No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ aj o prvej zmene rozpočtu i umiestnení sochy Jánosa Aranya

Poslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote opäť čaká ďalšie plánované pracovné rokovanie. Stretnú sa v zasadacej miestnosti bývalého Župného domu v utorok, 30. mája o 13:00 hod. Na programe majú niekoľko bodov, medzi ktorými by mal byť okrem iného návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta či návrh na umiestnenie sochy maďarského básnika i učiteľa Jánosa Aranya.

Úvod pracovného stretnutia poslancov by sa mal opäť týkať ústnej informatívnej správy o plnení uznesenia Vlády SR z jej minuloročného výjazdového rokovania v Rimavskej Sobote. Znovu je pozvaný prednosta Okresného úradu Csaba Csízi. Z uplynulých dvoch zasadnutí mestského parlamentu sa prednosta ospravedlnil, nakoľko bol pracovne zaneprázdnený.

V ďalšom bode by sa zástupcovia občanov mali zaoberať záverečným účtom a výročnou správou mesta za rok 2016 vrátane rozboru hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta. Podľa stanoviska hlavného kontrolóra Ladislava Šťavinu k záverečnému účtu, výsledkom hospodárenia mesta v uplynulom roku bol prebytok, ktorého výška je viac ako 460 tis. eur. Rovnako aj ďalší bod rokovania sa bude týkať financií. Mestské zastupiteľstvo bude mať na stole prvú zmenu rozpočtu na rok 2017.

Poslanci si vypočujú aj informatívnu správu o postupe výstavby 34 bytových jednotiek nájomných bytov bežného štandardu na Ulici Hostinského pri bývalom hypermarkete Hypernova. Investorom stavby o celkovej výmere 10 809 m² je spoločnosť Gemerstav. Ako sa ďalej v správe uvádza, mesto eviduje 72 žiadateľov o nájomné byty.

V závere pracovného stretnutia čaká poslancov návrh o umiestnení sochy Jánosa Aranya, ktorý prekladajú ich kolegovia za poslanecký klub Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty – František Auxt, Zoltán Bán, Mikuláš Csirmaz, Zoltán Cziprusz, Zsolt Főző, Ladislav Rigó, Tomáš Sliva a Silvia Vargová. Podľa dôvodovej správy v rámci prípravy revitalizácie Námestia M. Tompu boli predložené rôzne alternatívne riešenia na usporiadanie sôch na námestí po preložení sochy M. Tompu do stredu námestia v zmysle historických dokumentov. „Na základe návrhu historika Istvána B. Kovácsa, predsedu Gemersko-malohontského muzeálneho spolku, predloženého vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu, je zámerom osadenie sochy Jánosa Aranya na uvoľnené miesto po soche Mihálya Tompu,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Výška predpokladaných finančných prostriedkov na jej zhotovenie a osadenie je 20 mil. Ft. (čo je v prepočte takmer 65 tis. eur, pozn. red.), pričom požadovaná výška dotácie predstavuje 17 mil. Ft. (v prepočte viac ako 55 tis. eur, pozn. red.). Uplynulý týždeň bolo podľa správy mestu z inštitúcie Petőfi Irodalmi Muzeum oznámené, že Pamiatková komisia Jánosa Aranya podporí umiestnenie sochy po predložení všetkých zákonných povolení.

Mestské zastupiteľstvo prerokuje aj majetkovoprávne otázky a priestor na verejnom zasadnutí dostanú aj interpelácie poslancov i všeobecná rozprava.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross