No active "ca-sidebar-197687" sidebar

PÍŠETE NÁM: Ako postupovať pri oslobodení dane za parkovanie pre ZŤP

perex-ztpAko postupovať pri oslobodení alebo znížení dane za parkovanie ak ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má ako jediný príjem invalidný dôchodok a je odkázaná na prepravu? Aj s takouto otázkou sa na redakciu Rimava.sk obrátili niektorí obyvatelia Rimavskej Soboty. S rovnakým prípadom bol skupinou občanov oslovený aj mestský poslanec Samuel Urban, ktorý túto požiadavku interpeloval na mestskom zastupiteľstve. „Je dobré, aby obyvatelia, ktorých sa to týka vedeli ako postupovať,“ uviedol pre Rimava.sk Urban, ktorý zároveň požiadal redakciu o zverejnenie stanoviska mesta.

Podľa informácií z ekonomického odboru na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote sú od dane za parkovanie na vyhradenom parkovisku na území mesta oslobodené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Rovnako sú oslobodení od dane aj obyvatelia tej bytovky, ku ktorej patrí aj parkovisko, ktoré je a môže byť vyhradené pre obyvateľov bytovky. Ako ďalej informuje ekonomický odbor, daň za užívanie verejného priestranstva sa znižuje o 50 percent vlastníkom motorového vozidla, ktorí okrem parkovacieho preukazu majú aj preukaz ZŤP. Pri žiadosti o poskytnutie úľavy je potrebné predložiť fotokópiu parkovacieho preukazu.
Správca dane však môže rozhodnúť o odpustení daňového nedoplatku, ktorým sa rozumie daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty. V takomto prípade je však odpustenie dane možné iba, ak by vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Aj v tomto prípade, splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať. Ako sa ďalej v stanovisku uvádza, rozhodnutie o odpustení alebo neodpustení dane, zašle správca dane písomné oznámenie.

Z uvedeného vyplýva, že mesto môže oslobodiť od dane len tých daňovníkov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky alebo ich odpustiť tým daňovníkom, u ktorých by bola vážne ohrozená výživa. Odpustenie dane sa týka aj osôb, na ktorých sú daňovníci odkázaní.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross