Dobrovoľníkov z Poltára nezastaví žiadna veková hranica. Mužov ocenili na podujatí Hasiči hasičom

Ani jeden hasičský zbor sa neprebojoval na deväť z jedenástich Celoštátnych kôl tejto súťaže mladých požiarnikov