No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vláda schválila výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote, podľa Sulíka už záujem prejavili dvaja investori

Vláda SR dnes na svojom 70. rokovaní schválila výstavbu štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote.

Sľubujú 500 nových pracovných miest

„Realizáciou stavby sa zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. Park bude predstavovať jeden z najväčších priemyselných parkov v oblasti južného Slovenska,“ vyplýva z predkladacej správy, ktorú na rokovanie priniesol podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík.

Článok pokračuje pod reklamou„Slovensko potrebuje byť pripravené na veľkú investíciu. Táto oblasť dlhodobo trpí najvyššou nezamestnanosťou. Toto je skutočný boj za vyrovnanie regionálnych rozdielov – vytvorenie predpokladov pre stovky nových pracovných miest,“ napísal na svojej sociálnej sieti minister Sulík a obyvateľom Rimavskej Soboty pogratuloval.

"Tento priemyselný park budeme mať pripravený, keď príde záujemca, ktorý by chcel investovať na Slovensku. Budeme mu môcť povedať – nech sa páči, v Rimavskej Sobote môžete do mesiaca začať stavať," vyjadril sa minister na brífingu po rokovaní vlády. Ako ďalej povedal, o Rimavskú Sobotu prejavili záujem dvaja investori.

"Jeden plánuje vytvoriť 500 pracovných miest," prezradil s tým, že nevie presne, o ktorú firmu ide, pretože ju zastupuje poradenská spoločnosť. "V prvotnej fáze ešte nie je známe, kto to je," dodal minister. Druhým potenciálnym investorom je podľa neho výrobca karavanov. Sulík však zdôraznil, že informácie ohľadom investorov sú len predbežné.

"Plánujem sa zúčastniť najbližšieho mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, kde chcem priamo poslancom, ktorí budú o predaji pozemkov rozhodovať, vysvetliť situáciu a spoločne s nimi a s vedením mesta dosiahnuť, aby čím rýchlejšie tento park vznikol," dodal minister Sulík.

Do mesta tak mieri investícia vo výške max. 9 843 000 eur, ktorá tvorí celkový rozpočet realizácie priemyselného parku. Za výstavbou bude stáť MH Invest s.r.o., spoločnosť, v ktorej má 100 percentnú účasť štát prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

„Park vytvorí predpoklad vzniku niekoľko stoviek až tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja celého regiónu,“ informujú ďalej v predkladacej správe. Odhadujú, že priemyselný park vytvorí pracovné miesta pre 500 ľudí.

Pozemok, na ktorom by mal priemyselný park stáť, sa nachádza na severnej strane mesta Rimavská Sobota na hranici jeho katastrálneho územia smerom na obec Čerenčany. V danom území je rovnako pripravovaná a plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R2, ktorá bude vybranú lokalitu lemovať z južnej strany.

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aktuálne eviduje iba päť priemyselných parkov s výmerou nad 10 ha. „Z toho však len pri jednom priemyselnom parku neregistruje výraznejšie nedostatky z hľadiska napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru alebo z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov,“ konštatujú ďalej.

Pokiaľ však ide o najmenej rozvinuté okresy, SARIO v rámci BBSK (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš) neeviduje žiaden pripravený priemyselný park s výmerou nad 10 ha.

Dotknuté parcely v rozlohe cca 64 ha momentálne patria mestu. Samospráva sa v októbri zaviazala, že urýchlene dokončí proces zmeny územného plánu mesta a lokalita bude definovaná ako pozemok určený na priemyselnú výrobu.

„Pripravené územie bude následne ponúknuté investorom. Priemyselný park Rimavská Sobota bude pre celý región znamenať významný impulz pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj,“ konštatuje sa v návrhu realizácie priemyselného parku.

Návrh prešiel medzirezortným pripomienkovacím procesom

K návrhu bolo vznesených 15 pripomienok, z toho tri boli zásadné. O niektorých z nich sme informovali tu.

Ministerstvo financií napríklad upozornilo na to, že v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa neuvažovalo s takto navrhovaným uvoľnením prostriedkov zo štátnych finančných aktív. Preto nesúhlasilo s predložením materiálu do ďalšieho procesu, pokiaľ nebude doriešené jeho finančné krytie. Podľa ministerstva hospodárstva bude financovanie zabezpečené zo štátnych finančných aktív bez vplyvu na štátny rozpočet.

Ministerstvo hospodárstva akceptovalo pripomienku ministerstva pôdohospodárstva. To navrhovalo doplniť do materiálu aj predpokladané náklady súvisiace s úhradou odvodov za odňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy – v odhadovanej výške cca 964 000 eur. Priemyselný park je totiž navrhovaný na parcelách s kvalitnou poľnohospodárskou pôdou. Ministerstvo požiadavku zapracovalo.

MPRV SR ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za ochranu poľnohospodárskej pôdy zároveň nesúhlasilo s lokalizáciou priemyselného parku na poľnohospodárskej pôde. Rezort hospodárstva však argumentoval tým, že predmetné územie bolo vybraté po dôslednom a dôkladnom zohľadnení a vyhodnotení všetkých parametrov, aj v súčinnosti s MÚ Rimavská Sobota.

„Nakladanie s ornicou bude realizované v zmysle platných zákonov, predpisov a nariadení. Na základe rozhodnutia príslušného oddelenia, odbor pozemkovo lesný OÚ v RS, bude odobraná ornica nanovo rozprestretá tam, kde to bude OÚ určené. Bonitná pôda nebude znehodnotená, ale využitá v budúcnosti. Najčastejšie sa bonitná ornica naváža na menej bonitné poľnohospodárske plochy, čím sa ich bonita zvyšuje,“ vysvetlili ďalej.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross