácia sa týka rekonštrukcie telocvične, a to vo výške 107 tis. eur, pričom samospráva by sa na oprave mala podieľať 10-timi percentami z výšky dotácie. Opraviť by sa mala strecha budovy telocvične ako aj rozvody ústredného kúrenia i vykurovacích telies, sociálne zariadenia i osvetlenie. Za predloženie žiadosti ministerstvu školstva bolo všetkých 17 poslancov. Ako však poznamenal poslanec Štefan Baláž, je škoda, že sa nepristúpi k výstavbe väčšieho športového areálu. „Rekonštrukcia tejto telocvične však z časti pomôže,” podotkol.

V tajnom hlasovaní mestskí poslanci rozhodli aj o Cene mesta. Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta, pričom pri udelení je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V tomto roku tak ocenenia dostane Daniela Rapavá, odborná pracovníčka Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorej koníčkom je fyzikálna fotografia. Na výstavách svojou tvorbou reprezentuje nielen mesto, ale aj Slovensko. Taktiež publikuje na prestížnych stránkach s mimoriadne vysokou návštevnosťou i v domácich a zahraničných periodikách. Druhým oceneným bude Tibor Pelle, ktorý je bývalým poslancom mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Veľmi intenzívne podporoval tunajší futbal ako futbalový rozhodca. Od roku 2010 je predsedom Katolíckeho krúžku a hlavným redaktorom cirkevného časopisu Olajág. Návrh na ocenenie podal Katolícky krúžok Rimavská Sobota. Do tretice Cenu mesta si počas osláv Dní mesta (4. a 5. mája) prevezme učiteľka na dôchodku Darina Zajacová. Okrem učiteľskej práce aktívne pracovala v rôznych mestských organizáciách. Bola členkou v komisii pre telovýchovu a školstvo v meste. Dlhé roky bola tajomníčkou v mestskom výbore ČK ako aj aktívnou sprievodkyňou v organizácii Čedok a pracovala aj v Zbore pre občianske záležitosti v Rimavskej Sobote.

Na stole zástupcov občanov čakala aj správa o asfaltovaní, ktorú predložil primátor Jozef Šimko. Ako povedal, po všetkých prácach v rámci asfaltovania ulíc bude mesto kompletne v poriadku. Do diskusie sa zapojili aj niektorí poslanci, ktorí interpretovali spokojnosť ľudí s asfaltovaním. Podľa poslanca Ivana Hazuchu najväčší pokrok vidia obyvatelia Rožňavskej ulice. Rozprava však nabrala aj búrlivejšiu atmosféru. Poslanec Viliam Vaš taktiež kvitoval asfaltovanie ulíc v meste. „Je to pekné, že dávame mesto do poriadku, ale nech potom ľudia nešomrú, že sú vyššie poplatky,” poznamenal. V rámci toho sa primátor vrátil aj k nedávnemu návrhu poslankyne Anny Zsóriovej, ktorý predložila, netradične, v rámci interpelácií. Tento postup sa vtedy nepáčil Vašovi, ktorého vtedy aj teraz podporil poslanec Ján Čeman. Podľa Čemana odsúhlasením návrhu poslankyne porušili rokovací poriadok. Primátor reagoval tradičnou odpoveďou: „Robíme pre občanov mesta”.

Na rokovaní mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj doplnenie Štatútu mesta. Keďže mestské lesy spravuje už samospráva do VZN by tak mali vložiť aj túto skutočnosť. Do Všeobecného záväzného nariadenia tak doplnili písmeno u s textom: „zabezpečuje obhospodarovanie lesných pozemkov vo vlastníctve mesta a predaj surového dreva vyplývajúci z tejto činnosti podľa osobitných predpisov“. Zaoberali sa aj odvolávaním členky Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, nakoľko Angela Rózsahegyiová sa začiatkom apríla písomne vzdala členstva z dôvodu pracovnej a osobnej vyťaženosti. Poslanec a zároveň člen komisie, Ján Čeman, navrhol za člena poslanca Štefana Baláža. Mestské zastupiteľstvo tento návrh odsúhlasilo. Zástupcovia občanov prebrali aj majetkovoprávne otázky ako aj interpelácie poslancov. Ako povedal poslanec Čeman, občania sa sťažujú na znečistené mesto po zimnom období.

Témam sa budeme venovať.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross