No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Štátny priemyselný park v Rim. Sobote: voči návrhu realizácie boli vznesené viaceré pripomienky

Zdroj: FB MH SR

Zámer postaviť v Rimavskej Sobote štátny priemyselný park je už istý. Otvorene o ňom hovorí rezort hospodárstva aj jeho šéf minister Richard Sulík. Momentálne prebieha vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania. Niektoré rezorty vzniesli námietky.

500 nových pracovných miest

„Vybudovanie Priemyselného parku Rimavská Sobota vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. Práce na vytvorení priemyselného parku si vyžiadajú investíciu 11,8 mil. eur, no očakáva sa vytvorenie 500 nových pracovných miest. Návratnosť investícií by mala prísť už v prvých rokoch prevádzky parku,“ informuje Ministerstvo hospodárstva SR na svojej oficiálnej sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod reklamouNevyčlenené financie či záber ornej pôdy

V medzirezortnom pripomienkovaní bol návrh realizácie priemyselného parku približne do polky decembra, momentálne prebieha vyhodnocovanie pripomienok. K návrhu sa vyjadril napríklad rezort financií, ktorý podal zásadnú pripomienku. Návrhu vyčíta, že v ňom nie je označená rozpočtová zabezpečenosť.

„V analýze vplyvov sú kvantifikované príjmy v sume 9 175 743 eur na rok 2024 a výdavky v celkovej výške 11,856 mil. eur, ktoré sú rozpísané v rokoch 2021 až 2024 v rozpätí od 96 tis. eur do 9,42 mil. eur,“ uvádza v pripomienke ministerstvo financií s tým, že tieto výdavky sú uvedené ako rozpočtovo zabezpečené. „Upozorňujem, že v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa neuvažovalo s takto navrhovaným uvoľnením prostriedkov zo štátnych finančných aktív. Preto MF SR nesúhlasí s predložením tohto materiálu do ďalšieho procesu, pokiaľ nebude doriešené jeho finančné krytie,“ vyjadril sa ďalej rezort, ktorý vzniesol aj iné pripomienky.

Ministerstvo financií však realizáciu priemyselného parku v Rimavskej Sobote považuje za zmysluplnú. „Priemyselný park je navrhovaný v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté regióny a dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti na Slovensku (v septembri 2020 dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti 19,99 %) a toto územie, vrátane širšieho okolia, kde sú najmenej rozvinuté okresy (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš) nedisponuje ani jedným priemyselným parkom s výmerou nad 10 ha,“ vyjadril sa rezort.

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je potrebné do nákladov pripočítať takmer jeden milión eur ako predpokladané náklady súvisiace s úhradou odvodov za odňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy. Približne 48,2 ha pôdy z plochy, na ktorej má stáť priemyselný park – 65 ha, patrí medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území Rimavskej Soboty, začo bude potrebné podľa ministerstva zaplatiť odvod vo výške cca 964-tisíc eur. „To znamená, že odvod za odňatie je súčasťou nákladov na prípravu lokality, keďže bez odňatia pozemkov z poľnohospodárskej pôdy nie je na nich možné realizovať žiadne stavby.“

Zároveň však MPRV SR nesúhlasí s lokalizáciou priemyselného parku na poľnohospodárskej pôde, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov o ochrane poľnohospodárskej pôdy považovaná za najkvalitnejšiu v danom katastrálnom území. „MPRV SR vníma nevyhnutnosť podpory najmenej rozvinutých okresov Slovenska, a to aj formou zriaďovania priemyselných parkov, ako verejný záujem. Verejným záujmom, deklarovaným nielen v Ústave SR, ale aj v aktuálnom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 je však aj ochrana najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi,“ odôvodňuje rezort svoju pripomienku.

Štátny priemyselný park by mal podľa zverejnených informácií v prípade schválenia vládou stáť v lokalite pri ceste I/72 v lokalite smerom na obec Čerenčany, v tesnej blízkosti plánovanej rýchlostnej cesty R2.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross