No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Fiľakovo bude tento rok hospodáriť s vyše dvanástimi miliónmi eur

10. januára 2019 |  | |

Rozpočet samosprávy Fiľakova na rok 2019 presiahne minuloročný rekord. V tomto roku mesto predpokladá rozpočet vo výške viac ako 12,3 milióna eur. Najväčšiu čiastku zhltne financovanie školstva, v tesnom závese nasledujú investičné projekty. Rimava.sk o tom informovala Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta.

Rozpočet samosprávy sa delí na tri základné časti – bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Ako uviedla Kovácsová, bežné výdavky predstavujú predovšetkým financovanie rozpočtových organizácií (základné a materské školy, školské jedálne a kluby detí či základná umelecká škola) a príspevkových organizácií (Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby mesta, Mestské kultúrne stredisko). „Spadá sem tiež financovanie všetkých ďalších samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy, napríklad v oblastiach sociálnej, bezpečnosti, športu či obnovy miestnych komunikácií, chod mestského úradu a ďalšie,“ priblížila a dodala, že kým v roku 2009 malo mesto bežné výdavky vo výške takmer 5 miliónov eur, v tomto roku sa predpokladá bezmála 8 miliónov eur. Podľa jej slov z nich najväčšiu časť ukrojí financovanie rozpočtových organizácií, teda školstva. „V roku 2009 odišlo na školstvo približne 2,4 milióna eur, dnes, po desiatich rokoch, sa predpokladá takmer 4,8 milióna eur. Bežné výdavky z celkového rozpočtu mesta ukroja až 60 percent,“ uviedla hovorkyňa.

Celkový rozpočet
Za posledných desať rokov sa podľa Kovácsovej mestský rozpočet navýšil o viac ako dvojnásobok. „Z výšky 5,2 milióna eur z roku 2009 plynule narastal na súčasných, predpokladaných 12,3 milióna eur, čo je najvyšší rozpočet v histórii mesta,“ avizovala.

Finančné operácie
Finančné operácie znamenajú zadĺženosť mesta – splátky úverov. Tie v súčasnosti predstavujú 160-tisíc eur ročne.

Kapitálové výdavky
„Zaujímavé sú aj čísla v časti kapitálových výdavkov, ktoré zahŕňajú najmä investície mesta a predstavujú jeho rozvoj. Okrem rokov 2011 a 2012, kedy sa čerpala dotácia na revitalizáciu parku, sa kapitálové výdavky mesta pohybovali v rozmedzí 100- až 220-tisíc eur. Výrazný skok nastal v roku 2015, kedy narástli na 2,5 milióna eur,“ poznamenala a doplnila, že v roku 2016 to bolo 490-tisíc eur, v roku 2017 1,3 milióna eur, v roku 2018 už 3,6 milióna eur.

„Keďže táto suma nebola celá vyčerpaná v minulom roku, takmer 1,9 milióna eur bolo prenesených do kapitálových výdavkov na rok 2019. Predpokladané investície tak v tomto roku dosiahnu výšku približne 4,2 milióna eur,“ podotkla. Z tejto sumy sa podľa hovorkyne dofinancujú rozostavané stavby (tržnica, kultúrne stredisko, MŠ na Štúrovej ulici), projekt revitalizácie podhradia, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre dobrovoľných hasičov, komplexné rekonštrukcie miestnych komunikácií, vytvorenie priestorov pre inkluzívne vzdelávanie na škole Mocsáryho, oprava strechy školskej jedálne na Farskej lúke, výmena okien a dverí na MŠ na Daxnerovej ulici, projekt cyklochodníka, výstavba multifunkčného ihriska v parku a ďalšie finančne menej náročné projekty.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross